Author Archive

Opschoondag 18-03-2023

 

Dag mensen,

op 18 maart a.s. is het weer ‘landelijke opschoondag‘!

Het leek ons een aardig idee om met z’n allen het groen rondom de speeltuin eens onderhanden te nemen.

Enige tijd geleden is het groen tussen het Meerspoorpad en de Bazellaan/Berlagelaan flink gesnoeid. En dan zie je hoeveel (zwerf)afval zich daar verzameld heeft.

Voordat het groen weer wordt gestimuleerd door de lente leek het ons een buitenkans om dit ‘op te schonen’. Doen jullie mee ?

We dachten om de handen uit de mouwen te steken tussen 13.00 en 16.00 uur. We verzamelen in de Speeltuin Bijvoetstraat vanaf 12.30 uur.

Spaarnelanden levert materiaal, zoals afvalgrijpers, zakken en handschoenen.

Hopelijk zien we elkaar zaterdag de 18de.

Mocht je nog andere mensen weten in de buurt, die mee willen doen, nodig hen dan natuurlijk ook uit.

 

Met vriendelijke groet,

mede namens Liesbeth van Steijn

Daphne Huysse

 

logo WR PWZPP

Haarlem

Gemeente Haarlem

Meedenkers gezocht! De komende maanden gaan wij graag in gesprek met Haarlemmers over participatie en de samenwerking tussen de gemeente en inwoners. We merken namelijk dat de verwachtingen van participatie vaak voor de verschillende partijen anders zijn. Wie mag wanneer en waarover iets zeggen? Ook zien we vaak dezelfde betrokken Haarlemmers. Hun kennis is waardevol, maar we willen ook Haarlemmers betrekken die zich minder laten horen. Om de uitvoering van participatie te verbeteren, hebben we een aantal uitgangspunten opgesteld. We leggen ze graag aan je voor tijdens een expertmeeting. Ben jij actief bezig met dit onderwerp? Denk dan met ons mee!

 

Op zaterdag 11 maart (13.00 tot 15.00 uur), woensdag 22 maart (19.00 tot 21.00 uur) en dinsdag 28 maart (digitaal van 19.00 tot 21.00) gaan we met elkaar in gesprek en horen we graag jouw suggesties en ideeën. Geef je op voor één van de expertmeetings via democratiewerkplaats@haarlem.nl. Wil je nu alvast meer lezen over ons participatiebeleid? 

 

Aanpassing participatiebeleid | Gemeente Haarlem

 

HaarlemPas

We gaan weer starten met onze netwerkbijeenkomsten. Door corona is er een gat gevallen in onze informatievoorziening naar de partners. Dat gat willen we weer dichten. Ook zijn er veranderingen in de toegang tot regelingen. Daar willen we jullie graag weer over vertellen.

Wat kan je verwachten?

 • Opening wethouder Diana van Loenen
 • Inkomensgrens HaarlemPas nu 130% van het minimum inkomen
 • Eigen vermogen AOW-ers is opgehoogd met €5.000
 • Hulp bij geldzorgen
 • Aanpak energiearmoede
 • Afronding en napraten

 

Meer informatie: Netwerkbijeenkomsten

logo WR PWZPP

Geachte medewijkbewoner en wijkgeïnteresseerde,

 

Aanstaande dinsdag, 7 maart 2023, houd de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer haar volgende openbare wijkraadvergadering  in het restaurant van het Reinaldahuis.

U bent van harte uitgenodigd om samen met ons de belangrijke wijkzaken te bespreken. De bijeenkomst vangt aan om 20.15 uur – de zaal is open vanaf 20.00 uur.

Pauze   21.00 – 21 15 uur

                     Agenda        

 1. Opening                    
 2. Agenda              
 3. Mededelingen                    
 4. Verslag openbare wijkraadvergadering, d.d. 7 februari 2023
 5. Lokale democratie > wijkplatforms
 6. Participatie
  1. Wijkkrant + enquête
 7. Invoeren betaald parkeren
 8. Projecten
  1. Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte in Zuiderpolder
  2. Oostpoort
  3. Domus+
  4. BEA Park
  5. Prins Bernhardlaan
 9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
 10. Sluiting
 11. drankje

 

Met vriendelijke groet,

namens de gehele wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

Agenda 07-03-2023

Verslag 07-02-2023

 

De oppositie partijen:

SPOPHaarlemHart voor Haarlem

Nodigen jullie uit voor een bijeenkomst op: Dinsdag 7 maart van 19.30 tot 21 uur in de Papagaai, Jac. van Looystraat 29,

of  Woensdag 8 maart van 20.45 uur tot 22.15 uur in de St. Bavoschool, Reviusstraat-hoek Geuzevesperstraat,

Betaald parkeren

Alle plannen van de coalitie over betaald parkeren, die voorbij gaan aan de talloze geuite bezwaren, staan op:

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2023/21-februari/10: 00/Vaststellen-Nota-uitwerking-parkeerregulering

 

 

Ruud Kuin (SP)                                                     https://haarlem.sp.nl/

Frans Smit (OPHaarlem)                                  https://ophaarlem.nl/

Louise van Zetten (Hart voor Haarlem)      https://www.hartvoorhaarlem.nu/         

 

 

 

 

logo WR PWZPP

 

Geachte medewijkbewoner en wijkgeïnteresseerde,

 

Aanstaande dinsdag, 7 februari 2023, houd de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer haar volgende openbare wijkraadvergadering  in het restaurant van het Reinaldahuis.

U bent van harte uitgenodigd om samen met ons de belangrijke wijkzaken te bespreken. De bijeenkomst vangt aan om 20.15 uur – de zaal is open vanaf 20.00 uur.

 

                 Agenda        

 1. Opening                             voorzitter
 2. Agenda                    
 3. Mededelingen                    secretaris
 4. Verslag openbare wijkraadvergadering, d.d. 3 januari 2023
 5. Introductie VanHierHaarlem, Daphne Smit
 6. Lokale democratie > wijkplatforms, Participatie
 7. Projecten
  1. Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte in Zuiderpolder
  2. Oostpoort
  3. Domus+
  4. BEA Park
  5. Prins Bernhardlaan
 8. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
 9. Sluiting

 

Agenda 07-02-2023

Verslag 03-01-2023

 

Met vriendelijke groet,

namens de gehele wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

Informatiebijeenkomst 1

Overleg met de buurt

Zaterdag 11 februari Informatiebijeenkomst en thematafels.

De bijeenkomst is bij de Internationale Taalklas (ITK), Prinses Beatrixdreef 6 en start om 14.00 uur met de presentatie. U krijgt dan de eerste ontwerp-ideeën van het Stedenbouwkundig Plan van Beatrixplein en omgeving te zien. U kunt op bepaalde punten meedenken. Hoe zou u bijvoorbeeld de openbare ruimte graag ingericht zien. U krijgt ook een eerste idee van het toekomstig winkelcentrum te zien. Verder is er informatie over de mobiliteitshub, een plek met meerdere functies, onder andere om te parkeren. 

Na de presentatie kunt u meepraten aan de thematafels. Meedoen? Meld u aan voor de thematafels. Voor de informatiebijeenkomst zelf hoeft u zich niet op te geven.

Aanmelden

 

Informatiebijeenkomst 2

Inloopspreekuur

Kom langs bij het inloopspreekuur. Daar kunt u terecht met vragen over de vernieuwing van het Beatrixplein.

Waar: buurtrestaurant Turquoise, Prinses Beatrixplein 51-53
Wanneer: Iedere eerste woensdag van de maand van 15:00 tot 18:00 uur

 

Inloopbijeenkomst

Inloopbijeenkomst maandag 29 november bij Tenminste Houtbaar

 

 

Maandag 29 november 2022 organiseerde de gemeente een drukbezochte inloopbijeenkomst over ontwikkelzone Oostpoort. Hoewel verschillende issues voorbijkwamen, waren de aanwezigen vooral blij dat er wat gaat gebeuren rondom het station. Er klonken positieve geluiden, maar er waren ook zorgen en kritische vragen, vooral van omwonenden Zuiderpolder en wijkraad Parkwijk/Zuiderpolder/Penningsveer.

Wonen en parkeren kavel 1F
Bezoekers snappen de noodzaak om woningen te bouwen in Oostpoort. Extra woningen zijn hard nodig, vooral woningen die betaalbaar zijn. Ook de groene en waterrijke inrichting viel in de smaak. Een veelgehoorde opmerking was dat de parkeernorm bij kavel 1F te laag is. Bewoners van Zuiderpolder verwachten dat mensen straks in hun wijk gaan parkeren. Andere vragen gingen over de toekomstige ontsluiting van Hart voor Oostpoort en de woningen van kavel 1F.

Start inspraak
De bijeenkomst is onderdeel van de formele inspraak voor het bestemmingsplan voor kavel 1F. Belanghebbenden konden ook reageren op het stedenbouwkundig programma van eisen (SpvE) voor de eerste woningbouw. Beide stukken liggen tot en met 28 december 2022 ter inzage.

 

Tijdlijn 1

Tijdlijn 2

Kavel 1F

 

Zienswijze indienen bestemmingsplan en woningbouw kavel 1F

Reageren op het Stedenbouwkundig Programma van Eisen
Het SPvE is vanaf 16 november online in te zien. Stuur uw reactie op het stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) tot en met 28 december 2022 naar rsmidt@haarlem.nl.

Zienswijze bestemmingsplan indienen
Een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen kan uiterlijk tot en met 28 december via bestemmingsplannen@haarlem.nl. Schriftelijk indienen kan ook. Stuur de brief naar Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, t.a.v. dhr. N.C. Brink. Een zienswijze moet voorzien zijn van uw naam, adres, datum en de naam van het ontwerpbestemmingsplan of het ontwerpbesluit hogere geluidswaarde.

 

Viaduct slim aansluiten op Amsterdamsevaart

Hoe zorg je voor een goed bereikbaar knooppunt Oostpoort waar het ook prettig wonen is? De gemeente Haarlem onderzoekt wat de beste oplossing is om het verkeer vanaf het Kegge Stastokviaduct de stad in en uit te leiden. Dit gebeurt op basis van variant c uit het onderzoek van adviesbureau Goudappel Coffeng.

Variant c past het best
Bewoners hadden tijdens de informatiebijeenkomst Oostpoort op 29 november vragen over welke oplossing de voorkeur heeft. Variant c wordt verder onderzocht. Variant a en b vallen af.

Drie varianten zijn onderzocht:
a: lus vanaf viaduct langs zuidkant
b: lus met rotonde langs oostkant
c: directe afrit van viaduct naar Amsterdamsevaart

Viaduct

 

Bron: Gemeente Haarlem.

Opmerking wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer: vanuit de Zuiderpolder kan men straks niet meer rechtstreeks naar de Waarderpolder!!!

 

logo WR PWZPP

Geachte medewijkbewoner en wijkgeïnteresseerde,

 

Aanstaande dinsdag, 3 januari 2023, houd de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer haar volgende openbare vergadering / nieuwjaarsreceptie in het restaurant van het Reinaldahuis. U bent van harte uitgenodigd om samen met ons de belangrijke wijkzaken te bespreken. De bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur – de zaal is open vanaf 19.45 uur.

Met vriendelijke groet,

namens de gehele wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

 

 

 

Agenda        

 1. Opening                            
 2. Agenda                    
 3. Mededelingen                    
 4. Verslag openbare wijkraadvergadering, d.d. 6 december 2022
 5. Nieuwjaarsspeech voorzitter, bespiegelingen 2022 en 2023
  1. Lokale democratie > wijkplatforms
  2. Participatie, mandaat wijkraad
  3. activiteiten wijkraad
  4. Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte in Zuiderpolder
  5. Oostpoort
  6. Domus+
  7. BEA Park
  8. Prins Bernhardlaan
 6. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
 7. Sluiting,

Nieuwjaarsreceptie

Met hapje  en drankje.

 

Agenda 03-01-2023

Verslag 06-12-2022

 

kerstkaart-wijkraad-2022

Parkwijk/Zuiderpolder
Parkwijk-Zuiderpolder
maart 2023
M T W T F S S
« Feb    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031