Extra groente abonnementen!

Geweldig nieuws!
Omdat onze tuin zo overvloedig is van groenten, bieden wij een paar extra plekken aan voor degenen die nog geen abonnement hebben!

Wat is er inbegrepen?
Tot eind november elke week op vrijdag, zaterdag en zondag groente en kruiden oogsten!

Kosten?
Omdat er geen eieren inbegrepen zijn kost ons groente abonnement slechts €180,- !

Wees er snel bij want VOL=VOL!
Link naar het groente abonnement


Veel liefs en hopelijk tot snel!
Team Buurtboerderij Nieuweweg

Geachte mede wijkbewoner en wijkgeïnteresseerde,

Aanstaande dinsdag, 4 juni 2024, houdt wijkraad ParkwijkZuiderpolder-Penningsveer haar volgende openbare wijkraadvergadering in het restaurant van het Reinaldahuis.

Deze keer o.a. met speciale en uitgebreide aandacht voor de binnenkort startende werkzaamheden voor de herinrichting van de Prins Bernhardlaan.

Anouck Gaastra, omgevingsmanager bij uitvoerend aannemer Dura Vermeer, vertelt ons meer over dit grote project. De verschillende fases, het tijdschema, de werkzaamheden, de onvermijdelijke overlast voor doorgaand verkeer en in de omringende wijken en hoe dat zoveel mogelijk beperkt kan gaan worden, alles komt aan bod.

Vragen en suggesties vanuit de zaal worden besproken.

Inloop 19.45 uur

Start 20.00 uur

Pauze ca. 21.00-21.15 uur

Einde ca. 22.00 uur

Bijlagen (PDF):

Agenda vergadering 4 juni

Verslag vergadering 7 mei

U bent van harte uitgenodigd om samen met ons de belangrijke wijkzaken te bespreken.

Met vriendelijke groet en graag tot ziens,

namens wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer,

Jan Wakker

Geachte wijkbewoner en wijkgeïnteresseerde,

In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de volgende actuele zaken:

● Uitnodiging Openbare Wijkraadvergadering, dinsdagavond 4 juni 2024

Deze keer o.a. met speciale en uitgebreide aandacht voor de binnenkort startende werkzaamheden voor de herinrichting van de Prins Bernhardlaan.
Anouck Gaastra, omgevingsmanager bij uitvoerend aannemer Dura Vermeer, vertelt ons meer over dit grote project. De verschillende fases, het tijdschema, de werkzaamheden, de onvermijdelijke overlast voor doorgaand verkeer en in de omringende wijken en hoe dat zoveel mogelijk beperkt kan gaan worden, alles komt aan bod.
Vragen en suggesties vanuit de zaal worden besproken.

● Braderie / Rommelmarkt Beatrixplein, zaterdag 1 juni 2024

● Herinrichting Prins Bernhardlaan, 2024/2025

● Tijdelijk winkelcentrum Beatrixplein in Reinaldapark

● Stripdagen Haarlem

● Stripdagen in het ABC Architectuurcentrum

● Lezen bij de Babybieb

● Oplichters actief in Haarlem

De nieuwsbrief is te openen als PDF: Nieuwsbrief 31 mei 2024


Met vriendelijke groet,
Jan Wakker
Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

Buurtboerderij Nieuweweg viert zaterdag 25 mei de opening van het plukseizoen met workshops, lekker eten, veel live muziek met bands, een jamsessie en DJ’s.
Dit mooie programma is op donatiebasis. Ben je erbij?

Beste inwoners van en geïnteresseerden in Parkwijk – Zuiderpolder – Penningsveer,

In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de volgende actuele zaken:


● In Memoriam: Wendy Wildschut – Dijkstra

● 4 mei herdenking Reinaldahuis en Reinaldapark

● Uitnodiging Openbare Wijkraadvergadering, dinsdagavond 7 mei 2024

● Frans Hals Kinderatelier tijdens meivakantie

● Buurtspreekuur

● Buurtkeuken

● Uitnodiging ervaringsdeskundigen

● Kijk op de Wijk

De nieuwsbrief is te openen als PDF: Nieuwsbrief 4 mei 2024


Wendy Wildschut – Dijkstra

13 juni 1977 – 11 april 2024

Wendy was in twee opzichten een trouw “buitengewoon” lid van onze wijkraad.

Buitengewoon in de zin dat ze als niet regulier lid vele jaren trouw
zorg droeg voor de opmaak en realisatie van onze wijkkrant.
Buitengewoon omdat ze als persoon buitengewoon was:
zeer betrouwbaar, betrokken, zeer accuraat en altijd bereid om snel in te springen.
Ze was bovenal gewoon een lieve vrouw, echtgenote en moeder.

Wendy is veel te vroeg heengegaan.
Met achterlaten van een fijn gezin met een nog jonge dochter.
Ze zal altijd op uiterst positieve wijze in onze gedachten blijven.

Wij wensen haar man Herman en dochter Nienke, familie en vrienden heel veel sterkte.

Namens de wijkraad,
Ronald Fukken, voorzitter

 

Beste inwoners van en geïnteresseerden in Parkwijk – Zuiderpolder – Penningsveer,

In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de volgende actuele zaken:

 

Openbare Wijkraadsvergadering verschoven naar dinsdagavond 7 mei 2024

Iftar

Raadsvergadering 28 maart, met daarin:

   – Nota Gereguleerd (Betaald) Parkeren

   – Bestemmingsplan Nieuweweg 2 ten behoeve van Domus+

Kijk op de Wijk

 

Klik hier voor de nieuwsbrief (PDF), deze opent in een nieuw tabblad

 

P.S. Wilt u de nieuwsbrieven voortaan rechtstreeks per email toegestuurd krijgen?
Stuur dan a.u.b. een mailtje met uw gegevens.

SA Adv Parkeren 1-2 pag HW 2024 HR

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Beste inwoners van en geïnteresseerden in Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer,

In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de volgende actuele zaken:

Uitnodiging Openbare Wijkraadvergadering, dinsdagavond 5 maart 2024

Inleiding tot Referendum Betaald (Gereguleerd) Parkeren

Insprekers geven inzicht over gevolgen van de nota Betaald (Gereguleerd) Parkeren

Vragen en antwoorden tijdens open discussie

Referendum Betaald (Gereguleerd) Parkeren, ga stemmen op 6 maart 2024

Veerkwartier aan Veerplas gaat toch weer open

Open de nieuwsbrief als PDF

Geachte mede wijkbewoner en wijkgeïnteresseerde,

Aanstaande dinsdag, 6 februari 2024, houdt wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer haar volgende openbare wijkraadvergadering in het restaurant van het Reinaldahuis.

Inloop 19.45 uur, start 20.00 uur, pauze 21.00-21.15 uur

Bijlagen (PDF):

Agenda vergadering 6 februari 2024

Verslag vergadering 2 januari 2024

U bent van harte uitgenodigd om samen met ons de belangrijke wijkzaken te bespreken.

De wijkraad ontving van de politie een verzoek om medewerking, om te onderzoeken of er Whatsapp groepen zijn tussen bewoners in de wijk. Maar ook voor bedrijven en organisaties.

Het gaat dan in het bijzonder om Whatsapp groepen die zich (ook) bezighouden met de veiligheid in de wijk, delen van de wijk, of straten in de wijk.

In deze groepen kan worden gedeeld of er b.v. ergens is ingebroken, vernielingen zijn aangericht, mensen zijn bedreigd.

Zowel de politie als de wijkraad zouden graag op de hoogte zijn van het bestaan van dit soort groepen, wie de beheerder van zo’n groep is en zijn/haar contactgegevens.

Maak je deel uit van zo’n groep, of ben je beheerder, neem dan graag even contact op met de wijkraad via parkwijk-zuiderpolder@wijkraden-haarlem.nl

Samen kunnen we de wijk veiliger maken en houden.
Vast bedankt!

Beste inwoners van en geïnteresseerden in Parkwijk – Zuiderpolder – Penningsveer,
In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de volgende actuele zaken:

Uitnodiging Openbare Wijkraadvergadering, dinsdagavond 6 februari 2024

Verzoek van de politie: Zijn er Whatsapp groepen in onze wijk?

Referendum Betaald (Gereguleerd) Parkeren – 6 maart 2024

Naar de nieuwsbrief (PDF)

P.S. Krijgt u de nieuwsbrief nog niet automatisch per email toegestuurd?
U kunt zich daarvoor aanmeldden via nieuwsbrieven.wijkraad.pzp@gmail.com

def A4 flyer Parkeren 2024

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Haarlemmers opgelet


VOOR DE DUIDELIJKHEID!

Onlangs heeft de gemeente op haar facebookpagina een melding gemaakt over het aanvragen van subsidies m.b.t. het referendum over parkeren in Haarlem.

Volledige informatie
Het referendum gaat over
BETAALD (gereguleerd) parkeren in 11 wijken + de expliciete mogelijkheid voor uitbreiding naar de buitengrenzen van Haarlem.

Wat betekent dit
Voor alle autobezitters in de 11 wijken + in de (nabije?) toekomst in héél Haarlem (dus óók Schalkwijk, Planetenwijk, Parkwijk, Zuiderpolder, Penningsveer enz.), betekent dit dat er betaald (d.m.v. een vergunning) moet gaan worden om te parkeren in je eigen wijk.

Hoe duidelijk kan het zijn dat de plannen voor héél Haarlem zijn en niet alleen voor deze 11 wijken! Tekst uit de nota:

Haarlem laat de huidige eindgrenzen voor parkeerregulering in de stad los en maakt het mogelijk om, als er sprake is van een hoge parkeerdruk of in en rond gebieden waar veel woningen worden gebouwd parkeerregulering in de hele stad in te voeren.”

Laat je mening horen en ga stemmen op 6 maart!

 

Canadees Parkeren

Al sinds de jaren ’70 is Canadees Parkeren (met 2 wielen op de stoep) heel normaal in Haarlem. Hier bestaat al jaren een gedoogbeleid voor en in meerdere Haarlemse straten is het (tijdelijk) gelegaliseerd. Het was nooit een probleem totdat de gemeente (coalitie) besloot deze manier van parkeren te gaan verbieden. Althans….dat zijn hun plannen! Sterker nog….de parkeerdrukmetingen zijn op basis van legaal parkeren (niet Canadees) gedaan en het aantal te vergeven vergunningen wordt hierop vastgesteld. (!)

Zie hieronder de tekst uit de Nota Gereguleerd (betaald) Parkeren:

Uitgangspunt voor het instellen van het vergunningenplafond is, dat de hoogte van het plafond wordt bepaald op basis van het aantal legale parkeerplaatsen in het betreffende vergunninggebied inclusief (tijdelijk) gelegaliseerd Canadees parkeren. Tijdelijk gelegaliseerd Canadees parkeren wordt op termijn teruggebracht door een afname van de parkeerdruk en een toename van de parkeercapaciteit beschikbaar voor de bewoners”

Wat dit betekent?

Dat de kans zeer groot is dat jij jouw auto in de nabije toekomst NIET MEER in jouw straat of in de buurt kan parkeren omdat simpelweg de Canadees Parkeerplekken zijn verdwenen, waardoor het aantal parkeerplekken geminimaliseerd is!

De Indische wijk is hier een goed voorbeeld van. Ruim 1.100 auto’s waar straks GEEN PARKEERPLEK MEER VOOR IS. Alleen al in deze wijk! Dit blijkt uit een rekensom van de gemeente zelf!

Laat je mening horen en ga stemmen op 6 maart!

 

Afschaffen Draagvlakonderzoeken!

Het beleid dat tot nu toe gold was om alleen tot gereguleerd (betaald) parkeren over te gaan in wijken waar dit nog niet was, als de uitslag van draagvlakmetingen onder de bewoners van die wijken uitwees dat het grootste percentage van de bewoners dit wilde. Nu keer op keer bleek dat de uitslagen precies het tegenovergestelde waren (merendeel wilde geen gereguleerd (betaald) parkeren), zijn de uitslagen van tafel geveegd en de draagvlakmetingen als democratisch middel niet meer gebruikt. Het zonder meer van de tafel vegen van deze belangrijke meting met bijbehorende uitslagen geeft duidelijk aan dat dit college de wens van de Haarlemse inwoners onbelangrijk vindt, met als gevolg dat dit de kloof tussen bewoners en bestuur alleen maar groter maakt.

Laat je mening horen en ga stemmen op 6 maart!

 

DE PARKEERVERGUNNING

Hoe zit het nu werkelijk.
Er is veel onduidelijkheid over het wel of niet krijgen van een parkeervergunning (mochten de plannen van de gemeente doorgaan). Om die reden hieronder even een korte opsomming van een paar feiten die terug te vinden zijn in de Nota Uitwerking Parkeerregulering

Vergunningenplafond
De hoogte van het plafond (aantal te verstrekken vergunningen) wordt bepaald aan de hand van het aantal legale parkeerplaatsen +15%. Het aantal legale plaatsen wordt bepaald door het tellen van de officiële parkeerplaatsen dus EXCLUSIEF Canadees (met twee wielen op de stoep) parkeren.

Bij de invoering van de gereguleerd parkeren gelden onderstaande regels:

Vergunning voor de 1e auto op één adres
Die wordt alleen verstrekt als je niet over een parkeermogelijkheid op eigen terrein beschikt. Ook kan deze verstrekt worden voor een parkeergarage in jouw wijk of een aangrenzende wijk. De laatste optie is een logisch gevolg van het verminderen van het aantal parkeerplaatsen door het afschaffen van Canadees parkeren.

Vergunning voor de 2e auto op één adres
Deze vergunning valt onder een overgangsregeling voor huidige bewoners(!). Let op…. want elke overgangsregeling is eindig! Deze vergunning wordt alleen verstrekt bij de invoer van de gemeentelijke plannen. Later aanvragen kan, maar dan val je niet onder de overgangsregeling en kom je op de wachtlijst.

Vergunning voor de 3e auto op één adres
Deze wordt NIET verstrekt.

Geldigheid vergunning
Als je de vergunning krijgt is deze UITSLUITEND geldig in jouw wijk. Ga je dus met de auto naar een andere wijk, ongeacht hoe dicht die wijk bij jouw wijk in de buurt ligt, dan moet je daar om te parkeren wederom betalen! Dus ook als je op visite gaat, boodschappen gaat doen, gaat sporten enz. Er moet altijd betaald worden!

Verhuizen naar een andere stad
Mocht je gaan verhuizen naar een andere stad dan is het geenszins zeker dat de nieuwe bewoners een vergunning krijgen. Sterker nog…. de kans is zéér groot dat ze géén parkeervergunning krijgen en op een wachtlijst komen te staan. En niemand kan vertellen hoelang ze dan moeten wachten!

Verhuizen naar een andere wijk
Ook als je binnen de gemeente van de ene wijk naar een andere wijk gaat verhuizen vervalt jouw vergunning. Deze is namelijk op adres vergeven en niet op auto. Dat betekent dat je op jouw nieuwe adres opnieuw een vergunning aan moet vragen en…. ook dan is de kans dus weer enorm groot dat de wachtlijst voor jou de enige optie is.

Samenvattend is het wat ons betreft van groot belang dat iedereen weet dat het krijgen van een vergunning je GEEN ZEKERHEID geeft dat jouw auto in jouw straat of zelfs jouw wijk geparkeerd kan worden! Ook is het vergunningenplafond een AANPASBAAR plafond waarmee ze (coalitie) in de toekomst alle kanten mee op kunnen. Laat je dus niets wijsmaken.

Laat je mening horen en ga stemmen op 6 maart!

 

Het Referendum op 6 maart 2024 is dé uitgelezen kans om jouw stem te laten horen. Dus ben jij 16 jaar of ouder en Haarlemmer…..ga dan stemmen en laat op die manier weten dat het jouw stad is en niet van hen!

 

Dit artikel is niet namens de wijkraad, maar samengesteld door een groep bezorgde Haarlemse burgers, waaronder ook individuele wijkraadsleden.

 

def A4 flyer Parkeren 2024

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Filmopname van de informatiebijeenkomst op 31 oktober 2023 over de vernieuwing van het Prinses Beatrixplein.

 

 

Kerstkaart wijkraad 2024

Kerstkaart wijkraad 2024 (Klik op de foto)

Wijkraad Parkwijk – Zuiderpolder – Penningsveer
nodigt U uit voor de
Openbare Wijkraad Vergadering en Nieuwjaars Receptie

Dinsdag 2 januari 2024
Restaurant Reinaldahuis
Inloop 20.00 uur
Vergadering 20.15 – 22.00 uur
Pauze met hapje en drankje ca. 21.00 – 21.15 uur
Nieuwjaars receptie vanaf ca. 22.00 uur
met hapjes en drankjes tot 23.00 uur

Agenda Vergadering (PDF)

Verslag Vergadering 4 dec 2023 (PDF)

In de kerstvakantie zijn er extra veel leuke dingen te doen in het Frans Hals Museum!

Doe mee met de Knusse Knutselclub voor kids (gratis)
Houd je van knutselen? Kom dan naar de gratis Knusse Knutselclub! Kinderen kunnen van 27 december tot en met 7 januari (met uitzondering van 1 januari) dagelijks van 12.00 tot 15.00 onder begeleiding aan de slag in Studio H.

Frans Hals Museum - poppenhuis

Centraal staat het poppenhuis van Sara Rothé, pronkstuk uit onze collectie. Sara maakte van haar ‘poppenhuis voor Grote Mensen’ een écht droomhuis. Alle knutselaars worden uitgenodigd om hun eigen droomkamer te maken, als wens voor het nieuwe jaar.
Daarnaast is er de mogelijkheid om je eigen lichtspel-lamp te maken. Ideaal voor de donkere dagen!

Meedoen is ook mogelijk zónder bezoek aan het museum, en dus voor iedereen vrij toegankelijk. Kinderen t/m 18 jaar kunnen daarnaast ook gratis het museum in, voor volwassenen is een geldig entreebewijs verplicht.

Voor meer informatie bekijk de website van het Frans Hals Museum

De wijkkrant is inmiddels in een deel van de wijk bezorgd, in een ander deel van de wijk door onverwachte omstandigheden helaas nog niet niet. Onze excuses voor deze vervelende vertraging.
We proberen hier zo snel mogelijk een oplossing voor te vinden, zodat alle wijkbewoners van Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer binnenkort de wijkkrant kunnen lezen.
Met dank voor uw begrip.

Parkwijk/Zuiderpolder
Parkwijk-Zuiderpolder
juni 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930