De oppositie partijen:

SPOPHaarlemHart voor Haarlem

Nodigen jullie uit voor een bijeenkomst op: Dinsdag 7 maart van 19.30 tot 21 uur in de Papagaai, Jac. van Looystraat 29,

of  Woensdag 8 maart van 20.45 uur tot 22.15 uur in de St. Bavoschool, Reviusstraat-hoek Geuzevesperstraat,

Betaald parkeren

Alle plannen van de coalitie over betaald parkeren, die voorbij gaan aan de talloze geuite bezwaren, staan op:

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2023/21-februari/10: 00/Vaststellen-Nota-uitwerking-parkeerregulering

 

 

Ruud Kuin (SP)                                                     https://haarlem.sp.nl/

Frans Smit (OPHaarlem)                                  https://ophaarlem.nl/

Louise van Zetten (Hart voor Haarlem)      https://www.hartvoorhaarlem.nu/         

 

 

 

 

logo WR PWZPP

 

Geachte medewijkbewoner en wijkgeïnteresseerde,

 

Aanstaande dinsdag, 7 februari 2023, houd de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer haar volgende openbare wijkraadvergadering  in het restaurant van het Reinaldahuis.

U bent van harte uitgenodigd om samen met ons de belangrijke wijkzaken te bespreken. De bijeenkomst vangt aan om 20.15 uur – de zaal is open vanaf 20.00 uur.

 

                 Agenda        

 1. Opening                             voorzitter
 2. Agenda                    
 3. Mededelingen                    secretaris
 4. Verslag openbare wijkraadvergadering, d.d. 3 januari 2023
 5. Introductie VanHierHaarlem, Daphne Smit
 6. Lokale democratie > wijkplatforms, Participatie
 7. Projecten
  1. Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte in Zuiderpolder
  2. Oostpoort
  3. Domus+
  4. BEA Park
  5. Prins Bernhardlaan
 8. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
 9. Sluiting

 

Agenda 07-02-2023

Verslag 03-01-2023

 

Met vriendelijke groet,

namens de gehele wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

Informatiebijeenkomst 1

Overleg met de buurt

Zaterdag 11 februari Informatiebijeenkomst en thematafels.

De bijeenkomst is bij de Internationale Taalklas (ITK), Prinses Beatrixdreef 6 en start om 14.00 uur met de presentatie. U krijgt dan de eerste ontwerp-ideeën van het Stedenbouwkundig Plan van Beatrixplein en omgeving te zien. U kunt op bepaalde punten meedenken. Hoe zou u bijvoorbeeld de openbare ruimte graag ingericht zien. U krijgt ook een eerste idee van het toekomstig winkelcentrum te zien. Verder is er informatie over de mobiliteitshub, een plek met meerdere functies, onder andere om te parkeren. 

Na de presentatie kunt u meepraten aan de thematafels. Meedoen? Meld u aan voor de thematafels. Voor de informatiebijeenkomst zelf hoeft u zich niet op te geven.

Aanmelden

 

Informatiebijeenkomst 2

Inloopspreekuur

Kom langs bij het inloopspreekuur. Daar kunt u terecht met vragen over de vernieuwing van het Beatrixplein.

Waar: buurtrestaurant Turquoise, Prinses Beatrixplein 51-53
Wanneer: Iedere eerste woensdag van de maand van 15:00 tot 18:00 uur

 

Inloopbijeenkomst

Inloopbijeenkomst maandag 29 november bij Tenminste Houtbaar

 

 

Maandag 29 november 2022 organiseerde de gemeente een drukbezochte inloopbijeenkomst over ontwikkelzone Oostpoort. Hoewel verschillende issues voorbijkwamen, waren de aanwezigen vooral blij dat er wat gaat gebeuren rondom het station. Er klonken positieve geluiden, maar er waren ook zorgen en kritische vragen, vooral van omwonenden Zuiderpolder en wijkraad Parkwijk/Zuiderpolder/Penningsveer.

Wonen en parkeren kavel 1F
Bezoekers snappen de noodzaak om woningen te bouwen in Oostpoort. Extra woningen zijn hard nodig, vooral woningen die betaalbaar zijn. Ook de groene en waterrijke inrichting viel in de smaak. Een veelgehoorde opmerking was dat de parkeernorm bij kavel 1F te laag is. Bewoners van Zuiderpolder verwachten dat mensen straks in hun wijk gaan parkeren. Andere vragen gingen over de toekomstige ontsluiting van Hart voor Oostpoort en de woningen van kavel 1F.

Start inspraak
De bijeenkomst is onderdeel van de formele inspraak voor het bestemmingsplan voor kavel 1F. Belanghebbenden konden ook reageren op het stedenbouwkundig programma van eisen (SpvE) voor de eerste woningbouw. Beide stukken liggen tot en met 28 december 2022 ter inzage.

 

Tijdlijn 1

Tijdlijn 2

Kavel 1F

 

Zienswijze indienen bestemmingsplan en woningbouw kavel 1F

Reageren op het Stedenbouwkundig Programma van Eisen
Het SPvE is vanaf 16 november online in te zien. Stuur uw reactie op het stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) tot en met 28 december 2022 naar rsmidt@haarlem.nl.

Zienswijze bestemmingsplan indienen
Een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen kan uiterlijk tot en met 28 december via bestemmingsplannen@haarlem.nl. Schriftelijk indienen kan ook. Stuur de brief naar Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, t.a.v. dhr. N.C. Brink. Een zienswijze moet voorzien zijn van uw naam, adres, datum en de naam van het ontwerpbestemmingsplan of het ontwerpbesluit hogere geluidswaarde.

 

Viaduct slim aansluiten op Amsterdamsevaart

Hoe zorg je voor een goed bereikbaar knooppunt Oostpoort waar het ook prettig wonen is? De gemeente Haarlem onderzoekt wat de beste oplossing is om het verkeer vanaf het Kegge Stastokviaduct de stad in en uit te leiden. Dit gebeurt op basis van variant c uit het onderzoek van adviesbureau Goudappel Coffeng.

Variant c past het best
Bewoners hadden tijdens de informatiebijeenkomst Oostpoort op 29 november vragen over welke oplossing de voorkeur heeft. Variant c wordt verder onderzocht. Variant a en b vallen af.

Drie varianten zijn onderzocht:
a: lus vanaf viaduct langs zuidkant
b: lus met rotonde langs oostkant
c: directe afrit van viaduct naar Amsterdamsevaart

Viaduct

 

Bron: Gemeente Haarlem.

Opmerking wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer: vanuit de Zuiderpolder kan men straks niet meer rechtstreeks naar de Waarderpolder!!!

 

logo WR PWZPP

Geachte medewijkbewoner en wijkgeïnteresseerde,

 

Aanstaande dinsdag, 3 januari 2023, houd de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer haar volgende openbare vergadering / nieuwjaarsreceptie in het restaurant van het Reinaldahuis. U bent van harte uitgenodigd om samen met ons de belangrijke wijkzaken te bespreken. De bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur – de zaal is open vanaf 19.45 uur.

Met vriendelijke groet,

namens de gehele wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

 

 

 

Agenda        

 1. Opening                            
 2. Agenda                    
 3. Mededelingen                    
 4. Verslag openbare wijkraadvergadering, d.d. 6 december 2022
 5. Nieuwjaarsspeech voorzitter, bespiegelingen 2022 en 2023
  1. Lokale democratie > wijkplatforms
  2. Participatie, mandaat wijkraad
  3. activiteiten wijkraad
  4. Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte in Zuiderpolder
  5. Oostpoort
  6. Domus+
  7. BEA Park
  8. Prins Bernhardlaan
 6. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
 7. Sluiting,

Nieuwjaarsreceptie

Met hapje  en drankje.

 

Agenda 03-01-2023

Verslag 06-12-2022

 

kerstkaart-wijkraad-2022

Bijltje erbij neer of strijdbijl oppakken

 

Wim Kleist van de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder/Penningsveer heeft al aardig wat robbertjes gevochten met de gemeenteraad, vooral over de locatie van de verslavingsopvang Domus+. Volgens de wijkraad en andere buurtbewoners wordt de verslavingsopvang veel te dicht in de buurt van scholen en van het Reinaldapark gebouwd, waar al veel overlast ervaren wordt. Hij legt de schuld van het niet werkende systeem van wijkraden bij de gemeente zelf. “Wij mochten altijd in dat soort zaken ongevraagd advies geven, ze hoorden ons wel, maar luisterden niet. En nu worden we helemaal monddood gemaakt.”

Haarlems Dagblad

Haarlemse wijkraden op de schopstoel: “Voelt alsof we bij grof vuil worden gezet” – NH Nieuws

 

Screenshot_20221226-140634_Haarlems Dagblad

Wijkraad Vondelkwartier

 

 

 

 

logo WR PWZPP

Geachte medewijkbewoner en wijkgeïnteresseerde,

                                                                     

Aanstaande dinsdag, 6 december 2022, houd de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer haar volgende openbare vergadering in het restaurant van het Reinaldahuis.

U bent van harte uitgenodigd om samen met ons de belangrijke wijkzaken te bespreken.

De bijeenkomst vangt aan om 20.15 uur – de zaal is open vanaf 20.00 uur

Met vriendelijke groet,

namens de gehele wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

 

                           Agenda        

 1. Opening                    
 2. Agenda                  
 3. Mededelingen                    
 4. Verslag openbare wijkraadvergadering, d.d. 1 november 2022
 5. Lokale democratie > wijkplatforms
 6. Sta-va-za ontwikkelingen en activiteiten wijkraad, o.m.
  1. Participatie
  2. Meerjarengebiedsprogramma
  3. Parkeerbeleid
  4. Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte in Zuiderpolder
  5. Prins Bernhardlaan
  6. BEA Park
   1. Internationale Taalklas, ITK
   2. Overleg procesmanager
  7. Oostpoort
   1. Kavel 1f, parkeernorm
   2. Opvang statushouders
 • Uitbreiding fietsenstalling
 1. Domus+
  1. Veligheidsplan
  2. gebiedsindeling
 2. Reinaldapark
 1. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
 2. Sluiting, hapje en drankje

Agenda 06-12-2022

Concept verslag 01-11-202

Inloop 1

 

Kom op 29 november tussen 17.30 en 20.30 uur naar de inloopbijeenkomst Oostpoort bij Tenminste Houtbaar, Woudplein 2-4.

De bijeenkomst is bedoeld om alle geïnteresseerden te informeren over de ontwikkeling van Oostpoort en de ontwikkeling van de 100 woningen aan de Camera Obscuraweg in het bijzonder. Projectmedewerkers van de gemeente Haarlem zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. En er is gelegenheid om te reageren op het SPvE.

Ontwerpbestemmingsplan Camera Obscuraweg

Aan de Camera Obscuraweg worden in de komende jaren 100 woningen bijgebouwd in zogenaamd blok 1F. De maximale bouwhoogte is 30 meter. De gemeente heeft hiervoor een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. De 100 woningen zijn onderdeel van een plan om circa 1.000 woningen te bouwen in en rond het stationsgebied. Het (ontwerp)bestemmingsplan ligt vanaf 16 november 6 weken voor inspraak ter inzage. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over vaststelling van het bestemmingsplan. Bekijk het (ontwerp)bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl of kom naar de inloopbijeenkomst Oostpoort op 29 november.

Zienswijze indienen
Een zienswijze op het bestemmingsplan indienen kan uiterlijk tot en met 27 december via bestemmingsplannen@haarlem.nl. Schriftelijk indienen kan ook. Stuur de brief naar Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, t.a.v. dhr. N.C. Brink. Een zienswijze moet voorzien zijn van uw naam, adres, datum en de naam van het ontwerpbestemmingsplan of het ontwerpbesluit hogere geluidswaarde.

 

Legenda

Spelregels voor ontwikkeling 100 woningen Camera Obscuraweg

Bij de ontwikkeling hoort ook een Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Dit SPvE is de basis voor de meer gedetailleerde plannen die later gemaakt worden. Het beschrijft de ruimtelijke kaders, stedenbouwkundige randvoorwaarden en kwaliteitscriteria voor bebouwing en openbare ruimte. Het is mogelijk om vanaf 16 november een reactie te geven op het SPvE. Het SPvE kan je vanaf 16 november online inzien via www.haarlem.nl/ontwikkeling-knooppunt-oostpoort of kom voor beide stukken naar de inloopbijeenkomst Oostpoort op 29 november.

Reactie op SPvE
Een reactie op het SPvE kan je sturen naar rsmidt@haarlem.nl of doe dit tijdens de inloopbijeenkomst op 29 november 2022.

Inloop 2

Oostpoort nieuwskaart

 

Gratis parkeren

 

Beste allen,

Betaald parkeren in heel Haarlem? Dat is waar de gemeente naar toe wil.

Wil je dat niet, onderteken dan onderstaande petitie:

 

https://petities.nl/petitions/beperk-het-betaald-parkeren-in-haarlem?locale=nl

 

Na ondertekening ontvang je een email met een nieuwe link, pas na het klikken daarop wordt je stem geteld.

 

Met vriendelijke groet,

Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

Mozaïekbank

Na jaren in de buurt te hebben gestaan had de Mozaïekbank wat onderhoud nodig omdat er steentjes hadden losgelaten. We hebben samen met een aantal mensen uit de buurt de bank weer hersteld. Dankzij de mensen van Spaarnelanden is de bank nu op een mooie plek in het Reinaldapark geplaatst, zodat ieder die het wil naar de bank kan kijken en lekker op de bank kan gaan zitten, uitkijken over het water en het groen van het park.

Waar:

Reinaldapark, ter hoogte van het witte kunstwerk bij de ingang van het park aan de Leonard Springerlaan.

Wanneer:

Vrijdag 29 juli om 11.00 uur

Welhouder Bas van Leeuwen zal de mozaïek bank feestelijk onthullen.

We kunnen dan onder het genot van een kop thee of koffie de bank bekijken. We hopen, dat het een mooie en gezellige plek wordt voor iedereen om even lekker uit te rusten.

MET DANK AAN DE COALITIE HAARLEM ONTMOET, STICHTING ONTMOET ELKAAR, DE ACTIEVE BEWONERS VAN HAARLEM-OOST, WIJKRAAD PARKWIJK/ZUIDERPOLDER/PENNINGSVEER EN DOCK

 

Daphne en de andere buurtbewoners tijdens het repareren van de Social sofaHet repareren van de Social sofa

 

 

 

Burennetwerk is een uniek netwerk van vrijwillige burenhulp.

We gaan de ouderwetse burenhulp weer nieuw leven inblazen. Dit initiatief is enige jaren terug  door bewoners gestart in de wijk Bosch en Vaart.

Het doel is om in onze wijk meer naar elkaar om te kijken, aandacht te besteden aan elkaar, elkaar te helpen en de weg te wijzen als dat nodig is, problemen en eenzaamheid te signaleren en meer ’samen voor elkaar’ te zorgen. Kortom, Burenhulp zoals vroeger heel gewoon was!

Hoe werkt het?

Het netwerk bestaat uit een contactpersoon in elke straat. Deze contactpersoon weet wie de kwetsbare bewoners zijn (jong en oud) en weet wie er als vrijwilliger iets wil betekenen voor de straat. Hij of zij organiseert met de vrijwilligers in de straat de boodschappenhulp, burenhulp, praktische hulp. Er kunnen ook leuke activiteiten georganiseerd worden zoals burendag, of zomaar een gezellige borrel of spelletjesmiddag voor de kinderen.

Elke twee maanden komen de contactpersonen een avond bij elkaar: gewoon bij iemand thuis op de bank om met elkaar uit te wisselen over bewoners en thema’s, tips, signalen en ideeën. En het is ook vooral gewoon gezellig!

De (vrijwillige) coördinator zorgt voor werven en ondersteunen van de contactpersonen. Organiseert de bijeenkomsten, zorgt voor nieuwsberichten, heeft contact met de wijkraad en houdt de sociale kaart bij voor de wijk op gebied van zorg & welzijn.

Burennetwerk gaat vaak over eenvoudige vragen, een boodschap doen, een praatje maken, een klusje doen, iets signaleren.

Door de gezamenlijke bijeenkomsten is het gezellig, leren mensen elkaar kennen en blijven de contactpersonen gemotiveerd. Het is informeel en laagdrempelig. De coördinator is goed op de hoogte van de grenzen aan het netwerk en van de mogelijkheden in de zorg. Daar zijn op wijkniveau goede contacten mee. Want het moet natuurlijk wel leuk blijven!

Wij zijn nog op zoek naar contactpersonen. Lijkt het u leuk om ook mee te doen? Neem dan contact op met Wim Kleist.

Coördinator Burennetwerk Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

Mobiel: 06 55 11 46 48

w.kleist@ziggo.nl

 

Mozabank 01

 

Mozaïek is al een heel oude kunstvorm waarbij je een grote afbeelding wordt gemaakt uit een groot aantal kleine gekleurde steentjes die dan  in een vloer, wand of bv een bank worden gemetseld. In de Griekse en Romeinse tijd werden in luxe villa’s mozaïeken gemaakt, waarop afbeeldingen van keizers, goden of taferelen van alledag te zien waren. Op diverse plaatsen in Europa zijn mozaïeken teruggevonden die tot op de dag van vandaag goed bewaard zijn gebleven.

In Parkwijk is er jaren geleden een mozaïek bank gemaakt, waarbij de kinderen van de bredeschool Parkrijk hebben geholpen bij het ontwerp. Daarna hebben allerlei mensen gezorgd voor de uitvoering op de bank. Deze bank heeft wat onderhoud nodig omdat er steentjes hebben losgelaten. We willen daar de komende tijd mee aan de slag om deze weer herstellen.

Intussen lijkt het ons leuk om ieder die het wil een workshop aan te bieden om te leren hoe je kunt mozaïeken. Het is de bedoeling om dit binnenkort op twee dagdelen te laten plaatsvinden. Je kunt er patronen, geometrische of andere figuren mee  inleggen.

Na de workshop willen we de bank gaan repareren, leuk om dan de workshop kennis in praktijk te brengen.

Workshop data 15 en 22 juni
Tijdstip 09.30 – 12.30 uur
Waar Alleman, Jan Sluyterslaan 11
Werken aan de Mozaiekbank 23, 24, 27, 28, 29 en 30 juni
Tijden   09.30 – 12.30 uur
Waar Beatrixdreef, naast de Sprong

De bank wordt in het Reinaldapark geplaatst, zodat iedereen hem kan zien en er gebruik van maken. We gaan we de bank feestelijk onthullen en in gebruik nemen rond half juli (datum volgt)

Heeft u/heb je belangstelling ? Laat het ons weten, meld je aan!

Emailadres:  parkwijk-zuiderpolder@wijkraden-haarlem.nl

Of bij: safatan@dock.nl

Onder vermelding van ‘mozaïek’

 

“Met dank aan de Coalitie Haarlem Ontmoet, Stichting Ontmoet Elkaar in Haarlem Oost, de actieve bewoners van Haarlem, wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer en DOCK Haarlem“

 

Mozabank 02

4 mei

De jaarlijkse herdenking op 4 mei is voor velen een belangrijk moment in het jaar. Wij zijn dan ook blij dat het na 2 jaar van afwezigheid nu weer mogelijk is om dit moment samen te beleven.

U wordt dan ook van harte uitgenodigd voor de herdenkingsbijeenkomst op woensdag 4 mei a.s. in het Reinaldahuis.

Wij roepen een ieder op om deel te nemen aan de stille tocht naar het monument in het Reinaldapark.

Hier zullen wij de kranslegging en het defilé bij het monument bijwonen.

Het programma is als volgt:

18.50 uur- Ontvangst in het Atrium van het Reinaldahuis Leonard Springerlaan 1 te Haarlem.

19.00 uur – Aanvang herdenking 19.45 uur – Stille tocht naar het monument.

20.00 uur – Plechtigheid bij het monument.

 Bij binnenkomst in het Reinaldahuis ontvangt u een uitgebreid programma.

Na afloop bent u van harte welkom in het Reinaldahuis voor een kopje koffie of thee.

Graag tot ziens op 4 mei aanstaande,

Namens het Haarlems Comité Nationale Herdenking Sectie Oost

 

          ‘Vrijheid in verbondenheid’

Monument Reinaldapark 04-05-2020 (21)

 

Informatiemarkt Beatrixplein 12-03-2022

 

Het Prinses Beatrixplein in Haarlem Oost is na 60 jaar toe aan vernieuwing.
Het plein en de voorzieningen aan de Prins Bernhardlaan zijn belangrijk voor de buurt en moeten dat in de toekomst ook blijven. Grondeigenaren Pré Wonen, Dreef Beheer en gemeente Haarlem willen daarom onderzoeken hoe het goede te houden, het verouderde te vernieuwen en hoe woningen bijgebouwd kunnen worden. 
In een afgeladen volle restaurantzaal in het Reinaldahuis geven de gemeente Haarlem, woningcorporatie Pré Wonen, stadsontwikkelaars en architecten zaterdagmiddag, 12-03-2022, een eerste impressie van de plannen die het Beatrixplein en omgeving de parel van Haarlem moeten maken.
Een nieuw winkelcentrum, rond de zevenhonderd woningen, ondergronds parkeren, een Huis van de Wijk, een sportzaal, ouderenwoningen en vergroening van de openbare ruimte moeten het Beatrixplein het bruisende hart van Haarlem-Oost maken. Probleem is alleen dat de plannen nog wel concreet moeten worden uitgewerkt en de realisatie tien jaar in beslag kan nemen.

Site Gemeente Haarlem:  Prinses Beatrixplein vernieuwing

 

20220226_144832 (Middel)

 

De gemeenteraadsverkiezingen Haarlem 2022 zijn in aantocht (14-15-16 maart). Na 4 jaar onenigheid tussen de diverse partijen over de vestigingslocatie voor een Domus Plus aan de Nieuweweg en de tot op heden gevolgde procedure zijn er nog steeds grote verschillen van inzicht. Ook de komende jaren zullen over dit onderwerp nog veel hobbels genomen moeten worden. Tijd om de partijen een aantal vragen voor te leggen over hun standpunten en visies, zodat tijdens de verkiezingen heel bewust een keuze gemaakt kan worden.

Het overzicht van hun antwoorden is in te zien, te downloaden en uit te printen via:

STANDPUNTEN EN VISIES VAN DE PARTIJEN ROND DOMUS PLUS

Met het vriendelijke verzoek om dit bericht door te sturen en te delen met zoveel mogelijk inwoners van Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer en de omringende wijken Boerhaavewijk, Slachthuisbuurt en Amsterdamse Buurt.

 

Maak een bewuste keus en ga vooral stemmen! Dank voor uw steun!

 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

 

20220226Maak een bewuste keus en ga vooral stemmen! Dank voor uw steun!

kessemis

Bankjes, prullenbakken etc.

Bankjes e.d. zijn niet opgenomen in de indeling. Ze komen er wel. Achter de schermen wordt hier hard aan gewerkt.

 

Definitieve indeling

Deze indeling is definitief. Aan zo goed als alle wensen zijn voldaan. Er is geen mogelijkheid voor extra terugkoppeling vanuit de buurt.

 

Volgend bericht

Het volgende bericht dat de buurt krijgt is de mededeling over werkzaamheden.

 

Hartelijk bedankt voor jullie betrokkenheid en het meedenken!

 

20211115_153338_resized_120211115_153250_resized_120211115_153312_resized_1

Wijkkrant najaar 2021

 

Wijkkrant jaargang 29 najaar-2021

 

 

 

 

Geachte leden van de commissie samenleving

Betreft toewijzing Dock/ Huiskamer van Oost aan het Polderhuis

 

Het Polderhuis langs de Steve Bikostraat wordt per 1 november het nieuwe onderkomen van de club.

Screenshot_20211016-020942_Haarlems Dagblad digikrant

Parkwijk/Zuiderpolder
Parkwijk-Zuiderpolder
december 2023
M T W T F S S
« Nov    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031