20200224_152703

 

 

Aan de bewoner(s) van  de Bazellaan.

 

HAARLEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste bewoner(s),

In opdracht van de gemeente Haarlem worden vanaf  maandag 24 februari a.s. bij u in de straat 13 bomen geplant in het kader van het herstel van de hoofdbomenstructuur. Deze bomen zullen worden geplant in de stoep aan de kant van uw woning. Hierbij wordt de stoep opgebroken en opnieuw bestraat.

Overlast

De werkzaamheden duren naar verwachting vier werkdagen. De Bazellaan blijft gewoon toegankelijk voor alle verkeer. Het trottoir en de parkeerplaatsen aan uw woningkant zijn echter wel buiten gebruik. Wij doen er alles aan om de overlast voor u gedurende de werkzaamheden tot een minimum te beperken.                            

Alvast dank voor uw begrip.


Meer informatie

Voor aanvullende informatie of vragen kunt u contact opnemen met Spaarnelanden via telefoon nr. O23-7517200 (op werkdagen tussen 08:00 en 16:30 uur) of e-mail naar info@spaarnelanden.nl

 

 

Spaarnelanden

 

 

 

 

 

 


Met vriendelijke groet
R. Stuurman
Unitmanager Beheer Openbare Ruimte

 

 

Geachte mevrouw, geachte heer,
Vanuit uw omgeving is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een openbare laadpaal voor
elektrische voertuigen. De aanvraag voldoet aan het vastgestelde beleid. Er is daarom een
verkeersbesluit genomen om twee parkeerplaatsen te reserveren ten behoeve van het laden van
elektrische voertuigen aan de Antonio Netostraat ter hoogte van huisnummers 2 en 4.
De exacte locatie wordt aan het eind van het verkeersbesluit met een tekening en/of foto
aangegeven.

Situatieschets A.Netostraat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezwaar

Op dit verkeersbesluit is bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie
van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Haarlem,
Postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van
degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het
bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom
het bezwaar wordt gemaakt.
Overigens wijs ik u erop dat het college het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het laden van
elektrische voertuigen niet ziet als verhogend voor de parkeerdruk. Men mag ervan uitgaan dat de
elektrische of hybride auto sowieso binnen een straal van 300 m van de laadplaats geparkeerd
wordt.

A.Netostraat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in de Staatscourant op 10 januari 2020. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Haarlem, Postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

 

Antonio Netostraat thv huisnummer 2 en 4 

 

 

 

 

Waar?

Jan Sluyterslaan 11  2033TM Haarlem

Wanneer?

8 Februari 2020 van 09:00 tot 15:00(exacte tijdsindeling volgt nog)

Opgeven?

Fittesthaarlem-oost@hotmail.com

 

 

Fittest Haarlem-Oost

SportSupport

                                    Gratis Informatiebijeenkomst Cursus “In Balans “

                                                                  Voorkomt Vallen!

 

 

In balans

 

 

 

Ook als u ouder wordt , wilt u zelfstandig de dagelijkse dingen blijven doen. Juist daarom is het belangrijk dat u sterk en stevig op uw benen staat.

 

Wie goed in balans is , is zekerder van zichzelf. Met het beweegprogramma In Balans kunt u een enorme verbetering van uw spierkracht en evenwicht bereiken. De kans om te vallen wordt daarmee kleiner.

 

Dus kom naar de gratis informatiebijeenkomst over de cursus “In Balans”

 

op:                              dinsdag 4 februari 2020

 

Waar:                          In Wijkcentrum De Alleman, Jan Sluyterlaan 11, 2033 TM Haarlem

 

Hoe laat:                    Inloop vanaf 10.00 uur , start 10.30-12.00 uur

 

Info/aanmelding:      Cokky Bentvelsen tel : 023-5255857 of mail cbentvelsen@hotmail.com  

                                    Lucia Grooff           tel:  023-3037238 of mail Lgrooff@sportsupport.nl

 

 

Na de bijeenkomst kunt u zich direct inschrijven voor de cursus van 18 weken. Kosten zijn €55,- inclusief boek van €15,-. Tip: veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de cursus. Haarlem Pashouders kunnen gratis deelnemen. Er geldt een maximum aantal deelnemers voor de cursus dus wees er op tijd bij!

 

                                      Vol=Vol!

 

 

GA

Beste bewoners,

 

De Groene Ambassade is, zoals bekend,  een wijkinitiatief van een aantal actieve bewoners uit Haarlem Oost. Opgericht in 2013 houdt de Groene Ambassade (GA) zich bezig met het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, Energiebeurzen, cursussen en vele andere activiteiten. Alle gericht op het informeren, mobiliseren en activeren van inwoners uit Amsterdamse buurt,Slachthuisbuurt,Parkwijk/Zuiderpolder en Schalkwijk.

Wij gaan voor een verlaging van de energierekening tezamen met een verhoging van het wooncomfort. Zo leveren wij tevens een bijdrage aan de gemeentelijke doelstelling Haarlem gasvrij(er).

 

Op donderdagavond 16 januari a.s. (van 19.00 – 21.00 uur) wordt door de GA bij DRZM in de Waarderpolder (Claes Tillyweg 8, 2031 CW Haarlem) weer een nieuwe voorlichtingsavond georganiseerd over de toepassing en effecten van vooral grotere energiebesparende maatregelen. Hier is een complete showroom ingericht waar van alles te zien is op het gebied van installatie –en isolatietechniek; van dak-, gevel- en vloerisolatie tot warmtepompen; zonnepanelen en kozijnen met tripleglas, e.v.a.. Er worden presentaties gegeven en er is gelegenheid tot het stellen van allerlei technische vragen. De vorige avond eerder dit jaar was een groot succes!

 

We nodigen je graag voor deze bijeenkomst uit! Je kunt je opgeven via: ingegroeneambassade@gmail.com. Voor van te voren aangemelde bezoekers liggen er enkele ledlampen klaar.

 

Zoals eerder opgemerkt organiseren wij ook periodiek energiebeurzen. Wij hebben de participanten van de laatste energiebeurs gevraagd met een scherp geprijsd winteraanbod van hun duurzaamheidsproducten te komen voor de bewoners uit Haarlem Oost en omstreken.

 

Dit aanbod sluit tevens goed aan bij de behoeften – zoals wij die enige tijd terug onder de in de activiteiten van de Groene Ambassade geïnteresseerde bewoners – hebben geïnventariseerd. In de link hieronder staan de betreffende aanbiedingen weergegeven.

Aanbiedingen bedrijven

 

Indien specifieke aanvullende informatie ontbreekt raden we je aan met betreffend bedrijf contact op te nemen. We hopen dat je tussen de aanbieders een maatregel treft die bij je wensen, behoeften en mogelijkheden aansluit.

Heel veel succes en een gezond, succesvol en vooral duurzaam 2020!

 

Namens de Groene Ambassade,

 

Inge Veltmeijer,

Wim Kleist

Arturo van Haag

Situatie:

Laadpaal1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte mevrouw, geachte heer,
Vanuit uw omgeving is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een openbare laadpaal voor
elektrische voertuigen. De aanvraag voldoet aan het vastgestelde beleid. Er is daarom een
verkeersbesluit genomen om twee parkeerplaatsen te reserveren ten behoeve van het laden van
elektrische voertuigen aan de Diakenhuisweg ter hoogte van huisnummer 53 t/m 99 (zie bijlage). De
exacte locatie wordt aan het eind van het verkeersbesluit met een tekening en/of foto aangegeven.
Bezwaar
Op dit verkeersbesluit is bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie
van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Haarlem,
Postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van
degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het
bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom
het bezwaar wordt gemaakt.
Overigens wijs ik u erop dat het college het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het laden van
elektrische voertuigen niet ziet als verhogend voor de parkeerdruk. Men mag ervan uitgaan dat de
elektrische of hybride auto sowieso binnen een straal van 300 m van de laadplaats geparkeerd
wordt.

Gevolgen voor de realisatie
Het college heeft besloten bij bezwaren het plaatsen van de laadpalen de bezwarentermijn niet af te wachten. Het is daarom goed mogelijk dat de laadplekken eerder zijn gerealiseerd dan dat uw bezwaar is behandeld. Dit heeft geen gevolgen voor de besluitvorming op uw eventuele bezwaar. Wanneer het college van B&W besluit dat een ingediend bezwaar gegrond is, zullen wij de laadpalen weer verwijderen.
Met vriendelijke groet,
W. Vroom,
Procesmanager

Situatieschets:

 Laadpaal2

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in de Staatscourant op 21 november 2019. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Haarlem, Postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

 

De gemeente Haarlem zet zich in om het rijden op schone brandstoffen te bevorderen. Elektrisch rijden vermindert de CO2 uitstoot en de uitstoot van fijnstof, wat de luchtkwaliteit ten goede komt. Meer informatie over oplaadpalen ten behoeve van elektrisch rijden in Haarlem vindt u op https://www.haarlem.nl/oplaadpaal-elektrische-auto/

 

Diakenhuisweg thv 53-99 bewonersbrief

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw,

Gemeente Haarlem heeft Dura Vermeer de opdracht gegeven om het asfalt van het fietspad op het Liewegje te herstellen.

Bewoners van het Liewegje wordt verzocht om op woensdag 27 november de auto’s niet geheel of gedeeltelijk op de rijbaan van het Liewegje te parkeren, daar er zwaar transport langs gaat in verband met het asfalteren van het verlengde Liewegje.

Dank voor de medewerking!

 

Gemeente en Dura

Bewoners van de Prins Bernhardlaan en zijstraten.  HAARLEM

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp

Herstellen asfalt Prins Bernhardlaan.

Gemeente Haarlem heeft Dura Vermeer de opdracht gegeven om het asfalt aan één kant van de Prins Bernhardlaan te vervangen. In deze brief geven we u meer informatie over de werkzaamheden en de planning.

 

Werkzaamheden

Het asfalt van de Prins Bernhardlaan tussen de Berlagelaan en de Amsterdamsevaart is er slecht aan toe en moet op korte termijn worden vervangen. De weg richting de Amsterdamsevaart is er het slechtst aan toe en wordt nu aangepakt.

 

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?

De Prins Bernhardlaan is een belangrijke doorgaande route door Haarlem. De werkzaamheden vinden dan ook op zaterdagavond en -nacht en op zondag plaats. We werken van zaterdag 30 november 18:00 uur tot en met zondag 1 december 16:00 uur. Tijdens de werkzaamheden tussen de Berlagelaan en de Amsterdamsevaart is geen autoverkeer mogelijk in de richting van de Amsterdamsevaart. Dit verkeer wordt met borden omgeleid door omliggende straten. De bussen van Connexxion en de nood- en hulpdiensten blijven wel over de Prins Bernhardlaan rijden. Hiervoor zetten we 1 rijbaan af aan de andere kant van de laan, in de richting van het Reinaldapark. Bewoners en bezoekers voor de panden langs dit stukje Prins Bernhardlaan en de ventweg van de Amsterdamsevaart, komen op hun bestemming via het fietspad vanaf de Berlagelaan. Verkeersregelaar zorgen voor hier een veilige situatie. We realiseren ons dat ons werk geluidsoverlast veroorzaakt en vragen hiervoor uw begrip. De werkzaamheden die het meeste lawaai maken zijn het verwijderen (frezen) van het oude asfalt en het slijpen voor de detectielussen. Deze lussen zitten in het asfalt en geven aan of verkeer bij de verkeerslichten staat te wachten, zodat deze sneller op groen springen.                                                                                                                                      Het frezen van het asfalt doen we zaterdagavond tot ca. 22:00 uur. Het slijpen van het asfalt voor de detectielussen start zondagochtend om 7:00 uur, zodat de weg ’smiddags weer open kan. Het geluid dat we verder produceren is van de vrachtwagens en machines die aan het werk zijn. Deze vrachtwagens en machines piepen tijdens het achteruit rijden. Dat is voor de veiligheid van de mensen die er omheen werken.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, dan kunt u mij bereiken via telefoonnummer is 06-53 59 97 12 of via e-mailadres rogo@duravermeer.nl.

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Dura Vermeer Infra Regio Noord West

 

DURAVERMEER

energiecoach.jpg

 

 

 

 

 

Gemeente Haarlem kiest opnieuw voor energiecoaches

 

 

 

Stichting !WOON heeft samen met de Gemeente Haarlem, Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere weer energiecoaches in Haarlem beschikbaar.  Energiecoaches zijn vrijwilligers bij u uit de buurt. Ze geven energiebesparend advies op maat en vertellen hoeveel geld er bespaard kan worden door gedragsverandering en met simpele bespaarproducten. Voor de derde winter op rij staan de energiecoaches voor u klaar. Al ruim 450 Haarlemmers gingen u voor.

 

Wethouder duurzaamheid, Cora-Yfke Sikkema zei vorig jaar al: “Haarlem werkt aan een duurzame, groene en schone stad. De ambitie van Haarlem is om in 2030 klimaatneutraal te zijn en in 2040 aardgasvrij. Energiecoaches helpen Haarlemmers op een laagdrempelige manier energie te besparen. Simpele maatregelen dragen bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en tegelijkertijd te besparen op de woonlasten.”

 

IWoon

 

Voor alle Haarlemmers

Alle Haarlemmers, zowel huurders als woningeigenaren, kunnen een energiecoach inschakelen voor gratis energieadvies. De energiecoach gaat bij u thuis met u in gesprek en mag u een paar bespaarproducten cadeau geven, zoals radiatorfolie, tochtwering, een waterbesparende douchekop en/of ledlampen. Daarmee kunt u direct beginnen met besparen! Want minder verbruik betekent minder kosten.

Na het bezoek ontvangt u een bespaarrapport met daarin alle bespaarmogelijkheden voor het huishouden. Ook wanneer u al energiebewust bent, kan het bezoek nieuwe inzichten geven. Dit project wordt betaald door de Gemeente, daarom kost het eenmalige bezoek u niets.

Aanmelden kan via www.wooninfo.nl/energiecoach of tijdens kantooruren via telefoonnummer 020 – 523 0190.

 

IWoon1

Parkwijk/Zuiderpolder
Parkwijk-Zuiderpolder
juni 2020
M T W T F S S
« May    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930