Max-van-Aerschot  

Max van Aerschot – stadsbouwmeester van 2008-2018

 

Na een turbulente periode zijn de stadsbouwmeester en de gemeente Haarlem in goede harmonie uiteen gegaan. Over het tijdperk van Max van Aerschot van 2008-2018 is onlangs een boek verschenen. In dat boek staat veel over Haarlem-Oost daar Max Haarlem-Oost een warm hart toedroeg – en toedraagt. Hij heeft veel ontwikkelingen in gang gezet en daarbij dit grote stadsdeel onder de aandacht van beleidsbepalers en bestuurders van Haarlem gebracht. Zijn stempel wordt nu en ongetwijfeld ook in de toekomst gevoeld en vaak als positief ervaren. Max zag de grote potentie op velerlei gebied van het “eiland in Oost” dat 17,8 km2 van het totale Haarlemse grondgebied (32,2 km2) beslaat en 55.000 inwoners (van in totaal 161.000) telt. Tot aan de periode van Max van Aerschot voelden vele bewoners van stadsdeel Oost zich achtergesteld ten opzichte van alle andere stadsdelen.

Het boek is te bestellen via: www.stadsbouwmeesterhaarlem.nl 

Zie ook onderstaande link:

https://www.perssupport.nl/persbericht/6fd115f8-5fa6-443f-9f32-a6ca34b8525f/boek-over-haarlemse-stadsbouwmeester-2008-2018-max-van-aerschot

 

De wijkraad herinnert zich met veel plezier de open en gedreven wijze waarop Max tijdens een van onze openbare wijkraadvergaderingen Haarlem-Oost – en natuurlijk Parkwijk-Zuiderpolder – positief wist te belichten en daar voordeel uithaalde bij het bepalen van een belangrijke toekomstvisie voor ons stadsdeel.

 

 

 

Screenshot_20180530-142405

Bernard Felix

Voorzitter

Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder

Liewegje 12

2033AB Haarlem

06 53 370 664

felix@felixfortuna.nl

Op zaterdag 29 juni wordt de ontwikkelvisie toegelicht in brasserie Oostpoort aan de Diakenhuisweg 1 in Haarlem tussen 11.00 uur en 13.00 uur.

Oostpoort: Naar een nieuwe volwaardige stadsentree.

Haarlem Oostpoort het nieuwe visitekaartje van de stad maken, dát is de ambitie van de Gemeente Haarlem, de Provincie Noord-Holland en een aantal partners die een rol vervullen in de ontwikkeling van de zone Oostpoort. Zij hebben zich verenigd in de Alliantie. Het college van Haarlem heeft besloten het concept van de visie voor Oostpoort ter inzage te leggen nadat de commissie Ontwikkeling erover gesproken heeft.  De stad kan vervolgens zienswijzen indienen die worden betrokken bij het definitieve voorstel aan de raad.
Op 6 juni behandelt de commissie Ontwikkeling de ontwikkelvisie Oostpoort. Dit visiedocument zet een stip aan de horizon. Het vertelt in grove lijnen wat de Alliantie wil met Oostpoort. De uitwerking volgt wanneer de gemeente, provincie en u zich hebben uitgesproken over de visie en deze is vastgesteld.
Na 6 juni wordt het document zes weken ter inzage gelegd. U kunt dan uw zienswijze op het stuk geven. Op zaterdag 29 juni wordt de ontwikkelvisie toegelicht in brasserie Oostpoort aan de Diakenhuisweg 1 in Haarlem tussen 11.00 uur en 13.00 uur.
Na afloop van de inspraaktermijn worden de inbreng van de commissie Ontwikkeling en de overige inspraakreacties verwerkt in de definitieve ontwikkelvisie Oostpoort ten behoeve van vaststelling door de gemeenteraad in het najaar. Vervolgens wordt een ontwikkelstrategie opgesteld waarin beschreven wordt op welke wijze de visie concreet gerealiseerd gaat worden.
De concept ontwikkelvisie Oostpoort is vanaf 22 mei in te zien op: www.haarlem.nl/oostpoort
Foto’s: zaterdag 2 maart 2019(vorige bijeenkomst).

Toekomst Schiphol in relatie tot Haarlem.

Presentatie- en discussiebijeenkomst visie Omgevingsraad Schiphol.

Vlucht naar voren

Op maandagmiddag 27 mei vindt in het ABC Architectuurcentrum Haarlem van 16.00 tot 18.30 uur een bijeenkomst plaats onder de titel ‘Een Vlucht naar voren’. Op deze bijeenkomst wordt met de presentatie ‘Een vlucht naar voren’ ingegaan op welke mogelijkheden voor de toekomst van Schiphol worden gezien en welke kansen dat biedt voor Haarlem. Wethouder Robbert Berkhout zal hier vervolgens als een van de eersten op reageren.

locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47 Haarlem                                                                                                                                                           tijd: 16.00 – 18.30 uur                                                                                                                                                                                                                                                             toegang: gratis

De visie van de Omgevingsraad en omwonenden is dat de grenzen van groei van Schiphol zijn bereikt en de banen verplaatst moeten worden naar een aan te leggen schiereiland voor de kust van IJmuiden. Hierdoor zal de overlast voor de inwoners van onder meer Haarlem drastisch gereduceerd worden en ontstaan er ook voor deze stad nieuwe economische mogelijkheden en kansen voor het oplossen van ruimtelijke vraagstukken (woningbouwopgave, infrastructuur etc.).

Programma maandagmiddag 27 mei 2019 16.00 uur – inloop met koffie en thee

16.30 uur – presentatie ‘Een vlucht naar voren’ door Ronald Fukken (lid Kerngroep Luchtvaart Lange Termijn).

16.50 uur – eerste reacties van: Robbert Berkhout (Wethouder gem. Haarlem met portefeuilles duurzaamheid, economie en mobiliteit); Wim Kleist (o.m. Kiesman omgevingsraad Schiphol (ORS) en Lid Adviesgroep Gezondheidsmonitor Schiphol).

17.05 uur – discussie met zaal o.l.v. Gabriël Verheggen (directeur ABC Architectuurcentrum Haarlem).

17.45 uur – afsluiting en borrel 18.30 uur – einde bijeenkomst

de Groene Ambassade

 

Uitnodiging cursus Lees je energierekening en DRZM

Beste bewoners,

De Groene Ambassade is, zoals bekend,  een wijkinitiatief van een aantal actieve bewoners uit Haarlem Oost. Opgericht in 2013 houdt de Groene Ambassade zich bezig met het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, Energiebeurzen, cursussen, infraroodsafari’s en vele andere activiteiten. Alle gericht op het informeren, mobiliseren en activeren van inwoners uit de Amsterdamse buurt, Slachthuisbuurt,  Parkwijk/Zuiderpolder en Schalkwijk. Wij gaan voor een verlaging van de energierekening tezamen met een verhoging van het wooncomfort. Zo leveren ook wij tevens een bijdrage aan de gemeentelijke doelstelling Haarlem gasvrij(er).

In maart hebben we weer een succesvolle Energiebeurs georganiseerd in het Broederhuis en  gaven we samen met de gemeente in april bij de wijkraad Amsterdamse buurt een presentatie.

Op dinsdagavond 14 mei a.s. (19.30 – 21.00 uur) organiseren we opnieuw de cursus Léés je energierekening. In de cursus vertelt expert Jan Tjemme van de Energiepioniers uitgebreid over de effecten van kleine energiebesparingsmaatregelen (tochtstrips/radiatorfolie/ deurborstels, e.d.) op je energierekening en wooncomfort en wat voor financieel voordeel het oplevert periodiek van energieleverancier te wisselen. Ook wordt ingegaan op de effecten van gedragsverandering en grotere maatregelen op het energieverbruik. 

Op donderdagavond 13 juni (19.00 – 21.00 uur) wordt door de GA bij DRZM in de Waarderpolder een voorlichtingsavond georganiseerd over de toepassing en effecten van grotere energiebesparende maatregelen. Hier is een complete showroom ingericht waar alles te zien is op het gebied van installatie –en isolatietechniek: van dak-, gevel en vloerisolatie tot warmtepompen, zonnepanelen en kozijnen met tripleglas, e.v.a..

Je kunt je opgeven voor één of beide activiteiten via ingegroeneambassade@gmail.com.

De locatie voor de cursus Léés je energierekening wordt later bekend gemaakt en is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Aanmelden kan tot uiterlijk één week van te voren in verband met het tijdig kunnen regelen van voldoende cursusruimte.

4 MEI COMITÉ HAARLEM-OOST

 

4 mei

 

 

 

Op 26 maart jl. was het 30 jaar geleden dat het monument in het Reinaldapark werd onthuld.

Wij nodigen u dan ook van harte uit voor de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst op zaterdag

4 mei in het Reinaldahuis.

 

Wij roepen een ieder op om deel te nemen aan de stille tocht naar het monument in het Reinaldapark.

Hier zullen wij de kranslegging en het defilé bij het monument bijwonen.

 

 

 

Het programma is als volgt:

18.50 uur- Ontvangst in het Atrium van het Reinaldahuis

Leonard Springerlaan 1 te Haarlem

 

19.00 uur – Aanvang herdenking

 

19.45 uur – Stille tocht naar het monument

 

20.00 uur – Plechtigheid bij het monument

 

Aanwezig namens het college: wethouder F. (Floor) Roduner.

 

Bij binnenkomst in het Reinaldahuis ontvangt u een uitgebreid programma.

 

Na afloop bent u van harte welkom in het Reinaldahuis voor een kopje koffie of thee.

 

Graag tot ziens op 4 mei aanstaande,

 

Namens het Haarlems Comité Nationale Herdenking Sectie Oost

 

 

“Geef vrijheid door”

 

 

SECRETARIAAT: Mevr. M. Dompeling   
L.Springerlaan 1
2033TA Haarlem
HAARLEM, 23 april 2019.

Logo energiecoach

 

Vraag een gratis bezoek aan van een energiecoach! Het kan u een paar tientjes tot honderden euro’s per jaar schelen. De coach kijkt met u naar het energieverbruik in uw woning. U krijgt advies, een bespaarrapport en kunt kiezen uit handige bespaarproducten zoals radiatorfolie, tochtband, een waterbesparende douchekop of ledlampen. Deze ontvangt u gratis van de gemeente.

Dit aanbod geldt voor elke Amsterdammer en voor inwoners van Haarlem en binnenkort ook voor andere gemeenten in de regio. Het maakt niet uit of u huurt of eigenaar bent. Energie besparen kan in bijna elke woning, oud of nieuw. Energiecoaches zijn vrijwilligers, getraind en begeleid door !WOON.

 

Energiecoach

 

 

Een bezoek van de energiecoach is gratis!

Ga naar:

www.wooninfo.nl/energiecoach

of bel 020 – 523 0190

 

 

Buurtmoestuin Groene Oase

 

Opendag zaterdag 6 april van 13.00 tot 16.00 uur Kom je ook langs?

Moestuin

 

Wil je meer weten over moestuineren?

Een workshop volgen? Vraag naar Liesbeth of Rita.

Tuinieren in een bak? Wat kun je doen op 1 m2?

Zaaien en wanneer? Kom gerust langs.

 

Buurtmoestuin Groene Oase Beatrixdreef 4 Haarlem Parkwijk, naast wijkcentrum de Sprong

Het is nu nog een stukje ‘niemandsland’. Maar straks zal het project Oostpoort onze stad aan de oostkant een nieuw aanzicht geven. Op 2 maart kunnen alle Haarlemmers mee op expeditie in het gebied voor een blik op de toekomst.

Komt allen.

Wanneer:  Zaterdag 2 maart 2019
Tijd:         11.00 tot 17.00
Waar:       Brasserie Oostpoort, Diakenhuisweg 1
Bij de brasserie vindt u algemene informatie. Om 11.30 uur, 13.30 uur en 15.30 uur vertrekken vanuit hier de expedities.

Wie vanuit Amsterdam over de N200 Haarlem nadert, ziet links woningen en kantoorflats en rechts bedrijven, station Spaarnwoude en de IKEA. Twee gebieden die van elkaar gescheiden zijn door genoemde autoweg en de spoorlijn. Met het ambitieuze project Oostpoort wil de gemeente die twee werelden beter bij elkaar brengen en verbinden met recreatiegebied Spaarnwoude.

1100 woningen

Dat gaat in elk geval gebeuren met de bouw van minimaal 1100 woningen. Ook komen er maatschappelijke voorzieningen en kantoor- en bedrijfsruimte. Verder is het plan om de verkeersverbindingen te verbeteren. Zowel over en weer, als richting het centrum. Daarbij speelt het stationsgebied een centrale rol. Dat moet een aantrekkelijke plek worden met bredere functie dan alleen een in- en uitstapplek voor forensen.

Steeds concreter

Dat is de structuur in grote lijnen. De invulling van het plan staat nog aan het begin. En over die invulling denken vele partijen na. Er is een breed bestuurlijk overleg gaande met partijen als wethouder, gedeputeerde, de directies van Bouwend Haarlem, IndustrieKring Haarlem, Recreatieschap, Prorail, NS en de wijkraden uit de directe omgeving. Uit deze alliantie komen voorstellen voort die worden besproken aan ‘werktafels.’ De eerste vonden plaats afgelopen november.

“Zie de ontwikkeling van dit nieuwe gebied als een trechter”, zegt de gemeentelijke zonemanager Heinrich van Doorn. Eerst is er een brede brainstorm, uiteindelijk worden de ideeën steeds concreter. “De basis is dat een raamwerk wordt aangelegd van loop- en fietsroutes en groengebieden. Zo ontstaan de plekken die voor wonen en bedrijvigheid kunnen worden gebruikt. Hoe die er uitzien: torens of juist brede lage gebouwstructuren, dat is allemaal onderwerp van de discussie. Uiteindelijk moet er de Ontwikkelingsvisie Oostpoort uitrollen die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.”

“Kom met ideeën, nu is dat nog volop mogelijk”

Koffietentjes

Het is niet een project dat in één keer af zal zijn. Sterker nog, er wordt eerst gewerkt met tijdelijk invulling met bedrijven, wat koffietentjes en evenementen. Dat worden de pioniers die interesse moeten gaan opwekken van toekomstige bewoners en bedrijven. Het station Spaarnwoude zal een belangrijke spilfunctie krijgen. Met aanpassingen in de routes vanaf dat station is het straks nog eenvoudiger naar de aangrenzende recreatiegebieden of het stadscentrum te komen. Ook kan worden gedacht aan een oversteek over het spoor voor fietsers en voetgangers vanuit de bestaande woonwijk naar de Waarderpolder.

Ongeveer 7000 huishoudens hebben een uitnodiging ontvangen om op zaterdag 2 maart meer te weten te komen over de ontwikkeling van het Oostpoort-terrein. Op expeditie in Oostpoort zie je met eigen ogen hoe de toekomst eruit kan zien. “Kom met tips en ideeën, nu is dat nog volop mogelijk,” besluit Heinrich van Doorn.

Gaat u mee op expeditie?

De expedities zijn zaterdag 2 maart om 11.30 uur, 13.30 uur en 15.30 uur. Er is per groep plaats voor ongeveer zes personen. U moet zelf voor een fiets zorgen. De expedities vertrekken vanaf Brasserie Oostpoort, Diakenhuisweg 1. Bij de brasserie vindt u ook algemene informatie over het project. U kunt zich tot 25 februari opgeven voor een expeditie via meningpubliek@haarlem.nl. Kijk voor meer informatie ook op www.haarlem.nl/oostpoort.

Tekst: Marilou den Outer

Screenshot_20180530-142405

 

Spreekuur college

 

Het college start met een nieuwe aanpak: een spreekuur voor bewoners van de Haarlemse wijken. Haarlem-Oost trapt af: op dinsdag 18 september in het nieuwe DOCK-onderkomen aan de Jan Sluyterlaan 11 in Parkwijk.

 

U kunt daar rechtstreeks aan de wethouders en de burgemeester wensen en ideeën uiten en vragen stellen over zaken die te maken hebben met uw eigen situatie in de woonwijk.

 

De wijkraad kan zich voorstellen dat er veel vragen onder u leven met betrekking tot onderhoud openbare ruimte, groen, renovatie van woningen en winkelcentrum.

Tijdens de laatste openbare wijkraadvergadering waren er veel vragen omtrent de door de gemeente bedachte – en door de wijkraad afgewezen – plannen voor een opvang voor uitbehandelde verslaafden met vaak een verstandelijke beperking en een criminele achtergrond (Domus Plus). De wijkraad is om verschillende redenen tegen een dergelijke opvang op die plek (Nieuweweg 2).

 

IMG_5183

 

 

Mocht u vragen of ideeën hebben over deze onderwerpen, dan is aanstaande dinsdag 18 september de uitgelezen mogelijkheid om direct met burgemeester en wethouders te praten over uw suggesties, denkbeelden, ervaringen, verwachtingen en bedreigingen.

 

Komt dus allen naar de Jan Sluyterlaan 11 op 18 september van 16.30 uur tot 18.00 uur.

 

 

http://reinaldapark.debuurtcamping.nl

 

Buurtcamping/Reinaldapark

Buurtcamping/Reinaldapark

20180530_203935_resized

Parkwijk/Zuiderpolder
Parkwijk-Zuiderpolder
augustus 2019
M T W T F S S
« Jun    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031