logo WR PWZPP

 

Geachte medewijkbewoner en wijkgeïnteresseerde,

Aanstaande dinsdag, 4 oktober 2022, houd de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer haar volgende openbare vergadering in het restaurant van het Reinaldahuis.
U bent van harte uitgenodigd om samen met ons de belangrijke wijkzaken te bespreken.
De bijeenkomst vangt aan om 20.15 uur – de zaal is open vanaf 20.00 uur.

 

             

            Agenda

 1. Opening                           voorzitter

 2. Agenda                             “

 3. Mededelingen                 secretaris

 4. Verslag openbare wijkraadvergadering, d.d. 6 september 2022

 5. Samenstelling bestuur en functies bestuursleden

 6. Sta-va-za ontwikkelingen en activiteiten wijkraad, o.m.

          a. Pop-up Playground Haarlem presentatie

          b. Participatie

          c. Prins Bernhardlaan

          d. Prinses Beatrixplein en omgeving

          e.Oostpoort

                Opvang locatie 120 statushouders

          f. Domus +

          g. Reinaldapark

  7. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

  8. Sluiting, hapje  en drankje

Agenda 04-10-2022

Verslag 06-09-2022

 

Met vriendelijke groet,

namens de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

logo WR PWZPP

 

Dinsdag, 6 september 2022, Restaurant Reinaldahuis.

Inloop 20 00 uur. Aanvang 20.15 – 22.00.  Pauze 21.00-21.15

 

                                Agenda      

 1. Opening                    
 2. Agenda                    
 3. Mededelingen                    
 4. Verslag openbare wijkraadvergadering, d.d. 7 juni 2022 
 5. Samenstelling bestuur
 6. Stand-van-zaken ontwikkelingen en activiteiten wijkraad, o.m.
  1. Participatie
  2. Toekomstbespiegeling wijkraden oost
  3. Groot onderhoud Zuiderpolder
  4. Prins Bernhardlaan
  5. Prinses Beatrixplein en omgeving
  6. Oostpoort
  7. Opvang locatie vluchtelingen
  8. DomusPlus
  9. Reinaldapark
  10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag                                                                                                                                                                                                                                             
  11. Sluiting, hapje en drankje

Agenda 06-09-2022

Verslag 07-06-2022

 

Met vriendelijke groet,

Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

Mozaïekbank

Na jaren in de buurt te hebben gestaan had de Mozaïekbank wat onderhoud nodig omdat er steentjes hadden losgelaten. We hebben samen met een aantal mensen uit de buurt de bank weer hersteld. Dankzij de mensen van Spaarnelanden is de bank nu op een mooie plek in het Reinaldapark geplaatst, zodat ieder die het wil naar de bank kan kijken en lekker op de bank kan gaan zitten, uitkijken over het water en het groen van het park.

Waar:

Reinaldapark, ter hoogte van het witte kunstwerk bij de ingang van het park aan de Leonard Springerlaan.

Wanneer:

Vrijdag 29 juli om 11.00 uur

Welhouder Bas van Leeuwen zal de mozaïek bank feestelijk onthullen.

We kunnen dan onder het genot van een kop thee of koffie de bank bekijken. We hopen, dat het een mooie en gezellige plek wordt voor iedereen om even lekker uit te rusten.

MET DANK AAN DE COALITIE HAARLEM ONTMOET, STICHTING ONTMOET ELKAAR, DE ACTIEVE BEWONERS VAN HAARLEM-OOST, WIJKRAAD PARKWIJK/ZUIDERPOLDER/PENNINGSVEER EN DOCK

 

Daphne en de andere buurtbewoners tijdens het repareren van de Social sofaHet repareren van de Social sofa

 

 

 

Burennetwerk is een uniek netwerk van vrijwillige burenhulp.

We gaan de ouderwetse burenhulp weer nieuw leven inblazen. Dit initiatief is enige jaren terug  door bewoners gestart in de wijk Bosch en Vaart.

Het doel is om in onze wijk meer naar elkaar om te kijken, aandacht te besteden aan elkaar, elkaar te helpen en de weg te wijzen als dat nodig is, problemen en eenzaamheid te signaleren en meer ’samen voor elkaar’ te zorgen. Kortom, Burenhulp zoals vroeger heel gewoon was!

Hoe werkt het?

Het netwerk bestaat uit een contactpersoon in elke straat. Deze contactpersoon weet wie de kwetsbare bewoners zijn (jong en oud) en weet wie er als vrijwilliger iets wil betekenen voor de straat. Hij of zij organiseert met de vrijwilligers in de straat de boodschappenhulp, burenhulp, praktische hulp. Er kunnen ook leuke activiteiten georganiseerd worden zoals burendag, of zomaar een gezellige borrel of spelletjesmiddag voor de kinderen.

Elke twee maanden komen de contactpersonen een avond bij elkaar: gewoon bij iemand thuis op de bank om met elkaar uit te wisselen over bewoners en thema’s, tips, signalen en ideeën. En het is ook vooral gewoon gezellig!

De (vrijwillige) coördinator zorgt voor werven en ondersteunen van de contactpersonen. Organiseert de bijeenkomsten, zorgt voor nieuwsberichten, heeft contact met de wijkraad en houdt de sociale kaart bij voor de wijk op gebied van zorg & welzijn.

Burennetwerk gaat vaak over eenvoudige vragen, een boodschap doen, een praatje maken, een klusje doen, iets signaleren.

Door de gezamenlijke bijeenkomsten is het gezellig, leren mensen elkaar kennen en blijven de contactpersonen gemotiveerd. Het is informeel en laagdrempelig. De coördinator is goed op de hoogte van de grenzen aan het netwerk en van de mogelijkheden in de zorg. Daar zijn op wijkniveau goede contacten mee. Want het moet natuurlijk wel leuk blijven!

Wij zijn nog op zoek naar contactpersonen. Lijkt het u leuk om ook mee te doen? Neem dan contact op met Wim Kleist.

Coördinator Burennetwerk Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

Mobiel: 06 55 11 46 48

w.kleist@ziggo.nl

 

Mozabank 01

 

Mozaïek is al een heel oude kunstvorm waarbij je een grote afbeelding wordt gemaakt uit een groot aantal kleine gekleurde steentjes die dan  in een vloer, wand of bv een bank worden gemetseld. In de Griekse en Romeinse tijd werden in luxe villa’s mozaïeken gemaakt, waarop afbeeldingen van keizers, goden of taferelen van alledag te zien waren. Op diverse plaatsen in Europa zijn mozaïeken teruggevonden die tot op de dag van vandaag goed bewaard zijn gebleven.

In Parkwijk is er jaren geleden een mozaïek bank gemaakt, waarbij de kinderen van de bredeschool Parkrijk hebben geholpen bij het ontwerp. Daarna hebben allerlei mensen gezorgd voor de uitvoering op de bank. Deze bank heeft wat onderhoud nodig omdat er steentjes hebben losgelaten. We willen daar de komende tijd mee aan de slag om deze weer herstellen.

Intussen lijkt het ons leuk om ieder die het wil een workshop aan te bieden om te leren hoe je kunt mozaïeken. Het is de bedoeling om dit binnenkort op twee dagdelen te laten plaatsvinden. Je kunt er patronen, geometrische of andere figuren mee  inleggen.

Na de workshop willen we de bank gaan repareren, leuk om dan de workshop kennis in praktijk te brengen.

Workshop data 15 en 22 juni
Tijdstip 09.30 – 12.30 uur
Waar Alleman, Jan Sluyterslaan 11
Werken aan de Mozaiekbank 23, 24, 27, 28, 29 en 30 juni
Tijden   09.30 – 12.30 uur
Waar Beatrixdreef, naast de Sprong

De bank wordt in het Reinaldapark geplaatst, zodat iedereen hem kan zien en er gebruik van maken. We gaan we de bank feestelijk onthullen en in gebruik nemen rond half juli (datum volgt)

Heeft u/heb je belangstelling ? Laat het ons weten, meld je aan!

Emailadres:  parkwijk-zuiderpolder@wijkraden-haarlem.nl

Of bij: safatan@dock.nl

Onder vermelding van ‘mozaïek’

 

“Met dank aan de Coalitie Haarlem Ontmoet, Stichting Ontmoet Elkaar in Haarlem Oost, de actieve bewoners van Haarlem, wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer en DOCK Haarlem“

 

Mozabank 02

logo WR PWZPP

 

Dinsdag, 7 juni 2022, Restaurant Reinaldahuis.

Inloop 20 00 uur. Aanvang 20.15 – 22.00.

Korte pauze 21.00-21.15.

 

                                 Agenda      

 1. Opening voorzitter
 2. Agenda 
 3. Mededelingen secretaris
 4. Verslag jaarvergadering, d.d. 3 mei 2022 
 5. Samenstelling bestuur
 6. Sta-va-za ontwikkelingen en activiteiten wijkraad, o.m.
  1. Participatie
  2. Achterstallig onderhoud
  3. Prins Bernhardlaan
  4. Beatrixplein en omgeving
  5. Oostpoort
  6. Domus+
  7. Reinaldapark
 7. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
 8. Sluiting, hapje en drankje

 

Concept verslag 03-05-2022

 

 

 

4 mei

De jaarlijkse herdenking op 4 mei is voor velen een belangrijk moment in het jaar. Wij zijn dan ook blij dat het na 2 jaar van afwezigheid nu weer mogelijk is om dit moment samen te beleven.

U wordt dan ook van harte uitgenodigd voor de herdenkingsbijeenkomst op woensdag 4 mei a.s. in het Reinaldahuis.

Wij roepen een ieder op om deel te nemen aan de stille tocht naar het monument in het Reinaldapark.

Hier zullen wij de kranslegging en het defilé bij het monument bijwonen.

Het programma is als volgt:

18.50 uur- Ontvangst in het Atrium van het Reinaldahuis Leonard Springerlaan 1 te Haarlem.

19.00 uur – Aanvang herdenking 19.45 uur – Stille tocht naar het monument.

20.00 uur – Plechtigheid bij het monument.

 Bij binnenkomst in het Reinaldahuis ontvangt u een uitgebreid programma.

Na afloop bent u van harte welkom in het Reinaldahuis voor een kopje koffie of thee.

Graag tot ziens op 4 mei aanstaande,

Namens het Haarlems Comité Nationale Herdenking Sectie Oost

 

          ‘Vrijheid in verbondenheid’

Monument Reinaldapark 04-05-2020 (21)

 

logo WR PWZPPReinaldahuis dinsdag 5 April 2022

Gewijzigde inloop 20.00 uur in verband met uitloop Corona maatregel.

Aanvang 20.15 uur

                                             Agenda 

 1. Opening
 2. Agenda
 3. Mededelingen
 4. Verslag openbare wijkraad d.d. 1 maart 2022
 5. Mobiliteitsvisie:
  1. voorrang voor langzaamverkeer en Openbaar vervoer
  2. A9 als Haarlemse “randweg oost” met Velserboog verbinding met Westelijke randweg
 6. Reconstructie en afwaardering Prins Bernhardlaan tot “stadslaan”
 7. Beatrixplein en omgeving
 8. Oostpoort (Station Spaarnwoude en omgeving)
 9. Domus+
 10. Gemeenteraadverkiezingen
 11. Achterstallig onderhoud
 12. Onderhoud en Beheer Reinaldapark
 13. Participatie
 14. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
 15. Sluiting en drankje

Concept verslag 01-03-2022

 

 

Informatiemarkt Beatrixplein 12-03-2022

 

Het Prinses Beatrixplein in Haarlem Oost is na 60 jaar toe aan vernieuwing.
Het plein en de voorzieningen aan de Prins Bernhardlaan zijn belangrijk voor de buurt en moeten dat in de toekomst ook blijven. Grondeigenaren Pré Wonen, Dreef Beheer en gemeente Haarlem willen daarom onderzoeken hoe het goede te houden, het verouderde te vernieuwen en hoe woningen bijgebouwd kunnen worden. 
In een afgeladen volle restaurantzaal in het Reinaldahuis geven de gemeente Haarlem, woningcorporatie Pré Wonen, stadsontwikkelaars en architecten zaterdagmiddag, 12-03-2022, een eerste impressie van de plannen die het Beatrixplein en omgeving de parel van Haarlem moeten maken.
Een nieuw winkelcentrum, rond de zevenhonderd woningen, ondergronds parkeren, een Huis van de Wijk, een sportzaal, ouderenwoningen en vergroening van de openbare ruimte moeten het Beatrixplein het bruisende hart van Haarlem-Oost maken. Probleem is alleen dat de plannen nog wel concreet moeten worden uitgewerkt en de realisatie tien jaar in beslag kan nemen.

Site Gemeente Haarlem:  Prinses Beatrixplein vernieuwing

 

20220226_144832 (Middel)

 

De gemeenteraadsverkiezingen Haarlem 2022 zijn in aantocht (14-15-16 maart). Na 4 jaar onenigheid tussen de diverse partijen over de vestigingslocatie voor een Domus Plus aan de Nieuweweg en de tot op heden gevolgde procedure zijn er nog steeds grote verschillen van inzicht. Ook de komende jaren zullen over dit onderwerp nog veel hobbels genomen moeten worden. Tijd om de partijen een aantal vragen voor te leggen over hun standpunten en visies, zodat tijdens de verkiezingen heel bewust een keuze gemaakt kan worden.

Het overzicht van hun antwoorden is in te zien, te downloaden en uit te printen via:

STANDPUNTEN EN VISIES VAN DE PARTIJEN ROND DOMUS PLUS

Met het vriendelijke verzoek om dit bericht door te sturen en te delen met zoveel mogelijk inwoners van Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer en de omringende wijken Boerhaavewijk, Slachthuisbuurt en Amsterdamse Buurt.

 

Maak een bewuste keus en ga vooral stemmen! Dank voor uw steun!

 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

 

20220226Maak een bewuste keus en ga vooral stemmen! Dank voor uw steun!

Parkwijk/Zuiderpolder
Parkwijk-Zuiderpolder
oktober 2022
M T W T F S S
« Sep    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31