Demonstratie 20-06-2021

Géén Domus+ in Oost!!!

Beste Medebewoners,

Zoals jullie wellicht weten heeft het College het voornemen een voorziening te bouwen in de nabijheid van ons prachtige Reinaldapark. Hiervoor heeft de gemeente in 2018 de boerderij Nieuweweg 2 aangekocht voor de vestiging van een Domus+ locatie.

De toekomstige bewoners van Domus+ zijn mensen met een langdurige verslaving aan drugs en alcohol. Uitbehandeld, dus blijvend verslaafd en de hele dag op zoek naar middelen en veel overlast voor de omgeving veroorzakend,

In opdracht van de gemeente is een rapport gemaakt aangaande de looproute richting het winkelcentrum en openbaar vervoer. Hierin wordt weergegeven dat deze zal zijn door het Reinaldapark, langs de speeltuin, Parkwijk en visa versa.

Wij zijn van mening dat het hier niet kan. Wij wijkraden en bewoners hebben de gemeente alternatieven aangedragen  waar het wel kan, zoals o.a.  het Schoteroog nabij het Spaarne. Hierin worden wij totaal genegeerd.

In een gecombineerde vergadering van de commissie Samenleving en Ontwikkeling op 23 juni a.s. wordt de keuze van de locatie gemaakt. Als het aan het College ligt wordt dat de Nieuweweg 2. Op deze avond is het mogelijk om in te spreken tijdens deze vergadering live en wel om 19.10 uur. Maak van deze mogelijkheid gebruik en meld je aan als inspreker. https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen  Om 20.45 uur wordt gestemd over de locatiekeuze.

Laat jullie stem horen en steun ons met jullie komst naar deze protest demonstratie nabij  het Pannenkoeken Paradijs!!!.

https://www.veilighaarlemoost.nl/

 

Burgermeester met petitie

Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer
Wim Kleist                                                                                                                                                          Mede namens de wijkraden Slachthuis Buurt en Amsterdamse Buurten.

Zes burgerorganisaties hebben als tegenmacht uit de samenleving informateur Tjeenk Willink en de Tweede Kamer verzocht om de luchtvaart in het coalitieakkoord een nieuwe koers te geven.

Luchtvaartbeleid in het coalitieakkoord

Haarlemmers zien op tegen de komst van een Domus (Plus), een opvang voor verslaafde daklozen. Geef ze eens ongelijk als je sommige verhalen van elders hoort. Toch blijkt het mogelijk: ’ongeleide projectielen’ opvangen vlakbij een woonwijk.

Ongeleide projectielen

HAARLEM De ’Poort van de Achterhoek’, zo prijst het Gelderse dorp Wehl zichzelf aan. Wie rust zoekt in een heerlijk groen landschap, moet hier zijn. Maar in de zomer van 2018 werd de rust ernstig verstoord. Dronken mannen liepen lallend over straat en pisten in tuinen. Meisjes en vrouwen werden lastig gevallen. Een winkelier werd met een mes bedreigd. De bron van dit alles: het Domushuis midden in het dorp.

Domus is een opvangvorm van het Leger des Heils voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders meer terecht kunnen. Ze zijn verslaafd, hebben psychische problemen en soms ook een verstandelijke beperking. Sinds een jaar of vijftien vangt het Leger des Heils hen op in aparte huizen. Dat is om de gewone daklozenopvang te ontlasten en in de hoop dat deze groep baat heeft bij een kalme omgeving, rust en acceptatie.

Wangedrag

Zo streek het Leger des Heils in 2011 neer in een groot herenhuis in de dorpskern van Wehl. De eerste jaren ging het aardig, maar in 2018 liep het zoals gezegd ernstig uit de hand. Bewoners werden wanhopig van het wangedrag van sommige Domuscliënten. Wat deden die figuren in hun buurtje?

’Punt is dat de mensen bij ons niet achter slot en grendel zitten’, legde de locatiemanager uit in dagblad De Gelderlander. ’We hebben wel huisregels waar ze zich aan moeten houden, maar als ze buiten op straat dingen doen die niet mogen, kunnen wij daar niet tegen optreden.’ Op last van de burgemeester werden drie cliënten overgeplaatst. Twee jaar later gaf het Leger het helemaal op in Wehl.

Spandoeken

Geen hoopgevend voorbeeld dus, voor de inwoners van Haarlem-Oost die zich zorgen maken over de komst van een Domus (Plus). Dat dit er komt, is zeker – of aan de Nieuweweg bij het Reinaldapark of aan de Robertus Nurksweg bij station Spaarnwoude. Op beide locaties maken spandoeken duidelijk wat omwonenden ervan vinden.

Niet alleen Wehl is een angstaanjagend voorbeeld voor deze bezorgde Haarlemmers. Bij het Domus in Helmond lukt het evenmin de rust goed te bewaren. Ook hier escaleerde de toestand in de zomer van 2018 (wildplassen, schreeuwen, lege blikken bier in het plantsoen). Het Leger des Heils stelde daarna een buurtoverleg in en nam een ervaringsdeskundige in dienst die de bewoners ging aanspreken op hun gedrag. Ook werd kritischer gekeken naar wie onderdak kreeg in het Domushuis. ,,We zeggen nu, je moet wél in een buurt kunnen wonen’, legde het afdelingshoofd uit in Eindhovens Dagblad.

’Ik moet 5 euro’

Toch is er nu, twee jaar later nog steeds overlast, zegt Hennie de Gooijer van Wijkmanagement Helmond. ,,De ene keer is het beter, de andere keer minder. Ik denk dat het verschil met 2018 is dat de buurt er inmiddels meer aan gewend is.’’ Maar het wordt nooit leuk als een verslaafde naar je toekomt met de woorden ’Ik moet 5 euro’. ,,Het is bedreigend, intimiderend.’’ Het Leger des Heils doet echt z’n best, vindt De Gooijer. Maar sommige bewoners zijn nu eenmaal problematisch. ,,Van de 21 mensen zijn de meesten goed aanspreekbaar, maar met, zeg, 3 kun je geen kant uit.’’

Ook in Heerlen lijkt de situatie niet geweldig. Hier ging in 2004 één van de eerste Domushuizen van het land open, in het kader van een grote operatie om de ernstige overlast van verslaafden en daklozen in het stadscentrum terug te dringen. Het ging lang goed, tot er in 2016 steeds meer werd geklaagd over dealen op straat en dronkenmangedrag.

Geldmachine

De burgemeester ging in gesprek met het Leger des Heils over de ’blijkbaar verwaterde afspraken’. Maar volgens raadslid Roel Leers (Hart Leers) is er nog steeds overlast. ,,Ik heb onlangs weer een brief van buurtbewoners gekregen.’’ Hij is extreem negatief over het Leger des Heils. ,,Ze zitten in hun kantoor, en ze bemoeien zich niet met wat er in de buurt gebeurt. Het is helemaal geen outreachzorg, terwijl deze mensen zó ver van het padje zijn. Domus lijkt mij meer een verdienmodel voor het Leger dan een oplossing. Vroeger dacht ik dat het Leger een roeping had, maar het lijkt me inmiddels een grote geldmachine.’’

Is het dan hopeloos? Gelukkig niet. Er zijn ook de nodige steden en dorpen waar het goed lijkt te gaan. Ze hebben wel een Domus of een Domus Plus, maar dat zorgt niet echt voor problemen. Zo is er een Domus in Amsterdam-Zuidoost waarover NH Nieuws bericht dat veel bewoners amper weten dat het bestaat, al is er ook iemand die zegt dat ’ze plassen en poepen in de buurt’. Uit Zwolle komt ook een gemengd bericht. ,,Er zijn er een paar bij die schreeuwen nogal. Als er dan een moeder met een klein kind langs fietst, schrikken ze zich rot’’, zegt een bewoner in Algemeen Dagblad. Zelf heeft hij geen last van de wonderlijke buurtgenoten.

Bierblikken

Helemaal pais en vree lijkt het bij een Domus in het weidegebied tussen Woerden en Harmelen. Volgens de directe buren van de voormalige varkensboerderij gebeurt er zelden iets. ,,Soms in de zomer, dan zitten ze weleens langs de weg met hun bierblikken. En dan roepen ze wel eens wat. Maar veel meer is er eigenlijk niet aan de hand”, zeggen ze in Brabants Dagblad.

Geen enkel mediabericht is er zelfs te vinden over Domuslocaties in Almere, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, Maastricht, Nijmegen en Utrecht. Daar lijkt het dus echt rustig te zijn.

Volksopstand

Lunteren en Helmond

En dan is er het Gelderse dorp Lunteren, misschien het meest interessante geval. Sinds zeven jaar is hier een Domus en dat leek eerst een ramp te worden: drie jaar na de start kwam het tot een volksopstand. Tachtig Luntenaren kwamen symbolisch emmers puin bij de voordeur van het Domus storten, ’om de puinhoop in de wijk aan het Leger des Heils terug te geven’. Ze waren de dronkenschap zat, het vervelende gedrag richting kinderen en vrouwen, de drugsdealers, noem maar op. Uiteindelijk beloofde de burgemeester actie en dreigde desnoods met sluiting.

En jawel, tegenwoordig gaat het veel beter, zegt Adriaan Koppens van de buurtbewonerscommissie. ,,Er is een flinke escalatie voor nodig geweest, het heeft uren en uren overleg gekost, maar de overlast is nu tot een minimum beperkt. Er is weer veiligheid en rust. En het Leger des Heils is zich ervan bewust dat ze niet op een eiland zitten, maar ook verantwoordelijk zijn voor wat er in de omgeving gebeurt.’’

Volgens Koppens zijn de Domusbewoners ’mensen met een laag IQ en vaak een crimineel verleden’. ,,Per definitie ongeleide projectielen.’’ En toch gaat het goed.

Fietsverlichting

Er gelden nu strenge regels. Het begint met iets kleins als fietsverlichting. ,,Alle Domusbewoners moeten automatische fietsverlichting hebben. Een groot irritatiepunt van de buurt was dat je zo vaak bijna werd aangereden door een Domusbewoner zonder licht op de fiets.’’ Andere regels zijn ingrijpender. Het aantal bewoners is teruggebracht van 48 naar 36. En de moeilijkste gevallen worden niet meer toegelaten. ,,In het begin was het ook een kwestie van de kamers vullen, uit economisch belang. Nu wordt er scherper op gelet.’’

Busje

Ook belangrijk: de politie zorgt ervoor dat er niet wordt gedeald. ,,Verschijnt er toch een dealer, dan komt de politie die thuis opzoeken. Het werkt, vroeger werden er spuiten enzovoorts gevonden, nu gebeurt dat niet meer.’’ En last but not least is er het busje. Dat brengt overdag Domusbewoners weg naar omliggende plaatsen.

’s Avonds kan de beveiliger het gebruiken. ,,Die is er elke avond. Krijgt hij een melding dat een bewoner overlast veroorzaakt, dan stapt hij in het busje, rijdt het dorp in en haalt de bewoner op.’’

Het geheim volgens Koppens: heel regelmatig overleg tussen Domus, buurt, burgemeester en politie. En een stevige houding vanuit de gemeente. ,,Die móet zijn verantwoordelijkheid nemen.’’

Partij keuze

 

“Geef vrijheid door”

Kransleggingsspeech 4 mei 2021

 

 

4 mei

 

De jaarlijkse herdenking op 4 mei is voor velen een belangrijk moment in het jaar.
Het is dan ook pijnlijk dat evenals vorig jaar de herdenking niet op de traditionele manier kan                                                                                                                                                    plaatsvinden.
In plaats van samen te herdenken, herdenken we ook dit jaar thuis.
Helaas is er geen herdenkingsbijeenkomst in het Reinaldahuis en zijn er om 20.00 uur geen
ceremoniële activiteiten bij het monument in het Reinaldapark.
Het 4 mei comité Haarlem-Oost heeft de volgende invulling gegeven aan de 4 mei
herdenking:
De vlag zal de gehele dag halfstok worden gehangen.
Tussen 13.00 uur en 17.00 uur is er gelegenheid een krans te leggen. Hiervoor zal een rooster
gemaakt worden. De kranslegging mag echter slechts door één persoon gedaan worden.
Indien u van deze gelegenheid gebruik wil maken kunt u voor 30 april via email contact
opnemen met Hans Vermeij:  vermeij.hans@gmail.com  van het comité.
Dit jaar wordt, in het kader van de herdenking bij het monument in het Reinaldapark, een
korte film gemaakt. Deze wordt om ca 20.00 uur via de facebook pagina:

Vier Mei Comité Haarlem Oost   online gezet.
Na 20.00 uur is er beperkte toegang tot het monument.
Het Haarlems Comité Nationale Herdenking Sectie Oost

“Geef vrijheid door”

 

 

SECRETARIAAT: Mevr. M. Dompeling
L. Springerlaan 1
2033TA Haarlem

Foto’s: van eerdere jaren.

Raadsvergadering 22 april 2021

Voorzitter: J. Wienen

Griffier: M.C.C. Philips (griffier)

FYSIEK in de Zijlpoort

Stortbui aan moties

Over de woningen voor 25 daklozen (Domus Plus) is nog geen besluit genomen. De keuze hiervoor is tussen twee locaties: de Nieuweweg en de Robertus Nurksweg.

Beide in Haarlem-Oost en beide worden gezien als kansrijk, of ’minst ongeschikt’. Hierover wordt verder gesproken in juni.

Skaeve Huse komt in Noord

 

Komt allen

 

Beste Bewoners,

 

Gisterenavond hebben wij digitaal overleg gehad met de wijkraden in Haarlem.

 

Besloten is om uit veiligheidsoverweging de demonstratie te organiseren op de Grote Markt en wel op donderdag 22 april 2021 aanvang 18.00 uur.

Dit doen wij uit protest over de “niet transparante wijze keuze locatie voorzieningen in onze wijken”.

In de wijken zijn 5761 petitie ondertekeningen opgehaald welke wij aan burgemeester Wienen willen overhandigen. Een verzoek hierover hebben wij aan de burgemeester toegezonden.

Graag fluit en mondkapje meenemen en houden aan de 1 ½ meter corona regels.

Tijdens de Raadsvergadering van 22 april worden van de 4 locaties er 2 gekozen. Steeds meer partijen vind het “niet behandelbaar”. Wij hopen op een grote opkomst uit de 4 wijken en laat even weten of jullie komen.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de Werkgroep Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

Namens de 9 wijkraden.

 

Niet in Oost

 

Het Haarlemse college van burgemeester en wethouders heeft het volgende besloten(gemeenteraad moet dit nog wel goedkeuren) en bekendgemaakt.

“In de Zuiderpolder moet op een weiland bij een boerderij aan de Nieuweweg een Domus Plus wooncomplex komen voor 24 verslaafden. En in Haarlem-Noord aan de Vergierdeweg een Skaeve Huse project met zes huisjes voor overlastbezorgers”.

De commissies Ontwikkeling en Samenleving bespreken de nota op woensdag 31 maart 2021.

DIT IS VOORLOPIG DE LAATSTE GELEGENHEID OM IN TE SPREKEN EN DE FRACTIES TE OVERTUIGEN DAT ER GEEN OPVANGLOKATIE(S) MOET(EN) KOMEN IN ONZE WIJK MAAR  AAN DE RAND VAN SCHOTEROOG.

LAAT VAN U HOREN EN KOM INSPREKEN! DIT IS VOORLOPIG DE LAATSTE KANS OM UW ZORGEN / BEZWAREN OVER TE BRENGEN!

Insprekers kunnen zich aanmelden tot en met maandag 29 maart 2021 via griffiebureau@haarlem.nl  graag in CC versturen naar de wijkraad: parkwijk-zuiderpolder@wijkraden-haarlem.nl

Iedere inspreker krijgt 2 of 3 minuten de gelegenheid om zijn standpunt naar voren te brengen. De spreektijd is afhankelijk van het aantal sprekers.

Bij de volgende raadsvergadering, op 22 april, zal de gemeenteraad stemmen over deze twee locaties.

Als de raad niet kiest voor de Vergierdeweg en Nieuweweg, dan is het voorstel van het college, de Boerhaavelaan voor Domus Plus en Robertus Nurksweg voor Skaeve Huse aan te wijzen.

20210318HD

HAARLEM

 

 

ga

 

Ook last van een hoge energierekening en een niet comfortabele woning in deze winter? Daarom wil de Groene Ambassade de huurders en woningeigenaren uit Oost informeren over twee  bijzondere aanbiedingen van de gemeente om energie en geld te besparen.  Bewoners kunnen hiervoor gebruik maken van de aantrekkelijke duurzaamheidslening van de  gemeente.  

Bespaarbon energiemaatregelen 

U kunt met de bespaarbon van de gemeente voor 50 euro energiebesparende producten bestellen zoals radiatorfolie, tochtstrips en ledlampen.  

Huiseigenaren krijgen bovendien ook nog gratis (zoveel mogelijk online) advies van een deskundige.  Op www.debespaarbon.nl kunt u een kortingscode krijgen waarmee u energiebesparende  producten kunt uitzoeken. In de webshop kunt u voor € 50 producten kiezen als radiatorfolie,  tochtstrips of ledlampen, op kosten van uw gemeente. De producten worden door een fietskoerier  bij u thuis bezorgd. Bestel snel, want op = op! 

Collectieve inkoop isolatie maatregelen met Duurzaam Bouwloket 

Duurzaam Bouwloket (DBL) is het loket waar bewoners in Haarlem vragen kunnen stellen over  verduurzamen van hun woning. www.duurzaambouwloket.nl  

DBL organiseert tot en met 31 maart 2021 een collectieve inkoop actie voor maatregelen om uw  spouwmuur, vloer of bodem te isoleren. Zie voor het scherpe aanbod & actievoorwaarden.  Aanbod_voorwaarden_Haarlem_Isoleert.pdf

Duurzaamheidslening  

Voor investeringen in duurzaamheidsmaatregelen heeft de gemeente een speciale duurzaamheidslening. Deze is heel aantrekkelijk. De aflossing en rentekosten zijn vaak lager dan de  baten van energiekosten. De duurzaamheidslening betreft minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000. De rente bedraagt 1,6%. De voorwaarden van de lening met enkele rekenvoorbeelden vindt u op Duurzaamheidslening – Gemeente Haarlem 

Op dinsdag 9 maart a.s. van 10.00 -11.00 uur organiseert De Groene Ambassade samen met de  gemeente een Webinar waar u uw vragen over deze onderwerpen kunt stellen.  Als u belangstelling hiervoor heeft kunt een mail sturen naar ingegroeneambassade@gmail.com Graag uiterlijk vrijdag a.s. Bij voldoende aanmeldingen ontvangt u van te voren een linkje voor  deelname.  

 

Met vriendelijke groet, 

Inge Veltmeijer Hans Bueno de Mesquita 

Wim Kleist Gemeente Haarlem 

Arturo van Haag 

Groene Ambassade

Parkwijk/Zuiderpolder
Parkwijk-Zuiderpolder
augustus 2021
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031