logo WR PWZPP

Beste Wijkgenoten,

Helaas moeten we u mededelen dat ook de openbare jaarvergadering van de wijkraad ParkwijkZuiderpolder-Penningsveer, die gepland stond voor dinsdag vijf januari 2021, wegens de COVID -19 perikelen niet kan doorgaan.

U ontvangt nu een vijfde nieuwsbrief, waarin een aantal onderwerpen is verwerkt, zodat u toch op de hoogte gehouden wordt.

Natuurlijk is een groot gedeelte ingeruimd voor het onderwerp Domus Plus en Skaeve Huse.

I. Het laatste nieuws van uw interim voorzitter Wim Kleist.

II. Informatie van / uit Gemeente Haarlem.

III. Informatie Spaarnelanden.

IV. Informatie overige organisaties Haarlem

Nieuwsbrief December 2020

Dit is de eerste Nieuwsbrief van mijn hand. De wijkraad zal in 2021 in haar nieuwe samenstelling een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris kiezen.

Wim Kleist, uw interim voorzitter

06 55 11 46 48

w.kleist@ziggo.nl

Namens de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer wens ik u een gelukkig, gezond en bovenal coronavrij jaar toe!

kerstkaart-wijkraad-2020-v2

Namens de wijkraad Parkwijk-zuiderpolder-Penningsveer

Niet in OostOPEN BRIEF VIJF WIJKRADEN AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAARLEM: BOUW DOMUS PLUS EN SKAEVE HUSE IN DE WAARDERPOLDER!

De gemeente Haarlem zoekt in één van onze wijken een locatie voor een Domus Plus gebouw bestemd voor 24 bewoners. Op een andere locatie, ook in één van onze wijken, wil de gemeente zes woningen laten bouwen, de zogenaamde Skaeve Huse.

De bewoners vrezen voor hun veiligheid en woongenot, wethouder Roduner kwam tijdens de online bijeenkomst, 14-12-2020, met de mededeling, gemeente Haarlem kan GEEN GARANTIES geven!!!

Open brief gemeenteraad vijf wijkraden locatie Domus Plus_Skaeve Huse

 

Stastokviaduct overlastlocatie (71)Stastokviaduct overlastlocatie (64)20201220_160457_resized

 

 

 

Niet in Oost

 

20201212_152539_resized

Parkeerplaats Diakenhuisweg 12-12-2020

 

 

 

 

Op maandag 14 december vanaf 19.30 uur is het online buurtgesprek met wethouder Roduner, in het kader van het locatieonderzoek Domus Plus en Skaeve Huse, de gemeente en een afvaardiging van onze wijken. U kunt de bijeenkomst digitaal volgen.

Livestream locatieonderzoek 14 december / 19:30 uur / Parkwijk-Zuiderpolder

Volg hier de livestream over het locatieonderzoek Domus Plus / Skaeve Huse

 

De gespreksleider is Marc Rijnveld.

 

Met vriendelijke groet,

Wendy Dieben

procesmanager

20201212_152821_resized

Stastok viaduct 12-12-2020

20201212_152826_resized

Stastok viaduct 12-12-2020

20201212_152332_resized

Parkeerplaats Diakenhuisweg 12-12-2020

 

GroenLinks gemeenteraadsverkiezingen 2018

Dossier Domus Plus en Skaeve Huse

 

Het betreft onderstaand stuk, globaal aangegeven, waarbij voldoende ruimte blijft om van en naar de woningen, parkeerplaats en textielbak te lopen.

 

Tekening

Het gaat om het beplanten met bodembedekkende heesters, ca 50 cm hoog met enkele solitair bloeiende inheemse heesters.

Dit zal de verkeersveiligheid/zichtbaarheid vanuit de Suzette Noiretstraat niet belemmeren.

 

Regisseur Openbare Ruimte

Gebied Oost en Waarderpolder

 

Dit stadsbestuur gaat te vaak voorbij aan de oren, ogen en harten van Haarlem

Maar dat de zoektocht van de gemeente naar een locatie voor onaangepaste verslaafden helemaal past in het plaatje dat hij schetst over een overheid die een wijkraad pas wil horen als ze zelf al alle beslissingen heeft genomen, staat buiten kijf.

„Het probleem is, dat de gemeente de wijkraden als partner niet serieus neemt.”

Bernard Felix neemt per 1 december afscheid van de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder. Ruim vijftien jaar was hij bij de wijkraad betrokken, waarvan de laatste zeven jaar als voorzitter.

Bernard Felix Haarlems Dagblad digikrant

Namens de wijkraad en de bewoners, grote dank.

 

Vuurwerk

logo WR PWZPP

Beste Wijkgenoten,

Helaas moeten we u mededelen dat ook de openbare decembervergadering van de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer, die gepland stond voor dinsdag 1 december 2020, wegens de COVID -19 perikelen niet kan doorgaan.

 

Op maandag 14 december vanaf 19.30 uur is een gesprek over de locatie gepland met de gemeente en met een afvaardiging van onze wijken. U kunt ook de bijeenkomst digitaal volgen – de gemeente heeft aangegeven wederom middels 8.000 brieven ieder in aanmerking komend adres te informeren. Deze brieven worden dezer dagen bezorgd. Inloggen kan via opvang@haarlem.nl

 

In de vierde nieuwsbrief, natuurlijk is een groot gedeelte ingeruimd voor het onderwerp Domus Plus en Skaeve Huse.

Nieuws November 2020

 

Van de voorzitter.

Ik heb circa een half jaar geleden aangegeven dat ik per 1 december 2020 zou stoppen met het wijkraadswerk. Na zo’n 15 jaar (waarvan de laatste 7 als voorzitter en secretaris) is het tijd voor een frisse aanpak en een nieuwe wind. De wijkraad zal in haar nieuwe samenstelling een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris kiezen. Beiden wens ik veel succes en wijsheid toe – inclusief de overige leden van de wijkraad natuurlijk – en u, als trouwe volger van de wederwaardigheden van onze wijken, dank ik voor het vertrouwen en de warmte die ik van u heb mogen ervaren. 

Bernard Felix

Het ga u allen voorspoedig!

Namens de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer (in oude constellatie) wens ik u een fijne tijd en een goede gezondheid toe!

Bernard Felix, voorzitter

06 53 370 664 – felix@felixfortuna.nl

Namens de wijkraad en bewoners van Parkwijk, Zuiderpolder en Penningsveer.

Dank voor alles Champagne

 

logo WR PWZPPScreenshot_20201112-185525_Messenger

Nieuwsbrief Domus Plus / Skaeve Huse

november 2020

 

Beste Wijkgenoten,

 

In deze nieuwsbrief geeft de wijkraad u informatie over de geplande locaties en de situatie omtrent de door de gemeente voorgestane vestiging van een Domus Plus en / of Skaeve Huse opvang in Haarlem-Oost.

Ongetwijfeld heeft u de alarmerende krantenberichten gelezen, de op sommige adressen verspreide gemeentelijke brief (van 27 oktober jl.) gekregen en / of heeft u deelgenomen aan de overweldigende digitale informatieavond van 9 november jl.

 

Van vele kanten wordt de wijkraad benaderd met prangende vragen, dan wel met het aanbod om deel te nemen aan eventuele acties.

Natuurlijk is de wijkraad uiterst bezorgd ten aanzien van de eventuele vestiging van één of beide opvanghuizen in onze onmiddellijke woonomgeving.

 

De wijze waarop de gemeente dit proces ter hand heeft genomen achten wij zeer onjuist. Door de regenteske manier van optreden worden we nu geconfronteerd met een welhaast voldongen feit. Uiteraard zijn wij het daarmee absoluut oneens. De lessen uit het verleden legt het huidige college volstrekt naast zich neer: ooit werd besloten om een voetbalstadion in onze wijk te bouwen, zonder ook maar enig overleg met de wijken, de wijkbewoners of de wijkraden. Dat werd onder grote druk afgeblazen. En nu doet het college, met instemming van vrijwel de gehele gemeenteraad, hetzelfde. Zonder overleg of samenwerking, alhoewel de wijkraad dat persoonlijk en nadrukkelijk aan de wethouder heeft verzocht, ligt er nu een kaart waarvoor bij de bevolking in Haarlem-Oost geen – of nauwelijks – draagvlak bestaat.

Dus was het logisch dat tijdens de digitale informatieavond de vragen en opmerkingen in grote meerderheid getuigden van walging om op deze wijze een project door te drukken.

Screenshot_20201110-124213_Haarlems Dagblad digikrant

 

 

 

 

Screenshot_20201113-114649_Twitter Screenshot_20201113-114636_Twitter

 

 

 

De wijkraad vindt het jammer voor de doelgroep (uitbehandelde verslaafden met vaak een verstandelijke beperking en / of een crimineel verleden) dat deze groep hulpbehoevenden bij voorbaat al in een virtueel “hok” is geplaatst. Door de komende procedures is het zeker dat de eventuele vestiging nog lang op zich zal laten wachten – zo die al gerealiseerd gaat worden – en dat daardoor de hulpverlening jarenlang wordt uitgesteld. Die groep wordt dus dubbel de dupe.

 

De wijkraad heeft deze week besloten om te starten met een actielijst. Daarop komen alle denkbare acties die wij – en vooral u – kunnen bedenken om de gemeente (college en gemeenteraad) te dwingen een andere beslissing te nemen. Deze actielijst kan variëren van eenvoudige acties als het opzeggen van het vertrouwen in de gemeente tot het blokkeren van wegen en andere burgerlijke ongehoorzaamheden.

 

 

Een greep uit de binnengekomen suggesties:

 

 • Het uitroepen van de Haarlem HOranje Vrijstaat
 • Bordjes aan de entrees van de wijken: “Verlaat dit gebied, de gemeente Haarlem kan en zal hier niets voor u betekenen”
 • Massaal bezwaar aantekenen tegen de WOZ-aanslagen – de woningen zijn nu al minder waard
 • Alle betalingen aan de gemeente onder protest, alle officiële contacten evenzeer
 • Het officieel opzeggen van het vertrouwen in het college en de gemeenteraad
 • Het uitbrengen van een stemadvies:
  • alle politieke partijen die hebben voorgestemd krijgen van de bewoners van Haarlem-Oost bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen hun stem niet – zij zijn er immers niet voor de wijkbewoners in Haarlem-Oost
  • Stem nooit op een partij die uw belangen niet behartigt
 • Elke week een tekst kalken op de Prins Bernhardlaan
 • Posters voor zoveel mogelijk ramen in Haarlem-Oost, bv:
  • Haarlem maakt Oost asociaal
  • Oost is het afvalputje van Haarlem
 • Blokkeren van de Prins Bernhardlaan op onverwachte momenten
 • “Wij jullie afval, jullie ons afval”: dumpen van afval / mest voor het stadhuis
 • E-mail bombardementen naar burgemeester, betrokken wethouders en raadsleden
 • Aanvragen van een aparte status / gemeente van Haarlem-Oost of de wijken Parkwijk-Zuiderpolder bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken: de huidige gemeente ziet ons als niets anders dan een plek waar alles gedumpt kan worden dat de stad kwijt moet

 

Dit is slechts een greep uit de voorstellen. De wijkraad roept u op om op korte termijn via parkwijk-zuiderpolder@wijkraden-haarlem.nl zoveel mogelijk ideeën te spuien. Daaruit kunnen we dan een actieplan maken en kunnen we zien welke kant U wenst dat de wijkraad opgaat.

Daarnaast zal er een actiegroep worden geformeerd, bestaande uit enkele wijkraadsleden, de vertegenwoordiger van de bewoners Nieuweweg en diegenen die zich aanmelden. Indien u daadwerkelijk deel wenst te nemen aan de samenstelling en / of de uitvoering van dat actieplan, laat u dat dan expliciet weten op parkwijk-zuiderpolder@wijkraden-haarlem.nl

 

De actiegroep “Haarlem HO!” kan alle hulp gebruiken. Na vaststelling van het actieplan zal er waarschijnlijk een rekening geopend worden om gelden in te zamelen voor de kosten van juridische hulp.

 

 

 

Namens de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer wens ik u een goede gezondheid en een creatieve geest toe!

Bernard Felix, voorzitter

06 53 370 664 – felix@felixfortuna.nl

 

Haarlems Dagblad 05-11-2020

 

 

 

 

 

logo WR PWZPP

De wijkraad komt onderling natuurlijk wel bijeen, bespreekt de lopende zaken en neemt desgewenst beslissingen. Ook zijn we natuurlijk via e-mail (Parkwijk-Zuiderpolder@wijkraden-Haarlem.nl) en via de telefoon (06 53 370 664) bereikbaar.

De gehele wijkraad wenst u voorts een goede gezondheid toe!

 

Nieuwsbrief Oktober 2020

Laatste nieuws!!!

De vier plekken waar mogelijk een woonzorgvoorziening komt zijn:

 1. bij de monumentale boerderij Noord Akendam, aan de Vergierdeweg 452/454
 2. op het groene perceel ten zuiden van het fietspad en de fly-over bij de Robertus Nurksweg
 3. aan de westzijde op het weiland dat behoort bij de boerderij aan de Nieuweweg 2
 4. op het terrein van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Schalkwijk, aan de Boerhaavelaan 57.

https://www.haarlem.nl/nieuws/vier-mogelijke-locaties-voor-vestiging-woonzorgvoorziening-bekend/

 

Met vriendelijke groet,

Bernard Felix
Voorzitter
Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

Liewegje 12

2033AB Haarlem

06 53 370 664

felix@felixfortuna.nl

logo WR PWZPP

 

Beste Wijkgenoten,
Gezien de alsmaar voortwoekerende corona-pandemie gaat ook de komende geplande openbare wijkraadvergadering van dinsdag 6 oktober niet door. De weer oplopende aantallen corona-besmettingen en de vrees voor besmettingen tijdens bijeenkomsten heeft de wijkraad doen besluiten absoluut geen risico met betrekking tot de gezondheid van wijkbewoners te willen nemen.
Daarvoor in de plaats ontvangt u nu een tweede nieuwsbrief, waarin een aantal onderwerpen is verwerkt, zodat u toch op de hoogte gehouden wordt. Overigens kan op dinsdag 6 oktober een aantal van ons aanwezig zijn in De Sprong waar we op de eerste etage een ruimte hebben en waar we uw prangende vragen persoonlijk kunnen beantwoorden. Uitsluitend na afspraak kunnen we in klein gezelschap (maximaal drie wijkraadsleden en maximaal twee bezoekers) met elkaar overleggen, dan wel informatie verstrekken. U dient dan uiterlijk een week tevoren een e-mail te sturen naar parkwijk-zuiderpolder@wijkraden-haarlem.nl , waarna we een kwartier per onderwerp kunnen inplannen.
Ook zullen we vanaf heden vaker onderwerpen vermelden op de website en op onze facebook pagina. Volg die dus regelmatig om op de hoogte te zijn en te blijven van de wetenswaardigheden in onze wijken. Overigens zullen sommige onderwerpen geprint worden en in de twee informatiekasten (bij DEKA en Kapper Ton Karpes) worden opgehangen.

De wijkraad komt onderling natuurlijk wel bijeen, bespreekt de lopende zaken en neemt desgewenst beslissingen. Ook zijn we natuurlijk via e-mail (parkwijk-zuiderpolder@wijkraden-haarlem.nl) en via de telefoon (06 53 370 664) bereikbaar.

 

Nieuwsbrief September 2020

 

De gehele wijkraad wenst u voorts een goede gezondheid toe!

Met vriendelijke groet,

Bernard Felix

Voorzitter

Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

Liewegje 12

2033AB Haarlem

06 53 370 664

felix@felixfortuna.nl

Parkwijk/Zuiderpolder
Parkwijk-Zuiderpolder
januari 2021
M T W T F S S
« Dec    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031