Screenshot_20180530-142405

Geachte mede-wijkbewoner en wijkgeïntereseerde,

Aanstaande dinsdag, 1 oktober 2019,houdt de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder haar volgende openbare vergadering in het restaurant van het Reinaldahuis. U bent van harte uitgenodigd om samen met ons de belangrijke wijkzaken te bespreken. De bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur – de zaal is open vanaf 19.30 uur. Na afloop biedt de wijkraad u graag een drankje aan.

                                      Agenda

 

1 Opening 20.00 uur  
2 Mededelingen Afwezigheidsmeldingen

Overige mededelingen

 
3 Wijkzaken Wijkgesprek met de gemeente op 24 september

–        Bespreken onderwerpen

 

 
4 Wijkschouw Parkwijk – maandag 28 oktober met gemeente, Spaarnelanden, wijkagent, handhaving  
5 Alliantie Oostpoort Stand van Zaken  
6 Domusplus plan Stand van zaken  
7 Wijkvisie 2020 – in voorbereiding  
8 Handhaving / Politiezaken Hakima Sallemine / Magdy el Meraktan  
9 Stichting Ontmoet Elkaar Programma  
10 Werkgroepen –        Reinaldapark

–        Omgevingsraad Schiphol

 
11 Verslag vorige vergadering Allen  
12 Volgende vergaderingen 5 november, 3 december, 7 januari (nieuwjaarsontvangst)  
13 WVTTK / Rondvraag    
14 Sluiting 22.00 uur – drankje na

 

Verslag 03-09-2019

Met vriendelijke groet, mede namens de gehele wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder,

Bernard Felix

Voorzitter

Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder

Liewegje 12

2033AB Haarlem

06 53 370 664

felix@felixfortuna.nl

Station Haarlem-Spaarnwoude liften.

ProRail bouwt vanaf augustus 2019 3 liften en hellingbanen bij station Haarlem-Spaarnwoude. De liften en hellingbanen maken het station toegankelijker voor mindervaliden.

Op 19 augustus is de aannemer K_Dekker bouw & infra(voert het werk namens ProRail uit) gestart met de voorbereidingen op de bouw van de liften bij station Haarlem-Spaarnwoude.

Door op pontons vanaf het water te werken probeert de aannemer de hinder voor reizigers te beperken. Desondanks zijn er in september twee weekenden, waarin de stationsomgeving tijdelijk minder goed bereikbaar is.

Naar verwachting zijn de liften en hellingbanen in het voorjaar van 2020 klaar.

Door werkzaamheden is de rijksweg A200 in het weekend van 6-9 september ter hoogte van het station gedeeltelijk afgesloten. Dit gebeurt in de avonden en nachten en zondag overdag.

 

Afsluitingen 6 september 2019

Op de avond van 6 september wordt de Robertus Nurksweg ter hoogte van de traverse en het busstation afgesloten voor al het verkeer behalve voor bussen en hulpdiensten. De A200 richting Amsterdam wordt gedeeltelijk gesloten. De bushalte wordt tijdelijk 50 meter opgeschoven (blauwe arcering) en één rijbaan wordt buiten dienst genomen. De huidige invoegstreek blijft wel open. Fietsers vanaf Haarlem kunnen hun route over de Robertus Nurksweg zonder hinder vervolgen via het fietspad die achter het busstation loopt.

Rood: afgesloten rijbanen voor al het verkeer (behalve bussen en hulpdiensten)
Groen: rijbaan open voor al het verkeer
Blauw: opgeschoven bushalte aan de N200, bushalte R. Nurksweg bereikbaar
Geel: Fietspad voor fietsverkeer Haarlem-Amsterdam

Afsluitingen 7 september 2019 van 1.00 tot 7.00 uur

 

Op 7 september wordt rond 1.00 uur ’s nachts de Robertus Nurksweg opengesteld voor al het verkeer. De gehele A200 richting Amsterdam wordt afgesloten tot 7.00 uur voor al het verkeer behalve voor bussen en hulpdiensten. Vanaf 7.00 uur is de rijbaan weer op voor al het verkeer.

Rood: afgesloten rijbanen voor al het verkeer (behalve bussen en hulpdiensten)
Groen: rijbaan open voor al het verkeer

Afsluitingen 7 september 2019 van 20.00 uur tot 9 september 5.00 uur

Zaterdagavond/nacht 7 september wordt de gehele A200 richting Haarlem afgesloten voor al het verkeer behalve bussen en hulpdiensten. Het busstation dat grenst aan de A200 en verbonden is met het treinstation Haarlem Spaarnwoude blijft bereikbaar. Aan het begin van de avond is de invoegstrook van de weghelft van Haarlem naar Amsterdam ook nog afgesloten. Deze wordt in de loop van de avond weer opengesteld.

Rood: afgesloten rijbanen voor al het verkeer (behalve hulpdiensten)
Paars: afgesloten rijbanen voor al het verkeer (behalve bussen en hulpdiensten)
Blauw: afgesloten rijbanen voor al het verkeer, wordt gedurende de avond/nacht weer opengesteld

14 en 15 september: traverse buiten gebruik en geen treinen Amsterdam, Haarlem, Leiden

In het weekend van 14 en 15 september wordt er dag en nacht doorgewerkt. In dit weekend worden onder andere de liftputten aangebracht. En er komen tijdelijke loopbruggen om de perrons ook tijdens de bouw goed bereikbaar te houden. De traverse is het hele weekend buiten gebruik en er rijden geen treinen op het traject Amsterdam, Haarlem, Leiden. NS zet vervangend busverkeer in. Reizigers wordt geadviseerd de reisplanner van NS te raadplegen.

Meer informatie:https://www.haarlem.nl/station-spaarnwoude-liften/

Tekst: https://www.haarlem.nl/

Foto’s bij de tekst: Gemeente Haarlem

Fotogalerij:Edwin Hein

 

 

 

 

wijkraadlogo-2016

Geachte mede-wijkbewoner en wijkgeïntereseerde,

Aanstaande dinsdag, 3 september 2019,houd de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder haar volgende openbare vergadering in het restaurant van het Reinaldahuis. U bent van harte uitgenodigd om samen met ons de belangrijke wijkzaken te bespreken. De bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur – de zaal is open vanaf 19.30 uur. Na afloop biedt de wijkraad u graag een drankje aan.

 

                                     Agenda

1 Opening 20.00 uur
2 Mededelingen Afwezigheidsmeldingen

Overige mededelingen

3 Wijkzaken Afscheid van Truus Melchior als verslag”geef”ster Wijkgesprek met de gemeente op 24 september

 

4 Renovatie Zuiderpolder Renovatie riool, straat, openbare ruimte – plannen door Rob Luijsterberg
5 Wijkschouw Parkwijk – oktober / november met gemeente, Spaarnelanden, wijkagent, handhaving
6 Alliantie Oostpoort Stand van Zaken
7 Domusplus plan Stand van zaken
8 Groene Zoom Wijkvisie
9 Handhaving / Politiezaken Hakima Sallemine / Magdy el Meraktan
10 Stichting Ontmoet Elkaar Programma
11 Werkgroepen –        Reinaldapark

–        Omgevingsraad Schiphol

12 Verslag vorige vergadering Allen
13 Volgende vergaderingen 1 oktober, 5 november, 3 december
14 WVTTK / Rondvraag  
15 Sluiting 22.00 uur – drankje na

 

Verslag 04-06-2019

 

Met vriendelijke groet, mede namens de gehele wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder,

Bernard Felix

Voorzitter

Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder

Liewegje 12

2033AB Haarlem

06 53 370 664

felix@felixfortuna.nl

Max-van-Aerschot  

Max van Aerschot – stadsbouwmeester van 2008-2018

 

Na een turbulente periode zijn de stadsbouwmeester en de gemeente Haarlem in goede harmonie uiteen gegaan. Over het tijdperk van Max van Aerschot van 2008-2018 is onlangs een boek verschenen. In dat boek staat veel over Haarlem-Oost daar Max Haarlem-Oost een warm hart toedroeg – en toedraagt. Hij heeft veel ontwikkelingen in gang gezet en daarbij dit grote stadsdeel onder de aandacht van beleidsbepalers en bestuurders van Haarlem gebracht. Zijn stempel wordt nu en ongetwijfeld ook in de toekomst gevoeld en vaak als positief ervaren. Max zag de grote potentie op velerlei gebied van het “eiland in Oost” dat 17,8 km2 van het totale Haarlemse grondgebied (32,2 km2) beslaat en 55.000 inwoners (van in totaal 161.000) telt. Tot aan de periode van Max van Aerschot voelden vele bewoners van stadsdeel Oost zich achtergesteld ten opzichte van alle andere stadsdelen.

Het boek is te bestellen via: www.stadsbouwmeesterhaarlem.nl 

Zie ook onderstaande link:

https://www.perssupport.nl/persbericht/6fd115f8-5fa6-443f-9f32-a6ca34b8525f/boek-over-haarlemse-stadsbouwmeester-2008-2018-max-van-aerschot

 

De wijkraad herinnert zich met veel plezier de open en gedreven wijze waarop Max tijdens een van onze openbare wijkraadvergaderingen Haarlem-Oost – en natuurlijk Parkwijk-Zuiderpolder – positief wist te belichten en daar voordeel uithaalde bij het bepalen van een belangrijke toekomstvisie voor ons stadsdeel.

 

 

 

Screenshot_20180530-142405

Bernard Felix

Voorzitter

Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder

Liewegje 12

2033AB Haarlem

06 53 370 664

felix@felixfortuna.nl

Op zaterdag 29 juni wordt de ontwikkelvisie toegelicht in brasserie Oostpoort aan de Diakenhuisweg 1 in Haarlem tussen 11.00 uur en 13.00 uur.

Oostpoort: Naar een nieuwe volwaardige stadsentree.

Haarlem Oostpoort het nieuwe visitekaartje van de stad maken, dát is de ambitie van de Gemeente Haarlem, de Provincie Noord-Holland en een aantal partners die een rol vervullen in de ontwikkeling van de zone Oostpoort. Zij hebben zich verenigd in de Alliantie. Het college van Haarlem heeft besloten het concept van de visie voor Oostpoort ter inzage te leggen nadat de commissie Ontwikkeling erover gesproken heeft.  De stad kan vervolgens zienswijzen indienen die worden betrokken bij het definitieve voorstel aan de raad.
Op 6 juni behandelt de commissie Ontwikkeling de ontwikkelvisie Oostpoort. Dit visiedocument zet een stip aan de horizon. Het vertelt in grove lijnen wat de Alliantie wil met Oostpoort. De uitwerking volgt wanneer de gemeente, provincie en u zich hebben uitgesproken over de visie en deze is vastgesteld.
Na 6 juni wordt het document zes weken ter inzage gelegd. U kunt dan uw zienswijze op het stuk geven. Op zaterdag 29 juni wordt de ontwikkelvisie toegelicht in brasserie Oostpoort aan de Diakenhuisweg 1 in Haarlem tussen 11.00 uur en 13.00 uur.
Na afloop van de inspraaktermijn worden de inbreng van de commissie Ontwikkeling en de overige inspraakreacties verwerkt in de definitieve ontwikkelvisie Oostpoort ten behoeve van vaststelling door de gemeenteraad in het najaar. Vervolgens wordt een ontwikkelstrategie opgesteld waarin beschreven wordt op welke wijze de visie concreet gerealiseerd gaat worden.
De concept ontwikkelvisie Oostpoort is vanaf 22 mei in te zien op: www.haarlem.nl/oostpoort
Foto’s: zaterdag 2 maart 2019(vorige bijeenkomst).

Toekomst Schiphol in relatie tot Haarlem.

Presentatie- en discussiebijeenkomst visie Omgevingsraad Schiphol.

Vlucht naar voren

Op maandagmiddag 27 mei vindt in het ABC Architectuurcentrum Haarlem van 16.00 tot 18.30 uur een bijeenkomst plaats onder de titel ‘Een Vlucht naar voren’. Op deze bijeenkomst wordt met de presentatie ‘Een vlucht naar voren’ ingegaan op welke mogelijkheden voor de toekomst van Schiphol worden gezien en welke kansen dat biedt voor Haarlem. Wethouder Robbert Berkhout zal hier vervolgens als een van de eersten op reageren.

locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47 Haarlem                                                                                                                                                           tijd: 16.00 – 18.30 uur                                                                                                                                                                                                                                                             toegang: gratis

De visie van de Omgevingsraad en omwonenden is dat de grenzen van groei van Schiphol zijn bereikt en de banen verplaatst moeten worden naar een aan te leggen schiereiland voor de kust van IJmuiden. Hierdoor zal de overlast voor de inwoners van onder meer Haarlem drastisch gereduceerd worden en ontstaan er ook voor deze stad nieuwe economische mogelijkheden en kansen voor het oplossen van ruimtelijke vraagstukken (woningbouwopgave, infrastructuur etc.).

Programma maandagmiddag 27 mei 2019 16.00 uur – inloop met koffie en thee

16.30 uur – presentatie ‘Een vlucht naar voren’ door Ronald Fukken (lid Kerngroep Luchtvaart Lange Termijn).

16.50 uur – eerste reacties van: Robbert Berkhout (Wethouder gem. Haarlem met portefeuilles duurzaamheid, economie en mobiliteit); Wim Kleist (o.m. Kiesman omgevingsraad Schiphol (ORS) en Lid Adviesgroep Gezondheidsmonitor Schiphol).

17.05 uur – discussie met zaal o.l.v. Gabriël Verheggen (directeur ABC Architectuurcentrum Haarlem).

17.45 uur – afsluiting en borrel 18.30 uur – einde bijeenkomst

de Groene Ambassade

 

Uitnodiging cursus Lees je energierekening en DRZM

Beste bewoners,

De Groene Ambassade is, zoals bekend,  een wijkinitiatief van een aantal actieve bewoners uit Haarlem Oost. Opgericht in 2013 houdt de Groene Ambassade zich bezig met het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, Energiebeurzen, cursussen, infraroodsafari’s en vele andere activiteiten. Alle gericht op het informeren, mobiliseren en activeren van inwoners uit de Amsterdamse buurt, Slachthuisbuurt,  Parkwijk/Zuiderpolder en Schalkwijk. Wij gaan voor een verlaging van de energierekening tezamen met een verhoging van het wooncomfort. Zo leveren ook wij tevens een bijdrage aan de gemeentelijke doelstelling Haarlem gasvrij(er).

In maart hebben we weer een succesvolle Energiebeurs georganiseerd in het Broederhuis en  gaven we samen met de gemeente in april bij de wijkraad Amsterdamse buurt een presentatie.

Op dinsdagavond 14 mei a.s. (19.30 – 21.00 uur) organiseren we opnieuw de cursus Léés je energierekening. In de cursus vertelt expert Jan Tjemme van de Energiepioniers uitgebreid over de effecten van kleine energiebesparingsmaatregelen (tochtstrips/radiatorfolie/ deurborstels, e.d.) op je energierekening en wooncomfort en wat voor financieel voordeel het oplevert periodiek van energieleverancier te wisselen. Ook wordt ingegaan op de effecten van gedragsverandering en grotere maatregelen op het energieverbruik. 

Op donderdagavond 13 juni (19.00 – 21.00 uur) wordt door de GA bij DRZM in de Waarderpolder een voorlichtingsavond georganiseerd over de toepassing en effecten van grotere energiebesparende maatregelen. Hier is een complete showroom ingericht waar alles te zien is op het gebied van installatie –en isolatietechniek: van dak-, gevel en vloerisolatie tot warmtepompen, zonnepanelen en kozijnen met tripleglas, e.v.a..

Je kunt je opgeven voor één of beide activiteiten via ingegroeneambassade@gmail.com.

De locatie voor de cursus Léés je energierekening wordt later bekend gemaakt en is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Aanmelden kan tot uiterlijk één week van te voren in verband met het tijdig kunnen regelen van voldoende cursusruimte.

4 MEI COMITÉ HAARLEM-OOST

 

4 mei

 

 

 

Op 26 maart jl. was het 30 jaar geleden dat het monument in het Reinaldapark werd onthuld.

Wij nodigen u dan ook van harte uit voor de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst op zaterdag

4 mei in het Reinaldahuis.

 

Wij roepen een ieder op om deel te nemen aan de stille tocht naar het monument in het Reinaldapark.

Hier zullen wij de kranslegging en het defilé bij het monument bijwonen.

 

 

 

Het programma is als volgt:

18.50 uur- Ontvangst in het Atrium van het Reinaldahuis

Leonard Springerlaan 1 te Haarlem

 

19.00 uur – Aanvang herdenking

 

19.45 uur – Stille tocht naar het monument

 

20.00 uur – Plechtigheid bij het monument

 

Aanwezig namens het college: wethouder F. (Floor) Roduner.

 

Bij binnenkomst in het Reinaldahuis ontvangt u een uitgebreid programma.

 

Na afloop bent u van harte welkom in het Reinaldahuis voor een kopje koffie of thee.

 

Graag tot ziens op 4 mei aanstaande,

 

Namens het Haarlems Comité Nationale Herdenking Sectie Oost

 

 

“Geef vrijheid door”

 

 

SECRETARIAAT: Mevr. M. Dompeling   
L.Springerlaan 1
2033TA Haarlem
HAARLEM, 23 april 2019.

Logo energiecoach

 

Vraag een gratis bezoek aan van een energiecoach! Het kan u een paar tientjes tot honderden euro’s per jaar schelen. De coach kijkt met u naar het energieverbruik in uw woning. U krijgt advies, een bespaarrapport en kunt kiezen uit handige bespaarproducten zoals radiatorfolie, tochtband, een waterbesparende douchekop of ledlampen. Deze ontvangt u gratis van de gemeente.

Dit aanbod geldt voor elke Amsterdammer en voor inwoners van Haarlem en binnenkort ook voor andere gemeenten in de regio. Het maakt niet uit of u huurt of eigenaar bent. Energie besparen kan in bijna elke woning, oud of nieuw. Energiecoaches zijn vrijwilligers, getraind en begeleid door !WOON.

 

Energiecoach

 

 

Een bezoek van de energiecoach is gratis!

Ga naar:

www.wooninfo.nl/energiecoach

of bel 020 – 523 0190

 

 

Buurtmoestuin Groene Oase

 

Opendag zaterdag 6 april van 13.00 tot 16.00 uur Kom je ook langs?

Moestuin

 

Wil je meer weten over moestuineren?

Een workshop volgen? Vraag naar Liesbeth of Rita.

Tuinieren in een bak? Wat kun je doen op 1 m2?

Zaaien en wanneer? Kom gerust langs.

 

Buurtmoestuin Groene Oase Beatrixdreef 4 Haarlem Parkwijk, naast wijkcentrum de Sprong

Parkwijk/Zuiderpolder
Parkwijk-Zuiderpolder
oktober 2019
M T W T F S S
« Sep    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031