Beste inwoners van en geïnteresseerden in Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer,

In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de volgende actuele zaken:

Uitnodiging Openbare Wijkraadvergadering, dinsdagavond 5 maart 2024

Inleiding tot Referendum Betaald (Gereguleerd) Parkeren

Insprekers geven inzicht over gevolgen van de nota Betaald (Gereguleerd) Parkeren

Vragen en antwoorden tijdens open discussie

Referendum Betaald (Gereguleerd) Parkeren, ga stemmen op 6 maart 2024

Veerkwartier aan Veerplas gaat toch weer open

Open de nieuwsbrief als PDF

Geachte mede wijkbewoner en wijkgeïnteresseerde,

Aanstaande dinsdag, 6 februari 2024, houdt wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer haar volgende openbare wijkraadvergadering in het restaurant van het Reinaldahuis.

Inloop 19.45 uur, start 20.00 uur, pauze 21.00-21.15 uur

Bijlagen (PDF):

Agenda vergadering 6 februari 2024

Verslag vergadering 2 januari 2024

U bent van harte uitgenodigd om samen met ons de belangrijke wijkzaken te bespreken.

De wijkraad ontving van de politie een verzoek om medewerking, om te onderzoeken of er Whatsapp groepen zijn tussen bewoners in de wijk. Maar ook voor bedrijven en organisaties.

Het gaat dan in het bijzonder om Whatsapp groepen die zich (ook) bezighouden met de veiligheid in de wijk, delen van de wijk, of straten in de wijk.

In deze groepen kan worden gedeeld of er b.v. ergens is ingebroken, vernielingen zijn aangericht, mensen zijn bedreigd.

Zowel de politie als de wijkraad zouden graag op de hoogte zijn van het bestaan van dit soort groepen, wie de beheerder van zo’n groep is en zijn/haar contactgegevens.

Maak je deel uit van zo’n groep, of ben je beheerder, neem dan graag even contact op met de wijkraad via parkwijk-zuiderpolder@wijkraden-haarlem.nl

Samen kunnen we de wijk veiliger maken en houden.
Vast bedankt!

Beste inwoners van en geïnteresseerden in Parkwijk – Zuiderpolder – Penningsveer,
In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de volgende actuele zaken:

Uitnodiging Openbare Wijkraadvergadering, dinsdagavond 6 februari 2024

Verzoek van de politie: Zijn er Whatsapp groepen in onze wijk?

Referendum Betaald (Gereguleerd) Parkeren – 6 maart 2024

Naar de nieuwsbrief (PDF)

P.S. Krijgt u de nieuwsbrief nog niet automatisch per email toegestuurd?
U kunt zich daarvoor aanmeldden via nieuwsbrieven.wijkraad.pzp@gmail.com

def A4 flyer Parkeren 2024

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Haarlemmers opgelet


VOOR DE DUIDELIJKHEID!

Onlangs heeft de gemeente op haar facebookpagina een melding gemaakt over het aanvragen van subsidies m.b.t. het referendum over parkeren in Haarlem.

Volledige informatie
Het referendum gaat over
BETAALD (gereguleerd) parkeren in 11 wijken + de expliciete mogelijkheid voor uitbreiding naar de buitengrenzen van Haarlem.

Wat betekent dit
Voor alle autobezitters in de 11 wijken + in de (nabije?) toekomst in héél Haarlem (dus óók Schalkwijk, Planetenwijk, Parkwijk, Zuiderpolder, Penningsveer enz.), betekent dit dat er betaald (d.m.v. een vergunning) moet gaan worden om te parkeren in je eigen wijk.

Hoe duidelijk kan het zijn dat de plannen voor héél Haarlem zijn en niet alleen voor deze 11 wijken! Tekst uit de nota:

Haarlem laat de huidige eindgrenzen voor parkeerregulering in de stad los en maakt het mogelijk om, als er sprake is van een hoge parkeerdruk of in en rond gebieden waar veel woningen worden gebouwd parkeerregulering in de hele stad in te voeren.”

Laat je mening horen en ga stemmen op 6 maart!

 

Canadees Parkeren

Al sinds de jaren ’70 is Canadees Parkeren (met 2 wielen op de stoep) heel normaal in Haarlem. Hier bestaat al jaren een gedoogbeleid voor en in meerdere Haarlemse straten is het (tijdelijk) gelegaliseerd. Het was nooit een probleem totdat de gemeente (coalitie) besloot deze manier van parkeren te gaan verbieden. Althans….dat zijn hun plannen! Sterker nog….de parkeerdrukmetingen zijn op basis van legaal parkeren (niet Canadees) gedaan en het aantal te vergeven vergunningen wordt hierop vastgesteld. (!)

Zie hieronder de tekst uit de Nota Gereguleerd (betaald) Parkeren:

Uitgangspunt voor het instellen van het vergunningenplafond is, dat de hoogte van het plafond wordt bepaald op basis van het aantal legale parkeerplaatsen in het betreffende vergunninggebied inclusief (tijdelijk) gelegaliseerd Canadees parkeren. Tijdelijk gelegaliseerd Canadees parkeren wordt op termijn teruggebracht door een afname van de parkeerdruk en een toename van de parkeercapaciteit beschikbaar voor de bewoners”

Wat dit betekent?

Dat de kans zeer groot is dat jij jouw auto in de nabije toekomst NIET MEER in jouw straat of in de buurt kan parkeren omdat simpelweg de Canadees Parkeerplekken zijn verdwenen, waardoor het aantal parkeerplekken geminimaliseerd is!

De Indische wijk is hier een goed voorbeeld van. Ruim 1.100 auto’s waar straks GEEN PARKEERPLEK MEER VOOR IS. Alleen al in deze wijk! Dit blijkt uit een rekensom van de gemeente zelf!

Laat je mening horen en ga stemmen op 6 maart!

 

Afschaffen Draagvlakonderzoeken!

Het beleid dat tot nu toe gold was om alleen tot gereguleerd (betaald) parkeren over te gaan in wijken waar dit nog niet was, als de uitslag van draagvlakmetingen onder de bewoners van die wijken uitwees dat het grootste percentage van de bewoners dit wilde. Nu keer op keer bleek dat de uitslagen precies het tegenovergestelde waren (merendeel wilde geen gereguleerd (betaald) parkeren), zijn de uitslagen van tafel geveegd en de draagvlakmetingen als democratisch middel niet meer gebruikt. Het zonder meer van de tafel vegen van deze belangrijke meting met bijbehorende uitslagen geeft duidelijk aan dat dit college de wens van de Haarlemse inwoners onbelangrijk vindt, met als gevolg dat dit de kloof tussen bewoners en bestuur alleen maar groter maakt.

Laat je mening horen en ga stemmen op 6 maart!

 

DE PARKEERVERGUNNING

Hoe zit het nu werkelijk.
Er is veel onduidelijkheid over het wel of niet krijgen van een parkeervergunning (mochten de plannen van de gemeente doorgaan). Om die reden hieronder even een korte opsomming van een paar feiten die terug te vinden zijn in de Nota Uitwerking Parkeerregulering

Vergunningenplafond
De hoogte van het plafond (aantal te verstrekken vergunningen) wordt bepaald aan de hand van het aantal legale parkeerplaatsen +15%. Het aantal legale plaatsen wordt bepaald door het tellen van de officiële parkeerplaatsen dus EXCLUSIEF Canadees (met twee wielen op de stoep) parkeren.

Bij de invoering van de gereguleerd parkeren gelden onderstaande regels:

Vergunning voor de 1e auto op één adres
Die wordt alleen verstrekt als je niet over een parkeermogelijkheid op eigen terrein beschikt. Ook kan deze verstrekt worden voor een parkeergarage in jouw wijk of een aangrenzende wijk. De laatste optie is een logisch gevolg van het verminderen van het aantal parkeerplaatsen door het afschaffen van Canadees parkeren.

Vergunning voor de 2e auto op één adres
Deze vergunning valt onder een overgangsregeling voor huidige bewoners(!). Let op…. want elke overgangsregeling is eindig! Deze vergunning wordt alleen verstrekt bij de invoer van de gemeentelijke plannen. Later aanvragen kan, maar dan val je niet onder de overgangsregeling en kom je op de wachtlijst.

Vergunning voor de 3e auto op één adres
Deze wordt NIET verstrekt.

Geldigheid vergunning
Als je de vergunning krijgt is deze UITSLUITEND geldig in jouw wijk. Ga je dus met de auto naar een andere wijk, ongeacht hoe dicht die wijk bij jouw wijk in de buurt ligt, dan moet je daar om te parkeren wederom betalen! Dus ook als je op visite gaat, boodschappen gaat doen, gaat sporten enz. Er moet altijd betaald worden!

Verhuizen naar een andere stad
Mocht je gaan verhuizen naar een andere stad dan is het geenszins zeker dat de nieuwe bewoners een vergunning krijgen. Sterker nog…. de kans is zéér groot dat ze géén parkeervergunning krijgen en op een wachtlijst komen te staan. En niemand kan vertellen hoelang ze dan moeten wachten!

Verhuizen naar een andere wijk
Ook als je binnen de gemeente van de ene wijk naar een andere wijk gaat verhuizen vervalt jouw vergunning. Deze is namelijk op adres vergeven en niet op auto. Dat betekent dat je op jouw nieuwe adres opnieuw een vergunning aan moet vragen en…. ook dan is de kans dus weer enorm groot dat de wachtlijst voor jou de enige optie is.

Samenvattend is het wat ons betreft van groot belang dat iedereen weet dat het krijgen van een vergunning je GEEN ZEKERHEID geeft dat jouw auto in jouw straat of zelfs jouw wijk geparkeerd kan worden! Ook is het vergunningenplafond een AANPASBAAR plafond waarmee ze (coalitie) in de toekomst alle kanten mee op kunnen. Laat je dus niets wijsmaken.

Laat je mening horen en ga stemmen op 6 maart!

 

Het Referendum op 6 maart 2024 is dé uitgelezen kans om jouw stem te laten horen. Dus ben jij 16 jaar of ouder en Haarlemmer…..ga dan stemmen en laat op die manier weten dat het jouw stad is en niet van hen!

 

Dit artikel is niet namens de wijkraad, maar samengesteld door een groep bezorgde Haarlemse burgers, waaronder ook individuele wijkraadsleden.

 

def A4 flyer Parkeren 2024

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Filmopname van de informatiebijeenkomst op 31 oktober 2023 over de vernieuwing van het Prinses Beatrixplein.

 

 

Kerstkaart wijkraad 2024

Kerstkaart wijkraad 2024 (Klik op de foto)

Wijkraad Parkwijk – Zuiderpolder – Penningsveer
nodigt U uit voor de
Openbare Wijkraad Vergadering en Nieuwjaars Receptie

Dinsdag 2 januari 2024
Restaurant Reinaldahuis
Inloop 20.00 uur
Vergadering 20.15 – 22.00 uur
Pauze met hapje en drankje ca. 21.00 – 21.15 uur
Nieuwjaars receptie vanaf ca. 22.00 uur
met hapjes en drankjes tot 23.00 uur

Agenda Vergadering (PDF)

Verslag Vergadering 4 dec 2023 (PDF)

In de kerstvakantie zijn er extra veel leuke dingen te doen in het Frans Hals Museum!

Doe mee met de Knusse Knutselclub voor kids (gratis)
Houd je van knutselen? Kom dan naar de gratis Knusse Knutselclub! Kinderen kunnen van 27 december tot en met 7 januari (met uitzondering van 1 januari) dagelijks van 12.00 tot 15.00 onder begeleiding aan de slag in Studio H.

Frans Hals Museum - poppenhuis

Centraal staat het poppenhuis van Sara Rothé, pronkstuk uit onze collectie. Sara maakte van haar ‘poppenhuis voor Grote Mensen’ een écht droomhuis. Alle knutselaars worden uitgenodigd om hun eigen droomkamer te maken, als wens voor het nieuwe jaar.
Daarnaast is er de mogelijkheid om je eigen lichtspel-lamp te maken. Ideaal voor de donkere dagen!

Meedoen is ook mogelijk zónder bezoek aan het museum, en dus voor iedereen vrij toegankelijk. Kinderen t/m 18 jaar kunnen daarnaast ook gratis het museum in, voor volwassenen is een geldig entreebewijs verplicht.

Voor meer informatie bekijk de website van het Frans Hals Museum

De wijkkrant is inmiddels in een deel van de wijk bezorgd, in een ander deel van de wijk door onverwachte omstandigheden helaas nog niet niet. Onze excuses voor deze vervelende vertraging.
We proberen hier zo snel mogelijk een oplossing voor te vinden, zodat alle wijkbewoners van Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer binnenkort de wijkkrant kunnen lezen.
Met dank voor uw begrip.

Het zag er zo mooi uit, de geplande nieuwbouw van het Veerkwartier aan de Veerplas. In februari 2024 zou de bouw beginnen. Toch hebben eigenaren en plannenmakers Merel Janssen en Frank van Baren met pijn in hun hart moeten besluiten om de stekker uit hun droomproject te trekken. Bij het aanvragen van de bouwvergunningen in 2021 was het project prima te betalen. Maar inmiddels zijn de bouwkosten zo ver gestegen, dat het voor hun niet haalbaar meer is.

Een verlies voor hun, voor de wijk en voor alle bewoners van Haarlem en omgeving, voor alle bezoekers van de Veerplas. Al is er nog een sprankje hoop dat andere gegadigden het financieel wel rond kunnen krijgen. De vergunningen blijven geldig.

Mensen die aan de crowdfunding actie hebben meegedaan ontvangen hun geld terug.

Kerstkaart wijkraad 2024

Kerstkaart wijkraad 2024 (Klik op de foto)

NIEUWSBRIEF 2 DECEMBER 2023

WIJKRAAD PARKWIJK-ZUIDERPOLDER-PENNINGSVEER

 

Geachte medewijkbewoner en wijkgeïnteresseerde,

In deze nieuwsbrief graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

De hele nieuwsbrief vindt u hier (PDF)

 

UITNODIGING OPENBARE WIJKRAADVERGADERING

Normaal zijn onze openbare wijkraadvergaderingen op de eerste

dinsdag van de maand. Deze keer valt dat op Sinterklaasavond en

dat lijkt ons geen goed combinatie. Daarom deze keer 1 dag vervroegd,

naar MAANDAG 4 december.

De agenda van deze wijkraadvergadering vindt u hier (PDF)

Het verslag van de vorige wijkraadvergadering vindt u hier (PDF)

 

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN DOMUS PLUS, NIEUWEWEG 2

INLOOPAVOND, maandag 11 december van 18:00 – 20:00 uur

PLANNEN BEKIJKEN

REAGEREN OP HET ONTWERPBESTEMMINGSPLAN

De informatiebrief van de gemeente vindt u hier (PDF)

 

KERSTBOOM REINALDAPARK, FEESTELIJKE ONTSTEKING

Zaterdag 9 december rond 16:00 uur

 

Ontvangt u de nieuwsbrieven nog niet per email, maar wilt u ze voortaan automatisch toegestuurd krijgen?

Stuur ons dan een berichtje met uw naam en email adres

 

Met vriendelijke groet en graag tot ziens,

Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

logobw

Geachte medewijkbewoner en wijkgeïnteresseerde,

Aanstaande dinsdag, 7 november 2023, houdt wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer haar volgende openbare wijkraadvergadering in het restaurant van het Reinaldahuis.

Wijkraad Parkwijk – Zuiderpolder – Penningsveer
dinsdag, 7 november 2023, Restaurant Reinaldahuis.

Inloop 19.45 uur

Vergadering 20.00 – 22.00

Pauze 21.00 – 21.15

Pand verlaten uiterlijk 23.00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Agenda
 3. Mededelingen
 4. Verslag openbare wijkraadvergadering, d.d. 3 oktober 2023
 5. Lokale democratie > wijkplatforms
  1. Video debat in de Pletterij over de transformatie van wijkraden naar wijkplatforms
 6. Invoeren betaald parkeren > referendum
 7. Projecten
  1. Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte in Zuiderpolder
  2. Oostpoort > inloop 10 oktober
  3. Domus+
  4. BEA Park > inloop 31 oktober
  5. Prins Bernhardlaan
 8. Rondvraag + wat verder ter tafel komt
 9. Sluiting

Drankje + hapje

U bent van harte uitgenodigd om samen met ons de belangrijke wijkzaken te bespreken.

Met vriendelijke groet en graag tot ziens,
namens de gehele wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer,
Jan Wakker

P.S.
Door een technische storing is het verslag van de vorige Openbare Wijkraadvergadering helaas niet opgeslagen en daardoor verloren gegaan.

Opheffen?

 

 

 

Debat – Pletterij Haarlem

03-10-2023

logo WR PWZPP

Beste medewijkbewoner en wijkgeïnteresseerde,

Aanstaande dinsdag, 3 oktober 2023, houdt wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer haar volgende openbare wijkraadvergadering in het restaurant van het Reinaldahuis.

Het zal deze keer een hele speciale bijeenkomst worden met 1 groot hoofdthema:
De door de gemeente gewenste overgang van wijkraden naar wijkplatforms. Tijdens de vorige openbare wijkraadvergadering op 5 september is hier al uitvoerig over gesproken met de aanwezigen. Zie ook de bijgevoegde betreffende pagina’s uit de presentatie op die avond.  Transitie van wijkraad naar wijkplatform (PDF)
Een wijziging die natuurlijk grote gevolgen zal hebben in hoe wijkbewoners en organisaties binnen de wijk hun belangen kunnen behartigen bij de gemeente.


Het toeval wil dat op dezelfde avond over dit onderwerp een debat is georganiseerd in de Pletterij.
Daarvoor zijn wethouders, raadsleden en wijkraden uitgenodigd.
Namens onze wijkraad zal Wim Kleist daar aanwezig zijn.
Wij kunnen dat debat volgen via een livestream op het grote scherm.


Na afloop van het debat kunnen wij hierover verder spreken, dit onder het genot van een hapje en drankje.


Mocht er nog tijd en behoefte zijn om ook andere onderwerpen te bespreken, dan kan dat natuurlijk.

LET OP: GEWIJZIGDE TIJDEN VOOR INLOOP EN AANVANG


Om aan te kunnen sluiten bij het begin van het debat beginnen we deze keer een kwartier eerder.
Zaal open 19:45
Aanvang 20:00
Nabespreking ca. 22:00
Zaal verlaten uiterlijk 23:00

U bent van harte uitgenodigd om samen met ons de belangrijke wijkzaken te bespreken.

Met vriendelijke groet en graag tot ziens,
namens de gehele wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

14 september 2023

EXTRA VERGADERING COMMISSIE BESTUUR

over Referendum Betaald Parkeren

Op donderdag 14 september is er een extra commissievergadering Bestuur in de raadzaal van het stadhuis. De commissie Bestuur gaat de raad adviseren over het wel of niet houden van een raadgevend referendum over de uitbreiding van betaald parkeren.

De vergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Je bent van harte welkom om aanwezig te zijn bij deze vergadering.

LAAT JE ZIEN IN DE RAADZAAL !!

NH Nieuws schreef hierover een inleidend artikel:
Groot politiek vuurwerk verwacht vanavond: Wel of geen referendum betaald parkeren

logo WR PWZPP

 

Geachte medewijkbewoner en wijkgeïnteresseerde,

De zomerstop gedurende juli en augustus is weer voorbij, wij hopen dat dit voor iedereen een fijne tijd is geweest.

Aanstaande dinsdag, 5 september 2023, houdt de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer haar volgende openbare wijkraadsvergadering in het restaurant van het Reinaldahuis.
U bent van harte uitgenodigd om samen met ons de belangrijke wijkzaken te bespreken. De bijeenkomst vangt aan om 20:15 uur, de zaal is open vanaf 20:00 uur.

Met vriendelijke groet en graag tot ziens,
namens de gehele wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

Rechtszaak 12 juni 13.30 uur

Beste mensen, aanstaande maandag 12 juni om 13.30 dient de rechtszaak over het referendum. Zorg, als het ff kan, dat je erbij bent!

Dat dit veel Haarlemmers bezighoudt, bleek uit:
-de ruim 1200 reacties van burgers op de notitie van de gemeente.
-de ruim 8000 handtekeningen op de petitie,
-de 1760 handtekeningen voor het referendumverzoek,

En we hopen dat het ook zichtbaar is op de tribune as maandag. De ingang is aan de Jansstraat 81. Zorg dat je op tijd bent, want meestal duurt het ff voordat je binnen bent.
Het Haarlems Dagblad en NH Nieuws zullen er ook zijn. En misschien nog een ander medium. 

MEER INFO (PDF)

UPDATE 1: VERSLAG RECHTSZAAK (PDF)

UPDATE 2: VERSLAG RECHTSZAAK IN HAARLEMS DAGBLAD (PDF)

UPDATE 3: Oproep hoorzitting gemeente over uitspraak rechter m.b.t. afwijzing Referendum Parkeren (PDF)

UPDATE 4: Aankondiging Hoorzitting 28-06-2023

UPDATE 5: Toelichting Adviescommissie Bezwaarschriften (02-08-2023)

Parkwijk/Zuiderpolder
Parkwijk-Zuiderpolder
maart 2024
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031