Politiek en werkgroep (2)Politiek en werkgroep (1)

STANDPUNTEN EN VISIES VAN DE PARTIJEN ROND DOMUS PLUS

ToezichtScreenshot_20211023-020228_Haarlems Dagblad digikrant

Screenshot_20211006-233651_FacebookJouw Haarlem moet achteraf concluderen dat de keus al lang gemaakt blijkt te zijn. Namelijk bij de geniepige aankoop van de boerderij op de Nieuweweg in 2018.

De beloftes van het college en de coalitie over samenspraak met de bewoners, over een open proces, over draagvlak zijn allemaal gebroken.

Daardoor is het wantrouwen en de achterdocht alleen maar gevoed en staat de geloofwaardigheid van het stadsbestuur op het spel.

Screenshot_20210624-023932_Haarlems Dagblad digikrant

Domus Plus aan Nieuweweg

Mogelijk alcoholverbod in Reinaldapark

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/288055/twijfels-over-alcohol-en-drugsverbod-in-park-mensen-willen-recreeren-met-drankje

De Haarlemse gemeenteraad heeft de keuze gemaakt die er aan zat te komen:

de nieuwe opvang voor verslaafde daklozen komt aan de Nieuweweg bij het Reinaldapark.

 

Gecombineerde commissievergadering Ontwikkeling en Samenleving, 23 juni 2021

Alle-documenten

Screenshot_20210621-093154_Haarlems Dagblad digikrant

                                                              ’Dit is nog niet afgelopen’

 DOMUS PLUS  Protest tegen komst opvang verslaafden bij Reinaldapark

Komt allen

Eén grote leugen en kiezersbedrogHaarlem moet meer polderen

Screenshot_20210410-172750_Haarlems Dagblad digikrantScreenshot 20210402

De commissies Ontwikkeling en Samenleving hebben de nota, 

vaststellen locatie Domus(Plus) en Skaeve Huse, op woensdag 31 maart 2021 beproken.

Maar liefst 36 burgers kwamen inspreken, van wie 34 bezorgde buurtbewoners van de gekozen locaties. De twee andere insprekers kwamen op voor de doelgroep van de te bouwen woningen.

Insprekers Domus Plus / Skaeve Huse 31/3/2021 – Groep 1

Insprekers Domus Plus / Skaeve Huse 31/3/2021 – Groep 2

Insprekers Domus Plus / Skaeve Huse 31/3/2021 – Groep 3

Insprekers Domus Plus / Skaeve Huse 31/3/2021 – Groep 4

Insprekers Domus Plus / Skaeve Huse 31/3/2021 – Groep 5

Insprekers Domus Plus / Skaeve Huse 31/3/2021 – Groep 6

Insprekers Domus Plus / Skaeve Huse 31/3/2021 – Groep 7

Insprekers Domus Plus / Skaeve Huse 31/3/2021 – Groep 8

Screenshot 20210323        Schijninspraak                                               Screenshot_20210402-025401_Haarlems Dagblad digikrant

20210318HD

Strandwal 20210215

Insprekers Commissie Ontwikkeling 04-02-2021

Insprekers Commissie Samenleving 04-02-2021

 

Stastokviaduct (5) Stastokviaduct (4) Stastokviaduct (3) Stastokviaduct (2) Stastokviaduct (1)

 Screenshot_20210210-105937_Haarlems Dagblad digikrant

VIJF VRAGEN AAN SKAEVE HUSE-EXPERT HARRO KOELEMAN!!!

Screenshot_20210128-093907_Haarlems Dagblad digikrant

Actie tegen Domus Plus en Skaeve Huse in Haarlem (YouTube)

 

Wijkraad Parkwijk – Zuiderpolder – Penningsveer heeft een eigen kanaal op YouTube.

YouTube

 

Marja Witteman Commissie Samenleving 07-01-21 (YouTube)

Wim Kleist en Ronald Fukken Commissie Ontwikkeling 07-01-21 (YouTube)

01-07 inspreekbijdrage Mw Witteman mbt Domus+ Skaeve Huse

01-07 inspreekbijdrage W Kleist mbt Domus+ Skaeve Huse

01-07 inspreekbijdrage R Fukken mbt Domus+ Skaeve Huse

‘GEEN TABOE’ Wijkraden willen Skaeve Huse en Domus Plus in Waarderpolder.

Haarlems Dagblad 04-01-2021

Open brief gemeenteraad vijf wijkraden locatie Domus Plus_Skaeve Huse

StopDomus.nl

De bewoners vrezen voor hun veiligheid en woongenot, wethouder Roduner kwam tijdens de online bijeenkomst, 14-12-2020, met de mededeling, gemeente Haarlem kan GEEN GARANTIES geven!!!

Donaties zijn welkom.

Doneeractie

 

Groot hoofdpijndossier

GroenLinks en de coalitie hebben tijdens de verkiezingen van 2018-2022 beloofd niet te bouwen in de Groene Zoom?

Beloofd is beloofd, maar niet heus?

Stoere beloftes ondermijnen het vertrouwen in de politiek

Skaeve Huse en/of Domus+ niet in Oost! Ervaringen in het land leert, dat deze locatie voorzieningen het beste functioneren in of nabij een industrie terrein (Waarderpolder).

De capaciteit van de politie staat de komende jaren onder druk en is er sprake van onderbezetting bij de politie en handhaving en deze zal verder toenemen.

 

GroenLinks gemeenteraadsverkiezingen 2018

Livestream Parkwijk en Zuiderpolder/Domus Plus/Skaeve Huse| 14 december | 19.30 uur

Livestream Boerhaavewijk Domus Plus/Skaeve Huse | 7 december | 17.00 uur

 

Livestream Vondelkwartier Domus Plus/Skeave Huse | 7 december | 19.30 uur

 

Veelgestelde vragen Domus Plus en Skaeve Huse

12-03 inspreekbijdrage W Kleist mbt Domus Plus Skaeve Huse

12-03 inspreekbijdrage Francis Koopen inz Domus Plus en Skaeve Huse

12-03 inspreekbijdrage Rene Bos Ondernemers Vereniging Beatrixplein inz Domus Plus en Skaeve Huse

12-03 inspreekbijdrage D Bijmolt mbt Domus Plus Skaeve Huse

12-03 inspreekbijdrage dhr. Wijnoogst wijkraad Boerhaavewijk inz Domus Plus en Skaeve Huse

Online bijeenkomst | 9 november | Domus Plus en Skaeve Huse

Schrijvende lezer

Screenshot_20201203-111929_Haarlems Dagblad digikrant

Domus en skaeve in HlmDomus en skaeve in Hlm1

Screenshot_20201112-185525_Messenger

 

20201120_175202

 

Nieuwsbrief ChristenUnie.

Van de vier locaties liggen er nu drie in Haarlem Oost.

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1321952/48317/waar-komt-domus-plus.html

Screenshot_20201113-113703_Haarlems Dagblad digikrant

Screenshot_20201114-101400_Facebook Screenshot_20201114-101454_Facebook Screenshot_20201114-101510_Facebook Screenshot_20201114-163709_Haarlems Dagblad digikrant

Screenshot_20201113-114447_Twitter Screenshot_20201113-114502_Twitter

Terugkijken digitale bijeenkomst 9 november 2020

Klik hier: https://youtu.be/n2zG3Jpb3b0

20201110Haarlems Dagblad

 Screenshot_20201113-114447_Twitter Screenshot_20201113-114502_Twitter

Link naar digitale bijeenkomst 9 november 2020

 

De bijeenkomst start om 19:30 uur en is te volgen op YouTube (klik op de link).

Naast of onder de video is een chatvenster waar u berichten in de chat kunt zetten. Hiervoor moet u wel ingelogd zijn. Log bijtijds in, we starten op tijd.

 

Deze bijeenkomst is vooral bedoeld om informatie te delen en vragen te beantwoorden over Domus Plus en Skaeve Huse. Aanwezig zijn wethouders mevrouw Meijs en de heer Roduner, mevrouw Van Berkel en de heer Spaargaren van het Leger des Heils. Vanuit de gemeente is procesmanager mevrouw Dieben aanwezig.

 

We starten het eerste half uur met vragen aan de wethouders en een filmpje over het proces en de locaties. Mevrouw Van Berkel en de heer Spaargaren vertellen vervolgens meer over Skaeve Huse en Domus Plus. Daarna kunt u uw vragen stellen via de chatfunctie. We hopen zoveel mogelijk vragen meteen tijdens de bijeenkomst te kunnen beantwoorden.

Heeft u het idee dat uw vraag toch niet aan bod is gekomen, dan kunt naderhand ook nog vragen stellen via opvang@haarlem.nl.

 

In de tweede helft van november worden digitale buurtgesprekken georganiseerd. Dan willen we vooral horen waar de gemeente rekening mee moet houden als een Domus Plus of Skaeve Huse in uw omgeving wordt gevestigd. Over deze bijeenkomst ontvangt u apart informatie.

 

 

 

Haarlems Dagblad 05-11-2020

Via haarlem.nl\opvang  vindt u meer informatie over het locatie onderzoek.

Screenshot_20201031-183042_Haarlems Dagblad digikrant

Domus Plus en Skaeve Huse

De gemeente Haarlem wil 2 woonzorgvoorzieningen bouwen: een Domus Plus en een project Skaeve Huse.
Domus Plus is een beschermde woonvorm waar 24 mensen wonen met een verslaving, psychosociale of psychiatrische problematiek, en vaak ook een verstandelijke beperking. Deze mensen verblijven nu op straat of in de bestaande voorzieningen, die onvoldoende in staat zijn de noodzakelijk zorg te bieden. In een Domus Plus krijgen de bewoners langdurige ondersteuning en dagbesteding. Er is 24 uur per dag intensieve begeleiding en toezicht aanwezig.
Skaeve Huse zijn kleine, eenvoudige woningen voor mensen die zich niet kunnen aanpassen aan het leven in een normale woonwijk en daar veel overlast veroorzaken. Bij Skaeve Huse is sprake van beperkte begeleiding, met name gericht op beheer en handhaving.

 

4 locaties mogelijk geschikt

Er zijn vier locaties gekozen voor de mogelijke vestiging van een Domus Plus en/of Skaeve Huse. De vier plekken waar mogelijk een woonzorgvoorziening komt zijn:

  1. bij de monumentale boerderij Noord Akendam, aan de Vergierdeweg 452/454 (zie tekening, pdf 1,3 MB)
  2. op het groene perceel ten zuiden van het fietspad en de fly-over bij de Robertus Nurksweg (zie tekening, pdf 1,6 MB)

Hotspot en overlastlocatie                                                                                                                                                                                                                                                                                          Er bevindt zich in de buurt een actuele bekende overlastlocatie. In de buurt is een hangplek voor jongeren, er wordt gedeald en geslapen door daklozen. Dat betekent dat, indien voor deze locatie gekozen wordt, er ingezet moet worden op het verhelpen van het overlastprobleem. De betrokken instanties en instellingen moeten hiervoor een actieplan ontwikkelen.

Domus Plus inpassing Robertus NurkswegSkaeve Huse inpassing Robertus Nurksweg

 

  1. aan de westzijde op het weiland dat behoort bij de boerderij aan de Nieuweweg 2 (zie tekening, pdf 2,3 MB)

Hotspot of overlastlocatie                                                                                                                                                                                                                                                                         Nieuweweg 2 bevindt zich in de buurt van een actuele bekende overlastlocatie; namelijk aan het dode eind van de Fuikvaartweg vindt illegale prostitutie en handel in drugs plaats. Ook zijn meldingen gemaakt over het dealen van drugs in het Reinaldapark. Dat betekent dat, indien voor deze locatie gekozen wordt, er ingezet moet worden op het verhelpen van het overlastprobleem. De betrokken instanties en instellingen moeten hiervoor een actieplan ontwikkelen.

Domus Plus inpassing NieuwewegSkaeve Huse inpassing Nieuweweg

 

  1. op het terrein van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Schalkwijk, aan de Boerhaavelaan 57 (zie tekening, pdf 3 MB).

Omwonenden, bedrijven en wijkraden van deze vier locaties zijn uitgenodigd voor een digitale informatiebijeenkomst. Ook organiseert de gemeente gesprekken met de buurt. De inbreng van de buurt wordt betrokken in het nader onderzoek naar de vier locaties. Zo kan de gemeenteraad integraal en met oog voor alle belangen een keuze te maken voor twee locaties waar de voorzieningen gaan komen. Begin 2021 hoopt de gemeente uit deze vier plekken één plek gekozen te hebben voor een Domus (Plus) en één plek voor het project Skaeve Huse met maximaal 6 wooneenheden.

Actueel

Het is geen eenvoudige opgave om voor deze voorzieningen locaties te vinden in de stad. De gemeente doet daarom een locatie-onderzoek. Het is de bedoeling om in de eerste helft van 2021 te weten of er een geschikte plek in de stad is. Er wordt gezocht naar een plek voor Domus Plus en een andere plek voor maximaal 6 Skaeve Huse.

Tot 1 oktober 2019 konden Haarlemmers locaties voorstellen die naar hun mening geschikt zijn voor een Domus Plus of Skaeve Huse. Daaruit zijn 60 locaties in beeld gekomen en getoetst aan de criteria. Er zijn 4 mogelijke locaties overgebleven. Over deze locaties worden de komende maand gesprekken gevoerd met omwonenden.

Planning

  • De gemeente voert een locatie-onderzoek uit en het is de bedoeling om in de eerste helft van 2021 te weten of er een geschikte plek in de stad is.
  • Op 9 november is er een online bijeenkomst voor alle belangstellenden uit de omgeving van de 4 locaties. De bijeenkomst begint om 19:30 uur. Op deze bijeenkomst wordt uitleg gegeven over wat Domus Plus en Skaeve Huse inhoudt. Er wordt verteld hoe omgegaan wordt met aspecten rondom veiligheid en handhaving en wat de ervaringen in andere steden zijn met een dergelijke locatie. Tijdens de bijeenkomst kunt u online vragen stellen hierover.
  • In de tweede helft van november is er een gesprek over de locatie in uw buurt met de gemeente en een afvaardiging van uw wijk. Dat gesprek kunt u live volgen via uw computer of telefoon. Op deze bijeenkomst staat uw buurt centraal. U kunt online vragen stellen en aan de gemeente laten weten waar zij rekening mee moet houden als er een Domus Plus of Skaeve Huse in uw wijk komt.

Documenten

In dit rapport staat waarom de gemeente Haarlem het nodig vindt dat er een Domus Plus en 6 Skaeve Huse in de stad komen en aan welke criteria een locatie moet voldoen.

Eerdere besluitvorming

Over Domus Plus en Skaeve Huse heft de gemeente al het volgende besloten:

 

Wethouder Meijs heeft stadsdeel Oost als aandachtsgebied en is bestuurlijk opdrachtgever voor het programma Transformatie Sociaal Domein en de Sociale Wijkteams.

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Gemeentebestuur/m-th.-marie-therese-meijs-glh

Screenshot_20201031-183107_Haarlems Dagblad digikrantScreenshot_20201031-183151_Haarlems Dagblad digikrant

 

 

Parkwijk/Zuiderpolder
Parkwijk-Zuiderpolder
april 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930