Situatie:

Laadpaal1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte mevrouw, geachte heer,
Vanuit uw omgeving is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een openbare laadpaal voor
elektrische voertuigen. De aanvraag voldoet aan het vastgestelde beleid. Er is daarom een
verkeersbesluit genomen om twee parkeerplaatsen te reserveren ten behoeve van het laden van
elektrische voertuigen aan de Diakenhuisweg ter hoogte van huisnummer 53 t/m 99 (zie bijlage). De
exacte locatie wordt aan het eind van het verkeersbesluit met een tekening en/of foto aangegeven.
Bezwaar
Op dit verkeersbesluit is bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie
van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Haarlem,
Postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van
degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het
bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom
het bezwaar wordt gemaakt.
Overigens wijs ik u erop dat het college het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het laden van
elektrische voertuigen niet ziet als verhogend voor de parkeerdruk. Men mag ervan uitgaan dat de
elektrische of hybride auto sowieso binnen een straal van 300 m van de laadplaats geparkeerd
wordt.

Gevolgen voor de realisatie
Het college heeft besloten bij bezwaren het plaatsen van de laadpalen de bezwarentermijn niet af te wachten. Het is daarom goed mogelijk dat de laadplekken eerder zijn gerealiseerd dan dat uw bezwaar is behandeld. Dit heeft geen gevolgen voor de besluitvorming op uw eventuele bezwaar. Wanneer het college van B&W besluit dat een ingediend bezwaar gegrond is, zullen wij de laadpalen weer verwijderen.
Met vriendelijke groet,
W. Vroom,
Procesmanager

Situatieschets:

 Laadpaal2

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in de Staatscourant op 21 november 2019. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Haarlem, Postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

 

De gemeente Haarlem zet zich in om het rijden op schone brandstoffen te bevorderen. Elektrisch rijden vermindert de CO2 uitstoot en de uitstoot van fijnstof, wat de luchtkwaliteit ten goede komt. Meer informatie over oplaadpalen ten behoeve van elektrisch rijden in Haarlem vindt u op https://www.haarlem.nl/oplaadpaal-elektrische-auto/

 

Diakenhuisweg thv 53-99 bewonersbrief

 

 

 

 

 

 

wijkraadlogo-2016

 

Geachte mede-wijkbewoner en wijkgeïnteresseerde,
Aanstaande dinsdag,houdt de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder haar laatste  openbare vergadering van 2019.
U bent van harte uitgenodigd om samen met ons de belangrijke wijkzaken te bespreken. 
OPENBARE WIJKRAADVERGADERING
dinsdag 3 december 2019    –    19.30 uur inloop – 20.00 uur aanvang 
 PLAATS: Reinaldahuis – Restaurant

 

                          Agenda 

 

1 Opening 20.00 uur
2 Mededelingen Afwezigheidsmeldingen

Overige mededelingen

3 Wijkzaken Asfalteren Liewegje tot Nieuweweg

Asfalteren Parallelweg Amsterdamsevaart

Kerstcircus

E-parkeerplaatsen Diakenhuisweg

Penningsveer – belangenbehartiging

 

4 Regieoverleg

Echogroep

Ervaringen

Ervaringen

5 Informatiemarkt Langer Zelfstandig Wonen 26 november – ervaringen
6 Inloopavond Beatrixplein Ervaringen
7 Alliantie Oostpoort Stand van Zaken

Vaststelling door gemeenteraad

8 Domusplus plan Stand van zaken
9 Wijkvisie 2020 Inhoud gereed

Marsroute

10 Handhaving / Politiezaken Hakima Sallemine / Magdy el Meraktan
11 Stichting Ontmoet Elkaar Programma
12 Werkgroepen –         Reinaldapark

–         Omgevingsraad Schiphol

13 Verslag vorige vergadering Allen
14 Volgende vergaderingen 7 januari (nieuwjaarsontvangst)
15 WVTTK / Rondvraag
16 Sluiting 22.00 uur – drankje na

 

 

Verslag 05-11-2019

 

Met vriendelijke groet, mede namens de gehele wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder,

Bernard Felix

Voorzitter Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder

Liewegje 12

2033AB Haarlem

06 53 370 664

felix@felixfortuna.nl

 

Geachte heer, mevrouw,

Gemeente Haarlem heeft Dura Vermeer de opdracht gegeven om het asfalt van het fietspad op het Liewegje te herstellen.

Bewoners van het Liewegje wordt verzocht om op woensdag 27 november de auto’s niet geheel of gedeeltelijk op de rijbaan van het Liewegje te parkeren, daar er zwaar transport langs gaat in verband met het asfalteren van het verlengde Liewegje.

Dank voor de medewerking!

 

Gemeente en Dura

Bewoners van de Prins Bernhardlaan en zijstraten.  HAARLEM

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp

Herstellen asfalt Prins Bernhardlaan.

Gemeente Haarlem heeft Dura Vermeer de opdracht gegeven om het asfalt aan één kant van de Prins Bernhardlaan te vervangen. In deze brief geven we u meer informatie over de werkzaamheden en de planning.

 

Werkzaamheden

Het asfalt van de Prins Bernhardlaan tussen de Berlagelaan en de Amsterdamsevaart is er slecht aan toe en moet op korte termijn worden vervangen. De weg richting de Amsterdamsevaart is er het slechtst aan toe en wordt nu aangepakt.

 

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?

De Prins Bernhardlaan is een belangrijke doorgaande route door Haarlem. De werkzaamheden vinden dan ook op zaterdagavond en -nacht en op zondag plaats. We werken van zaterdag 30 november 18:00 uur tot en met zondag 1 december 16:00 uur. Tijdens de werkzaamheden tussen de Berlagelaan en de Amsterdamsevaart is geen autoverkeer mogelijk in de richting van de Amsterdamsevaart. Dit verkeer wordt met borden omgeleid door omliggende straten. De bussen van Connexxion en de nood- en hulpdiensten blijven wel over de Prins Bernhardlaan rijden. Hiervoor zetten we 1 rijbaan af aan de andere kant van de laan, in de richting van het Reinaldapark. Bewoners en bezoekers voor de panden langs dit stukje Prins Bernhardlaan en de ventweg van de Amsterdamsevaart, komen op hun bestemming via het fietspad vanaf de Berlagelaan. Verkeersregelaar zorgen voor hier een veilige situatie. We realiseren ons dat ons werk geluidsoverlast veroorzaakt en vragen hiervoor uw begrip. De werkzaamheden die het meeste lawaai maken zijn het verwijderen (frezen) van het oude asfalt en het slijpen voor de detectielussen. Deze lussen zitten in het asfalt en geven aan of verkeer bij de verkeerslichten staat te wachten, zodat deze sneller op groen springen.                                                                                                                                      Het frezen van het asfalt doen we zaterdagavond tot ca. 22:00 uur. Het slijpen van het asfalt voor de detectielussen start zondagochtend om 7:00 uur, zodat de weg ’smiddags weer open kan. Het geluid dat we verder produceren is van de vrachtwagens en machines die aan het werk zijn. Deze vrachtwagens en machines piepen tijdens het achteruit rijden. Dat is voor de veiligheid van de mensen die er omheen werken.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, dan kunt u mij bereiken via telefoonnummer is 06-53 59 97 12 of via e-mailadres rogo@duravermeer.nl.

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Dura Vermeer Infra Regio Noord West

 

DURAVERMEER

energiecoach.jpg

 

 

 

 

 

Gemeente Haarlem kiest opnieuw voor energiecoaches

 

 

 

Stichting !WOON heeft samen met de Gemeente Haarlem, Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere weer energiecoaches in Haarlem beschikbaar.  Energiecoaches zijn vrijwilligers bij u uit de buurt. Ze geven energiebesparend advies op maat en vertellen hoeveel geld er bespaard kan worden door gedragsverandering en met simpele bespaarproducten. Voor de derde winter op rij staan de energiecoaches voor u klaar. Al ruim 450 Haarlemmers gingen u voor.

 

Wethouder duurzaamheid, Cora-Yfke Sikkema zei vorig jaar al: “Haarlem werkt aan een duurzame, groene en schone stad. De ambitie van Haarlem is om in 2030 klimaatneutraal te zijn en in 2040 aardgasvrij. Energiecoaches helpen Haarlemmers op een laagdrempelige manier energie te besparen. Simpele maatregelen dragen bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en tegelijkertijd te besparen op de woonlasten.”

 

IWoon

 

Voor alle Haarlemmers

Alle Haarlemmers, zowel huurders als woningeigenaren, kunnen een energiecoach inschakelen voor gratis energieadvies. De energiecoach gaat bij u thuis met u in gesprek en mag u een paar bespaarproducten cadeau geven, zoals radiatorfolie, tochtwering, een waterbesparende douchekop en/of ledlampen. Daarmee kunt u direct beginnen met besparen! Want minder verbruik betekent minder kosten.

Na het bezoek ontvangt u een bespaarrapport met daarin alle bespaarmogelijkheden voor het huishouden. Ook wanneer u al energiebewust bent, kan het bezoek nieuwe inzichten geven. Dit project wordt betaald door de Gemeente, daarom kost het eenmalige bezoek u niets.

Aanmelden kan via www.wooninfo.nl/energiecoach of tijdens kantooruren via telefoonnummer 020 – 523 0190.

 

IWoon1

Gemeente en Dura

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw,

Gemeente Haarlem heeft Dura Vermeer de opdracht gegeven om het asfalt van het

fietspad op het Liewegje te herstellen. In deze brief geven we u meer informatie over de
werkzaamheden en de planning.
Werkzaamheden

Het asfalt van het fietspad op het Liewegje, tussen de Nieuweweg en het Liebrugje
heeft onderhoud nodig. Het Liebrugje is de brug bij de eerste woonboot vanaf de
Nieuweweg. Op onderstaande figuur is aangegeven op welk deel van het Liewegje de
werkzaamheden plaats vinden. Bij het gemaal vervangen we het asfalt over ca. 40 m
helemaal en op de andere delen komt er een nieuwe laag bovenop het oude asfalt.

Omdat het zware werkverkeer niet over de Eilandsbrug bij de Fuikvaart kan, werken we tegelijkertijd aan beide zijden van de brug.

 

Gemeente en Dura1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?

Om het asfalt te herstellen sluiten we dit deel van het Liewegje gedurende 5 werkdagen
af voor alle fietsers èn voetgangers. Fietsers leiden we vanaf het Liebrugje om via het
veld, de Mohammed Hattastraat, Vrijheidsweg, Fuikvaartweg en Nieuweweg. Deze
omleidingsroute geldt ook, in tegengestelde richting, vanaf de Nieuweweg.
Dit betekent dat fietsers gedurende 5 werkdagen ca. 800 m extra moeten fietsen. Dit
komt overeen met ongeveer 3 minuten extra reistijd.
Alle woningen en bedrijven aan het Liewegje en de Lieoever, tussen de Robertus
Nurksweg en het Liebrugje, blijven bereikbaar. Dit geldt ook voor alle woningen en
bedrijven aan de Nieuweweg. Wel zal er tijdens de werkzaamheden sprake zijn van
werkverkeer over beide wegen. Wij vragen de chauffeurs langzaam en voorzichtig over
deze smalle wegen te rijden.
                         

Planning
De werkzaamheden starten op maandag 25 november en zijn op vrijdag 29 november
2019 klaar. We werken tussen ’s morgens 07:00 uur en ’s middags 16:00 uur.
                        

Meer informatie
Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, dan kunt u mij bereiken via
telefoonnummer is 06-53 59 97 12 of via e-mailadres rogo@duravermeer.nl.
Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Dura Vermeer Infra Regio Noord West

Logo Sociaal Wijkteam                                  

 

 

                                     Informatiemarkt Langer zelfstandig wonen in Haarlem

 

U woont zelfstandig en naar tevredenheid. U kunt zich nog prima redden en u voelt zich veilig in uw woning en de buurt. Maar er komt een moment dat dit verandert. Uw gezondheid wordt iets minder, misschien gaat u moeilijker lopen of u bent meer afhankelijk van hulp van anderen.

Welke mogelijkheden heeft u dan om langer zelfstandig te blijven wonen? Misschien denkt u wel aan verhuizen? Langer zelfstandig wonen is een belangrijk onderwerp waar we u graag meer over willen vertellen.

                                               Parkwijk en Zuiderpolder

Daarom is er in uw wijk binnenkort een informatiemarkt met als thema ‘Langer Zelfstandig Wonen’.

De informatiemarkt, gericht op de bewoners in Parkwijk en Zuiderpolder, is op dinsdag 26 november 2019 in wijkcentrum  Alleman, Jan Sluyterslaan 11 van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Verschillende mogelijkheden Op de markt zijn diverse specialisten aanwezig. U kunt hen vragen stellen over wonen, zorg en welzijn. Denk aan de Blijverslening voor huiseigenaren. Ook is er informatie over de verhuisregeling ‘Ouder worden & Prettig wonen’. Deze regeling is ontwikkeld door de Haarlemse woningcorporaties.

Maar er  is ook informatie over de mogelijkheden voor zorg aan huis via de Wmo of de Wijkgerichte Zorg, en over mantelzorgondersteuning. Informatie over voorzieningen in huis zoals trapliften en douchestoelen, hulp in de huishouding of vervoersondersteuning kunt u ook vinden. Het Rode Kruis kan u van alles vertellen over hoe u veilig kunt wonen met adviezen over valpreventie en maar ook over online veiligheid. Ook is er een demonstratie van handmassages die een prachtig middel zijn om contact te maken met een dementerende oudere.

Wat te doen in uw buurt

Natuurlijk vertellen we u ook graag over activiteiten in uw buurt zodat u mee kunt doen en andere mensen kunt ontmoeten. Zo is er BUUV en kan Kennemerhart u alles vertellen over verschillende activiteiten. Ook kunt u informatie krijgen over de Roze Salon en is er informatie over Jong voor Oud, hoe jongeren ouderen kunnen helpen met allerlei klussen of eenzaamheidsbestrijding. En als u vreest voor de hoge kosten van de energietransitie; er staan energiecoaches voor u klaar met tips en adviezen. Verder kunnen we u wijzen op verschillende financiële regelingen als u een laag inkomen heeft, maar bijvoorbeeld wel veel zorgkosten.

Wij heten u van harte welkom op 26 november 2019 in gebouw Alleman aan de Jan Sluyterslaan 11. De toegang is gratis en een kopje koffie of thee staan voor u klaar. Ook kunt u een gratis  broodje of een kopje soep krijgen.

 

Informatiemarkt Langer zelfstandig wonen

Station Haarlem-Spaarnwoude liften.

ProRail bouwt vanaf augustus 2019 3 liften en hellingbanen bij station Haarlem-Spaarnwoude. De liften en hellingbanen maken het station toegankelijker voor mindervaliden.

Op 19 augustus is de aannemer K_Dekker bouw & infra(voert het werk namens ProRail uit) gestart met de voorbereidingen op de bouw van de liften bij station Haarlem-Spaarnwoude.

Door op pontons vanaf het water te werken probeert de aannemer de hinder voor reizigers te beperken. Desondanks zijn er in september twee weekenden, waarin de stationsomgeving tijdelijk minder goed bereikbaar is.

Naar verwachting zijn de liften en hellingbanen in het voorjaar van 2020 klaar.

Door werkzaamheden is de rijksweg A200 in het weekend van 6-9 september ter hoogte van het station gedeeltelijk afgesloten. Dit gebeurt in de avonden en nachten en zondag overdag.

 

Afsluitingen 6 september 2019

Op de avond van 6 september wordt de Robertus Nurksweg ter hoogte van de traverse en het busstation afgesloten voor al het verkeer behalve voor bussen en hulpdiensten. De A200 richting Amsterdam wordt gedeeltelijk gesloten. De bushalte wordt tijdelijk 50 meter opgeschoven (blauwe arcering) en één rijbaan wordt buiten dienst genomen. De huidige invoegstreek blijft wel open. Fietsers vanaf Haarlem kunnen hun route over de Robertus Nurksweg zonder hinder vervolgen via het fietspad die achter het busstation loopt.

Rood: afgesloten rijbanen voor al het verkeer (behalve bussen en hulpdiensten)
Groen: rijbaan open voor al het verkeer
Blauw: opgeschoven bushalte aan de N200, bushalte R. Nurksweg bereikbaar
Geel: Fietspad voor fietsverkeer Haarlem-Amsterdam

Afsluitingen 7 september 2019 van 1.00 tot 7.00 uur

 

Op 7 september wordt rond 1.00 uur ’s nachts de Robertus Nurksweg opengesteld voor al het verkeer. De gehele A200 richting Amsterdam wordt afgesloten tot 7.00 uur voor al het verkeer behalve voor bussen en hulpdiensten. Vanaf 7.00 uur is de rijbaan weer op voor al het verkeer.

Rood: afgesloten rijbanen voor al het verkeer (behalve bussen en hulpdiensten)
Groen: rijbaan open voor al het verkeer

Afsluitingen 7 september 2019 van 20.00 uur tot 9 september 5.00 uur

Zaterdagavond/nacht 7 september wordt de gehele A200 richting Haarlem afgesloten voor al het verkeer behalve bussen en hulpdiensten. Het busstation dat grenst aan de A200 en verbonden is met het treinstation Haarlem Spaarnwoude blijft bereikbaar. Aan het begin van de avond is de invoegstrook van de weghelft van Haarlem naar Amsterdam ook nog afgesloten. Deze wordt in de loop van de avond weer opengesteld.

Rood: afgesloten rijbanen voor al het verkeer (behalve hulpdiensten)
Paars: afgesloten rijbanen voor al het verkeer (behalve bussen en hulpdiensten)
Blauw: afgesloten rijbanen voor al het verkeer, wordt gedurende de avond/nacht weer opengesteld

14 en 15 september: traverse buiten gebruik en geen treinen Amsterdam, Haarlem, Leiden

In het weekend van 14 en 15 september wordt er dag en nacht doorgewerkt. In dit weekend worden onder andere de liftputten aangebracht. En er komen tijdelijke loopbruggen om de perrons ook tijdens de bouw goed bereikbaar te houden. De traverse is het hele weekend buiten gebruik en er rijden geen treinen op het traject Amsterdam, Haarlem, Leiden. NS zet vervangend busverkeer in. Reizigers wordt geadviseerd de reisplanner van NS te raadplegen.

Meer informatie:https://www.haarlem.nl/station-spaarnwoude-liften/

Tekst: https://www.haarlem.nl/

Foto’s bij de tekst: Gemeente Haarlem

Fotogalerij:Edwin Hein

 

 

 

 

Max-van-Aerschot  

Max van Aerschot – stadsbouwmeester van 2008-2018

 

Na een turbulente periode zijn de stadsbouwmeester en de gemeente Haarlem in goede harmonie uiteen gegaan. Over het tijdperk van Max van Aerschot van 2008-2018 is onlangs een boek verschenen. In dat boek staat veel over Haarlem-Oost daar Max Haarlem-Oost een warm hart toedroeg – en toedraagt. Hij heeft veel ontwikkelingen in gang gezet en daarbij dit grote stadsdeel onder de aandacht van beleidsbepalers en bestuurders van Haarlem gebracht. Zijn stempel wordt nu en ongetwijfeld ook in de toekomst gevoeld en vaak als positief ervaren. Max zag de grote potentie op velerlei gebied van het “eiland in Oost” dat 17,8 km2 van het totale Haarlemse grondgebied (32,2 km2) beslaat en 55.000 inwoners (van in totaal 161.000) telt. Tot aan de periode van Max van Aerschot voelden vele bewoners van stadsdeel Oost zich achtergesteld ten opzichte van alle andere stadsdelen.

Het boek is te bestellen via: www.stadsbouwmeesterhaarlem.nl 

Zie ook onderstaande link:

https://www.perssupport.nl/persbericht/6fd115f8-5fa6-443f-9f32-a6ca34b8525f/boek-over-haarlemse-stadsbouwmeester-2008-2018-max-van-aerschot

 

De wijkraad herinnert zich met veel plezier de open en gedreven wijze waarop Max tijdens een van onze openbare wijkraadvergaderingen Haarlem-Oost – en natuurlijk Parkwijk-Zuiderpolder – positief wist te belichten en daar voordeel uithaalde bij het bepalen van een belangrijke toekomstvisie voor ons stadsdeel.

 

 

 

Screenshot_20180530-142405

Bernard Felix

Voorzitter

Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder

Liewegje 12

2033AB Haarlem

06 53 370 664

felix@felixfortuna.nl

Op zaterdag 29 juni wordt de ontwikkelvisie toegelicht in brasserie Oostpoort aan de Diakenhuisweg 1 in Haarlem tussen 11.00 uur en 13.00 uur.

Oostpoort: Naar een nieuwe volwaardige stadsentree.

Haarlem Oostpoort het nieuwe visitekaartje van de stad maken, dát is de ambitie van de Gemeente Haarlem, de Provincie Noord-Holland en een aantal partners die een rol vervullen in de ontwikkeling van de zone Oostpoort. Zij hebben zich verenigd in de Alliantie. Het college van Haarlem heeft besloten het concept van de visie voor Oostpoort ter inzage te leggen nadat de commissie Ontwikkeling erover gesproken heeft.  De stad kan vervolgens zienswijzen indienen die worden betrokken bij het definitieve voorstel aan de raad.
Op 6 juni behandelt de commissie Ontwikkeling de ontwikkelvisie Oostpoort. Dit visiedocument zet een stip aan de horizon. Het vertelt in grove lijnen wat de Alliantie wil met Oostpoort. De uitwerking volgt wanneer de gemeente, provincie en u zich hebben uitgesproken over de visie en deze is vastgesteld.
Na 6 juni wordt het document zes weken ter inzage gelegd. U kunt dan uw zienswijze op het stuk geven. Op zaterdag 29 juni wordt de ontwikkelvisie toegelicht in brasserie Oostpoort aan de Diakenhuisweg 1 in Haarlem tussen 11.00 uur en 13.00 uur.
Na afloop van de inspraaktermijn worden de inbreng van de commissie Ontwikkeling en de overige inspraakreacties verwerkt in de definitieve ontwikkelvisie Oostpoort ten behoeve van vaststelling door de gemeenteraad in het najaar. Vervolgens wordt een ontwikkelstrategie opgesteld waarin beschreven wordt op welke wijze de visie concreet gerealiseerd gaat worden.
De concept ontwikkelvisie Oostpoort is vanaf 22 mei in te zien op: www.haarlem.nl/oostpoort
Foto’s: zaterdag 2 maart 2019(vorige bijeenkomst).
Parkwijk/Zuiderpolder
Parkwijk-Zuiderpolder
december 2019
M T W T F S S
« Nov    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031