Author Archive

wijkraadlogo-2016

 

Geachte wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder Supporter,

U bent weer van harte welkom in het Reinaldahuis om de laatste wetenswaardigheden uit onze wijk te vernemen.

Graag tot ziens op dinsdag 3 april aanstaande!

Met vriendelijke groet, mede namens de gehele wijkraad,

Bernard Felix

Voorzitter

Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder

 

 

dinsdag 3 april 2018

19.30 uur inloop – 20.00 uur aanvang

 

PLAATS: Reinaldahuis – Restaurant

 

                                                   Agenda

1 Opening 20.00 uur  
2 Mededelingen Afwezigheidsmeldingen

Overige mededelingen

–        Introductie nieuwe wijkhandhaver

 
3 MRA – Metropool Regio Amsterdam Steef de Looze –secretaris platform ruimte MRA

–        Betekenis MRA voor Haarlem en vv

–        Plan Oostpoort

 
4 Wijkzaken Vergaderruimte

Inrichting Stastok Kegge

Nieuwe leden voor wijkraad

 
5 Fietsverbinding Parkwijk / Boerhaave  
6 Verkiezingsuitslag Zetelverdeling  
7 Politiek Politiek programma wijkraad  
8 Politiezaken / Handhaving Kitty van Toren en Hakima Sallemine / Halil Özen

–        Nieuwe indeling politie en wijkagenten

 
9 Stichting Ontmoet Elkaar Programma  
10 Werkgroepen – Reinaldapark – Beheeradviescommissie

– Omgevingsraad Schiphol

 

 
11 Verslag vorige vergadering Allen  
12 Volgende vergadering Jaarvergadering

Oproep kascommissie

 
13 WVTTK / Rondvraag    
14 Sluiting 22.00 uur – drankje na

 

 

Verslag 06-03-2018

 

Ter informatie: de daaropvolgende openbare bijeenkomst is dinsdag 1 mei 2018.

wijkraadlogo-2016

 

De wijkraad neemt op 1 mei helaas afscheid van een van haar langstzittende leden: Mida Koelman.

Hierdoor ontstaat een vacature in de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder. Mede met het oog op vele interessante onderwerpen die zich aandienen voor ons stadsdeel én onze wijken, zoeken wij kandidaten voor twee plaatsen in de wijkraad.

Indien u zich kunt vinden in het gewenste profiel en u heeft interesse om uw energie in te zetten voor onze wijk en haar wijkbewoners, wordt u verzocht om contact op te nemen met de voorzitter via felix@felixfortuna.nl of via telefoonnummer 06 53 370 664

 

Profiel Kandidaat Wijkraadslid:

 • Interesse in mensen / wijkbewoners
 • Teamplayer – consensus gericht en oplossingen zoeken
 • Bij voorkeur: ervaring in besturen, organiseren, politiek en/of gemeentewerk
 • Breed interessegebied
 • Handen-uit-de-mouwen type
 • Maximaal een uur of acht per week beschikbaar voor vergaderen, lezen, schrijven
 • Bereidheid om een bepaald thema te adopteren
 • Leeftijd: van 25 tot 85
 • Woonachtig in de wijk Parkwijk-Zuiderpolder

Werkwijze:

 • Om de week onderling vergaderen op maandagochtend van 10-12 uur
 • Eerste dinsdagavond in de maand openbare vergadering van 19.30 – 22.30 uur (10 maal p.j)
 • Bezoeken van commissievergaderingen (naar behoefte van de wijkraad)
 • Bijwonen van thematische overleggen
 • Eventueel bezoeken van collega-wijkraadbijeenkomsten
 • Lezen van e-mails, berichten, studies, rapporten
 • Voorbereiden / schrijven van bijdrages op basis van thema
 • Kort en bondig verslag uitbrengen van bezochte vergaderingen / overleggen

Beloning:

 • Vriendschap van collega’s
 • Waardering vanuit de wijk
 • Vergoeding van gemaakte kosten
 • Mogelijkheid om cursussen te volgen

 

Haarlem, maart 2018

GA2

 

 

Energiemarkt met verloting mooie prijzen op 17 februari in Haarlem-Oost

Op zaterdag 17 februari organiseert de Groene Ambassade van 10.00 tot 17.00 uur weer een nieuwe Energiemarkt in het Broederhuis (Nagtzaamplein 67 in Haarlem-Oost). Op deze markt staan bedrijven en wijkinitiatieven met een interessant aanbod op het gebied van duurzaamheid.

 

Iedereen wil graag op zijn energiekosten bezuinigen – of je nu huurder of koper bent-  en tegelijk draag je bij aan een beter milieu. Daarom zijn er bedrijven aanwezig met informatie over  isolerende verf, energiezuinige infrarood panelen, materialen voor vloer-, dak- en gevelisolatie, HR cv ketels, zonnepanelen en nog vele andere energiebesparende zaken. Ook is er ruimte gemaakt voor de kleine maatregelen als radiatorfolie, tochtstrippen e.d.. Bovendien zijn er wijkinitiatieven aanwezig die graag voorlichting geven over duurzaamheid, zoals Energiepioniers en Spaarnezaam. De gemeente Haarlem is ook aanwezig en geeft informatie over bijvoorbeeld de duurzaamheidslening.

 

Programma:

10.00: start markt

12.00 Presentatie wethouder Duurzaamheid Cora-Yfke Sikkema

12.05 Korte presentatie over 5 jaar Groene Ambassade 

12.10 Collectieve voorlichting: interpretatie infraroodfoto’s DBL (aparte zaal)

16.00 Verloting duurzame prijzen *

 

Ook wordt op deze dag na de officiële opening in een aparte zaal een voorlichtingssessie georganiseerd door het Duurzaam Bouwloket over de  interpretatie van infraroodfoto’s (voor bewoners waarbij warmtefoto’s zijn genomen en andere geïnteresseerden).

 

* Er worden deze dag mooie prijzen verloot onder de bezoekers, zoals een infrarood warmtepaneel (twv € 350,-), maatwerkadviezen m.b.t. woningisolatie (twv € 300,-), ledlampen, tochtstrippen en vele andere zaken. Inschrijving voor deelname aan de loterij kan vanaf 10u aan de zaal.

 

Over de Groene Ambassade en Haarlem-Oost

De Groene Ambassade (GA) is een Haarlems wijkinitiatief voor duurzaamheid in Haarlem-Oost. Van oorsprong bestond het initiatief uit een groepje enthousiaste huiseigenaren uit de Slachthuisbuurt en de Amsterdamsebuurt, dat vanaf 2013 bezig is meer duurzaamheid in hun wijk te brengen. Inmiddels is de Groene Ambassade ook actief in Parkwijk/Zuiderpolder en Meerwijk. Hier geeft zij voorlichting en worden activiteiten georganiseerd  voor wijkbewoners over energiebesparing. Daarvoor werkt zij samen met wijkbewoners, gemeente en bedrijven.

Uit onderzoek is gebleken dat 50% van de koopwoningen in de Amsterdamsebuurt en de Slachthuisbuurt slecht geïsoleerd is en daardoor een hoog gasverbruik kent. Bewust met energie omgaan is dan een eerste verdienste. Het treffen van kleine maatregelen kan veel geld opleveren en ook door het organiseren van collectieve inkoopacties kan er voor minder geld veel bereikt worden. De Groene Ambassade streeft ernaar voor iedereen iets te kunnen betekenen ongeacht inkomen.

Voor huurders en woningeigenaren uit de Slachthuisbuurt en de Amsterdamse buurt en sinds eind 2015 ook voor inwoners uit Parkwijk en Zuiderpolder heeft de Groene Ambassade in samenwerking met het buurtbedrijf ‘de tochtstrippenbrigade’ opgezet. Voor een schappelijke prijs kunnen er eenvoudige energiebesparende maatregelen als het plaatsen van tochtstrippen of een waterbesparende douchekop worden geplaatst.

In het afgelopen jaren is in de Amsterdamse buurt en Slachthuisbuurt de wijkaanpak uitgevoerd, in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket en de gemeente Haarlem. Onderdeel daarvan was o.a. het opstellen van een serie maatwerkadviezen voor zes veel voorkomende woningtypes in deze buurten. Deze maatwerkadviezen geven een helder beeld over welke duurzaamheidsmaatregelen de bewoners kunnen treffen in en rondom de type woning.  Kijk voor meer informatie op https://haarlemduurzaam.nl/organisatie/groene-ambassade

 

 

GA1

 

Dit is een restant van de werkzaamheden uit 2016. Op perron 2 zijn er nog enkele kleine herstelwerkzaamheden en op perron 1 moet de laatste 200 m1 perron nog in hoogte aangepast worden.

Sfeerbeelden werkzaamheden van vrijdag 12-01-2018(0.00uur) t/m maandag 15-01-2018(5.00uur).

 

 

 

 

wijkraadlogo-2016

De laatste jaren was het de passerende fietser en wandelaar al opgevallen: de houten fietsbrug over de Binnenliede was nodig aan onderhoud toe. Planken waren verrot, draagbalken verzakten en de oplossing van het recreatieschap (de eigenaar van de brug) was zeker niet afdoende: onbehandelde triplexplaten, eenvoudig vastgeschroefd over door houtrot veroorzaakte gaten, zorgden voor meer schade aan schoeisel en fietsbanden dan de oorspronkelijke toestand.

De wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder voelde zich verantwoordelijk voor een oplossing en schakelde het Haarlemse raadslid Moussa Aynan in. Die maakte foto’s en stelde vragen in de gemeenteraad aan wethouder Cora-Yfke Sikkema. Zij is immers de wethouder die de belangen van Haarlem behartigt in het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude. Dankzij Moussa en Cora-Yfke is het recreatieschap wakkergeschud en is de aannemer begonnen aan een rigoreuze herstel-operatie van deze belangrijke verbinding. De brug is namelijk onderdeel van het Rondje Haarlem en wordt veelvuldig gebruikt door wandelaars en joggers.

De aannemer werkt tot voorbij zonsondergang door om deze bijzondere brug weer in perfecte staat te krijgen, zodat bewoners en bezoekers van Haarlem en Haarlemmerliede in de lente weer kunnen genieten van een goede verbinding en adembenemende vergezichten.

 

Bernard Felix

Voorzitter wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder

 

 

 

 

 

 

 

ProRail logo

De wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder heeft contact met ons opgenomen en wil weten of de bewonersbrief over de perron aanpassing op station Haarlem Spaarnwoude wel klopt.

De bestaande perrons van station Haarlem Spaarnwoude worden qua (hoogte)ligging geschikt  gemaakt om mindervalide reizigers zelfstandig met de trein te kunnen laten reizen. Dit is een restant van de werkzaamheden uit 2016. Op perron 2 zijn er nog enkele kleine herstelwerkzaamheden en op perron 1 moet de laatste 200 m1 perron nog in hoogte aangepast worden.

 

Werkzaamheden van 08-01-2018 t/m 19-01-2018,zie foto’s

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen heeft dan hoor ik dat graag. 

Met vriendelijke groet,  

Petra Hoogendoorn | Medewerker Publiekscontacten | Communicatie

0800 – 776 72 45 (gratis nummer) | www.prorail.nl/contact

Postbus 2038, 3500 GA UTRECHT

 

ProRail1ProRail2

 

Voorkant wijkkrant

 

Wijkkrant jaargang 25 | winter 2017

 wen-d | vormgeving-dtp    

info@wen-d.nl

                      logo-wen-d2

 

Reinaldapark losloopgebied

Uitnodiging informatieavond verplaatsing hondenlosloopplaats Leonard Springerlaan.

 

Geachte meneer,mevrouw,

 

Aan de Leonard Springerlaan ligt een stuk groen dat door bewoners wordt gebruikt om op te spelen en recreëren. Daarnaast is dit ook een hondenlosloopplaats. Dit heeft tot een aantal onwenselijke situaties geleid. De wijkraad heeft onder bewoners en gebruikers gepolst of het wenselijk is de hondenlosloopplaats te verplaatsen. Dit bleek het geval en samen met de gemeente is er gekeken naar een alternatieve plek voor het loslaten van de hond.

 

Het alternatief

Het alternatief is gevonden aan de kop van het Reinaldapark tussen de Prins Bernardlaan, de moskee, het Fuiklaantje en het Reinaldapad. In dit met bordjes gemarkeerde deel van het park mag de hond vanaf 1 januari 2018 loslopen. De rest van het park blijft aanlijngebied.

 

Afbeelding:

Huidig losloopgebied en voorstel nieuw losloopgebied.

 

Uitnodiging informatieavond

Wanneer u behoefte heeft aan aanvullende informatie over deze verplaatsing, nodigen wij u uit voor de daarvoor georganiseerde informatieavond:

 

Datum: dinsdag 12 december 2017

Plaats: Moskee

Tijd: 17:00 uur tot 18.00 uur

 

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen, dan kunt u contact met mij opnemen via mzijlmans@haarlem.nl of telefoonnummer 023-511 37 62.

 

Met vriendelijke groet,

 

Mieneke Zijlmans

 

 

vanGelderLogo gemHaarlem

                                                             

Aan de bewoners van Beatrixplein en omliggende straten.

Datum:                13 november 2017
Ons kenmerk:   Gemeente Haarlem/Van Gelder
e-mailadres:      jvols@vangelder.com
Onderwerp:      Start werkzaamheden Beatrixplein
                                                                                                                                                                                                                                                    
Geachte heer, mevrouw,
 
Binnenkort start aannemersbedrijf Van Gelder in opdracht van gemeente Haarlem met kleine onderhoudswerkzaamheden op het Beatrixplein. De weg wordt op een aantal plekken opnieuw bestraat.

Werkzaamheden en planning

De werkzaamheden vinden met name plaats tussen de verkeerslichten en de bocht met de Vincent van Goghlaan.
Beatrixplein

De werkzaamheden starten aanstaande maandag 20 november en duren ongeveer vijf weken. Er worden voorzieningen getroffen waardoor het verkeer minimale hinder heeft.

Omdat het kleine werkzaamheden betreft is er geen participatietraject gevolgd, wel is de wijkraad Parkwijk Zuiderpolder geïnformeerd.
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen, dan verneem ik die graag. U kunt contact met mij opnemen via 06 30 37 42 79 of jvols@vangelder.com.
                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                      
Met vriendelijke groet,
Jessie Vols
Omgevingsmanager
Van Gelder

Burenhulp

 

Burenhulp is een uniek netwerk van vrijwillige burenhulp. We gaan de ouderwetse burenhulp weer nieuw leven inblazen. Dit initiatief is in 2013 door bewoners gestart in de wijk Bosch en Vaart.

Het doel is om in onze wijk meer naar elkaar om te kijken, aandacht te besteden aan elkaar, elkaar te helpen en de weg te wijzen als dat nodig is, problemen en eenzaamheid te signaleren en meer ‘samen voor elkaar’ te zorgen. Kortom, Burenhulp zoals vroeger heel gewoon was!

Hoe werkt het?

Het netwerk bestaat uit een contactpersoon in elke straat. Deze contactpersoon weet wie de kwetsbare bewoners zijn (jong en oud) en weet wie er als vrijwilliger iets wil betekenen voor de straat. Hij of zij organiseert met de vrijwilligers in de straat de boodschappenhulp, burenhulp, praktische hulp. Er kunnen ook leuke activiteiten georganiseerd worden zoals burendag, of zomaar een gezellige borrel of spelletjesmiddag voor de kinderen.

Elke twee maanden komen de contactpersonen een avond bij elkaar: gewoon bij iemand thuis op de bank om met elkaar uit te wisselen over bewoners en thema’s, tips, signalen en ideeën. En het is ook vooral gewoon gezellig!.

De (vrijwillige) coördinator zorgt voor werven en ondersteunen van de contactpersonen. Organiseert de bijeenkomsten, zorgt voor nieuwsberichten, heeft contact met de wijkraad en houdt de sociale kaart bij voor de wijk op gebied van zorg & welzijn.

Burenhulp gaat meestal over eenvoudige vragen, een boodschap doen, een praatje maken, een klusje doen, iets signaleren.

Door de gezamenlijke bijeenkomsten is het gezellig, leren mensen elkaar kennen en blijven de contactpersonen gemotiveerd. Het is informeel en laagdrempelig. De coördinator is goed op de hoogte van de grenzen aan het netwerk en van de mogelijkheden in de zorg. Daar zijn op wijkniveau goede contacten mee. Want het moet natuurlijk wel leuk blijven!

Wij zijn nog op zoek naar contactpersonen. Lijkt het u leuk om ook mee te doen? Neem dan contact op met Wim Kleist (w.kleist@planet.nl of mob. 06-55114648).

Parkwijk/Zuiderpolder
Parkwijk-Zuiderpolder
april 2018
M T W T F S S
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30