logo WR PWZPP

 

Geachte medewijkbewoner en wijkgeïnteresseerde,

De zomerstop gedurende juli en augustus is weer voorbij, wij hopen dat dit voor iedereen een fijne tijd is geweest.

Aanstaande dinsdag, 5 september 2023, houdt de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer haar volgende openbare wijkraadsvergadering in het restaurant van het Reinaldahuis.
U bent van harte uitgenodigd om samen met ons de belangrijke wijkzaken te bespreken. De bijeenkomst vangt aan om 20:15 uur, de zaal is open vanaf 20:00 uur.

Met vriendelijke groet en graag tot ziens,
namens de gehele wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

Rechtszaak 12 juni 13.30 uur

Beste mensen, aanstaande maandag 12 juni om 13.30 dient de rechtszaak over het referendum. Zorg, als het ff kan, dat je erbij bent!

Dat dit veel Haarlemmers bezighoudt, bleek uit:
-de ruim 1200 reacties van burgers op de notitie van de gemeente.
-de ruim 8000 handtekeningen op de petitie,
-de 1760 handtekeningen voor het referendumverzoek,

En we hopen dat het ook zichtbaar is op de tribune as maandag. De ingang is aan de Jansstraat 81. Zorg dat je op tijd bent, want meestal duurt het ff voordat je binnen bent.
Het Haarlems Dagblad en NH Nieuws zullen er ook zijn. En misschien nog een ander medium. 

MEER INFO (PDF)

UPDATE 1: VERSLAG RECHTSZAAK (PDF)

UPDATE 2: VERSLAG RECHTSZAAK IN HAARLEMS DAGBLAD (PDF)

UPDATE 3: Oproep hoorzitting gemeente over uitspraak rechter m.b.t. afwijzing Referendum Parkeren (PDF)

UPDATE 4: Aankondiging Hoorzitting 28-06-2023

UPDATE 5: Toelichting Adviescommissie Bezwaarschriften (02-08-2023)


Beste buurtbewoner,

De gemeente Haarlem nodigt U graag uit voor de informatiebijeenkomst over het BEA-Park op zaterdag 1 juli 2023!

De bijeenkomst is in het ITK (Internationale Taalklas), Prinses Beatrixdreef 6, aanvang 14:00 uur.

Zie de flyer voor het programma en verdere info (PDF)

De Jongerenmilieuraad zoekt een jongerenvertegenwoordiger voor de Maatschappelijke Raad Schiphol

Wil jij je graag inzetten voor het milieu en de leefomgeving rondom Schiphol? Wil jij een stem geven aan de belangen van lokale jongeren op het gebied van luchtvaart, milieu en duurzaamheid? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Lees het hele verhaal. (PDF)


Geachte mede wijkbewoners en wijkgeïnteresseerden,


Gemiddeld twee keer per jaar voorziet de wijkraad u via de wijkkrant van informatie over wat er in onze wijk speelt, of gaat spelen.

Daarnaast is er 10 keer per jaar gelegenheid om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen tijdens onze openbare vergaderingen. Deze worden elke eerste dinsdag van de maand gehouden in het restaurant van het Reinaldahuis, inloop 20:00 uur, pauze 21:00 uur met hapje en drankje. Einde vergadering 22:00 uur met mogelijkheid om tot 23:00 uur met elkaar na te praten.

Eerstvolgende vergadering, na het zomerreces, is dinsdag 5 september.

Ook hebben we natuurlijk onze website www.parkwijk-zuiderpolder.nl en onze Facebook pagina.

Daarnaast willen wij u graag de mogelijkheid bieden om tussentijds rechtstreeks geïnformeerd te worden door toezending van onze Nieuwsbrieven per e-mail. Op deze manier blijft u altijd snel op de hoogte van het belangrijke actuele nieuws over plannen en activiteiten in onze wijk.

U kunt zich aanmelden door het sturen van een e-mail naar:

nieuwsbrieven.wijkraad.pzp@gmail.com

Vermeld in dit bericht uw naam (en eventuele organisatie) plus uw e-mail adres.


Uiteraard worden uw contactgegevens NIET gedeeld met andere personen en/of organisaties.


P.S. 
Ontvangt u nu al aankondigingen van de openbare wijkraadvergaderingen per e-mail, dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. U gaat dan ook de Nieuwsbrieven ontvangen.

logo WR PWZPP

 

Geachte medewijkbewoner en wijkgeïnteresseerde,

Aanstaande dinsdag, 6 juni 2023, houdt de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer haar volgende openbare wijkraadsvergadering in het restaurant van het Reinaldahuis.
U bent van harte uitgenodigd om samen met ons de belangrijke wijkzaken te bespreken. De bijeenkomst vangt aan om 20:15 uur, de zaal is open vanaf 20:00 uur.

Met vriendelijke groet,
namens de gehele wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer


AGENDA

1. Opening
2. Agenda
3. Mededelingen
4. Verslag jaarvergadering, d.d. 2 mei 2023
5. Uitleg over BUUV, Annette Mulder
6. Lokale democratie > wijkplatforms
7. Participatie:
a. enquête
8. Invoeren betaald parkeren
9. Projecten:
a. Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte in Zuiderpolder
b. Oostpoort
c. Domus+
d. BEA Park
e. Prins Bernhardlaan
10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
11. Sluiting

Drankje + hapje

Agenda wijkraadsvergadering 6 juni 2023

Notulen wijkraadsvergadering 2 mei 2023

Monument Reinaldapark 04-05-2020 (18)

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de herdenkingsbijeenkomst op donderdag 4 mei 2023 in het Atrium van het Reinaldahuis, Leonard Springerlaan 1 te Haarlem.

Het programma is als volgt:

18.50 uur- Ontvangst in het Atrium van het Reinaldahuis

19.00 uur – Aanvang herdenking

19.45 uur – Stille tocht naar het monument 20.00 uur – Plechtigheid bij het monument

Wij roepen een ieder op om deel te nemen aan de stille tocht naar het monument in het Reinaldapark. Hier zullen wij de kranslegging en het defilé bij het monument bijwonen.

Na afloop bent u van harte welkom in het Reinaldahuis voor een kopje koffie of thee. Graag tot ziens op 4 mei aanstaande, Namens het Haarlems Comité Nationale Herdenking Sectie Oost

 

Uitnodiging 4 mei 2023

 

Geef vrijheid door

 

 

 

 

logo WR PWZPP

 

Geachte medewijkbewoner en wijkgeïnteresseerde,

Aanstaande dinsdag, 2 mei 2023, houdt de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer haar volgende openbare wijkraadsvergadering, tevens jaarvergadering, in het restaurant van het Reinaldahuis.
U bent van harte uitgenodigd om samen met ons de belangrijke wijkzaken te bespreken. De bijeenkomst vangt aan om 20:15 uur, de zaal is open vanaf 20:00 uur.

Met vriendelijke groet,

namens de gehele wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

 

                      Agenda

1. Opening voorzitter

2. Agenda “

3. Mededelingen secretaris

4. Verslag openbare wijkraad d.d. 4 april 2023 “

5. Jaarverslag ` voorzitter

6. Financieel jaarverslag penningmeester

7. Decharge wijkraad voorzitter

8. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

9. Sluiting, hapje en drankje

Ad 5. Jaarverslag 1. Samenstelling bestuur

2. Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer, gebiedsbeschrijving

3. Ontwikkelingen en activiteiten wijkraad

a. Participatie, Wijkplatforms

b. Wijkkrant + enquête

c. Domus+

d. Oostpoort

e. BEA Park,

f. Prins Bernhardlaan

g. Maatschappelijke Adviesraad Schiphol (MRS)

h. 4 Mei viering

 

Agenda 02-05-2023

VERSLAG 04-04-2023

 

logo WR PWZPP

 

logo WR PWZPP

In het coalitieakkoord 2022-2026 van PvdA, GroenLinks, D66 en Actiepartij stelt de gemeente Haarlem te gaan voor een sociale, groene en leefbare stad: Actie!
We hebben daar enige relevante stellingen uitgelicht, waarover we graag in het kader van “brede participatie”, zoals de gemeente die beoogt middels wijkplatforms, de meningen willen peilen.

In de notitie “Zo versterken we de lokale democratie” geeft de gemeente een “mooi weer beeld” van de gemeente weer en zaken waar vooral de wijkraden tekort schieten.

In een artikel in het HD stelde de Rijks Ombudsman het vertrouwen in de landelijke overheid aan de orde, minder dan 50%! Als wijkraden hebben we de indruk dat dit lokaal ook zo is. In de gedachtengeest van de brede platforms lijkt het ons goed via een enquête dit te meten.

Hieronder staan 10 stellingen uit het collegeprogramma en nota over de transformatie naar platforms.

We vragen uw mening over de intentie van deze stellingen.

Het gaat er niet om wat U zelf wilt, maar of U vindt, dat de gemeente de stelling meent, of dat zij alleen maar “mooi weer spelen” en het tegendeel doen.

Bijvoorbeeld: Gesteld wordt dat zij nog betere participatie voorstellen, terwijl wij van mening zijn dat zij eigenlijk geen of onvoldoende participatie willen of doen. Of wel, maar dan met de uitkomsten niets doen. Als U de gemeente gelooft of vertrouwd, vult u het vakje “helemaal eens” in en als U de gemeente niet vertrouwt of  vindt dat ze niet de waarheid spreken, vult U het rechtse vakje “helemaal oneens” in.

 

Ga naar de Enquête 

 

 

Vul s.v.p. niet in of U het eens of oneens bent met de stelling van de gemeente!

Geef aan of U denkt dat de gemeente oprechte bedoelingen heeft en werkelijk open staat voor participatie door haar inwoners.

Zie onze kanttekeningen onder elke stelling.

Deze enquête graag invullen en versturen uiterlijk 15 mei 2023.

 

logo WR PWZPP

 

 

 

Haarlem doet duurzaam

Haarlem gaat op groen!

Tegelwipactiedag op zaterdag 15 april 2023

Haarlem, 2 maart 2023 – Voor het derde opeenvolgende jaar vindt in Haarlem een Tegelwipactiedag plaats. Op zaterdag 15 april 2023 kunnen inwoners van Haarlem op diverse plaatsen in de stad tegels en zand omruilen voor planten. Alle tegels die op deze dag worden ingeleverd tellen mee voor gemeente Haarlem in het NK Tegelwippen. 

Haarlem doet namelijk weer mee met deze landelijke wedstrijd tussen gemeenten met als doel om meer ruimte te maken voor groen. Bij de vorige editie van de Tegelwipactiedagen werden er zo’n 9552 stoeptegels ingeleverd. Inwoners stuurden op andere momenten eigen acties in en de gemeente verving tegels voor groen in de openbare ruimte. Met een eindstand van 24600 tegels, ruim 2200 m2, kwam Haarlem op plek 16 in het klassement van grote gemeenten. De ambitie van Stadmakers Haarlem is om dit jaar in de Top10 te komen!

 

Versteende stad

Haarlem heeft extra reden om de mouwen op te stropen want het heeft een aantal van de meest versteende buurten van Nederland. Verschillende wijken hebben te maken met hittestress in zomers en wateroverlast bij heftige buien. Haarlem wil in 2050 klimaatbestendig zijn. Door slimme maatregelen te nemen kunnen we er samen voor zorgen dat de gevolgen voor bewoners beperkt blijven.

Minder tegels en meer groen in de stad helpt om wateroverlast door heftige buien tegen te gaan. Bomen zorgen voor verkoeling tegen hitte en een betere luchtkwaliteit. Planten en bloemen vergroten de biodiversiteit. De Tegelwipactiedag is er dan ook op gericht om inwoners te helpen hun eigen tuinen te vergroenen. Dat is ontzettend leuk om samen te doen en vergroot de leefbaarheid in de stad.

 

Spelregels

Iedereen kan tegels wippen in eigen voor- of achtertuin of langs de gevel. De regels voor de aanleg van geveltuinen staan op haarlem.nl/groen.

Inwoners brengen tegels en zand naar één van de ruilpunten in de stad. Zij krijgen daarvoor 3 planten per huishouden cadeau.

Mensen die grote hoeveelheden tegels afvoeren met een aanhanger mogen direct doorrijden naar het Milieuplein. Op Tegelwipactiedag kunnen ze daar ook plantjes krijgen in ruil voor tegels.

Grote hoeveelheden zand kunnen worden opgehaald door een particulier vuilverwerkingsbedrijf.

 

Activiteiten rond de Tegelwipactiedag

Voorafgaand aan en tijdens de Tegelwipactiedag op 15 april zijn er activiteiten in de stad rond het thema vergroening.

 

Dinsdag 21 maart

Op 21 maart 2023 is de landelijke start van het NK Tegelwippen. In Haarlem zal om 9:00  het startschot worden gegeven op de Grote markt. Zanger en tekstschrijver PM Delèfre van De Filistijnen brengt het Tegelwiplied ten gehore. Hij schreef dit in 2022 op verzoek van Wijkraad Europawijk om de tegelwippers daar aan te moedigen en werkt momenteel aan een versie voor heel de stad.

 

Zaterdag 1 april                                                                                         

Tijdens de jaarlijkse Lentemarkt, met kramen voor planten, bollen en groeninspiratie, in de Haarlemmer Kweektuin, geeft Iris Veltman een lezing over het vergroenen van je tuin. De lezing start om 15:00, vindt plaats bij het centrum voor Natuur & Milieu Educatie in de Haarlemmer Kweektuin en de toegang is gratis.

 

Zaterdag 15 april

Zanger PM Delèfre tourt op zaterdag 15 april met de band De Filistijnen door de hele stad langs de ruilpunten om er een feestje van te maken. Voor elk stadsdeel schrijft hij een couplet van het Tegelwiplied.

 

In de Indische Buurttuin, bij ruilpunt Nieuw Guineaplein, wordt een plantjesmarkt gehouden.

 

Bij ruilpunt Buurtboerderij Nieuweweg kun je terecht voor tuinadvies en het meten van de PH-waarde van je grond.

 

 

 

Voor meer informatie over de deelname van de gemeente Haarlem aan het NK Tegelwippen neemt u contact op met  Dennis Wind (06 28 23 58 30).

 

logo WR PWZPP

 

Geachte medewijkbewoner en wijkgeïnteresseerde,

 

Aanstaande dinsdag, 4 april 2023, houd de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer haar volgende openbare wijkraadvergadering  in het restaurant van het Reinaldahuis.

U bent van harte uitgenodigd om samen met ons de belangrijke wijkzaken te bespreken. De bijeenkomst vangt aan om 20.15 uur – de zaal is open vanaf 20.00 uur.

 

            Agenda        

 1. Opening
 2. Agenda
 3. Mededelingen
 4. Verslag openbare wijkraadvergadering, d.d. 7 maart 2023
 5. Lokale democratie > wijkplatforms
 6. Participatie
  1. Wijkkrant + enquête
 7. Invoeren betaald parkeren
 8. Projecten
  1. Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte in Zuiderpolder
  2. Oostpoort
  3. Domus+
  4. BEA Park
  5. Prins Bernhardlaan
 9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
 10. Sluiting

Drankje + hapje

Agenda 04-04-2023

Verslag 07-03-2023

Met vriendelijke groet,

namens de gehele wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

Opschoondag 18-03-2023

 

Dag mensen,

op 18 maart a.s. is het weer ‘landelijke opschoondag‘!

Het leek ons een aardig idee om met z’n allen het groen rondom de speeltuin eens onderhanden te nemen.

Enige tijd geleden is het groen tussen het Meerspoorpad en de Bazellaan/Berlagelaan flink gesnoeid. En dan zie je hoeveel (zwerf)afval zich daar verzameld heeft.

Voordat het groen weer wordt gestimuleerd door de lente leek het ons een buitenkans om dit ‘op te schonen’. Doen jullie mee ?

We dachten om de handen uit de mouwen te steken tussen 13.00 en 16.00 uur. We verzamelen in de Speeltuin Bijvoetstraat vanaf 12.30 uur.

Spaarnelanden levert materiaal, zoals afvalgrijpers, zakken en handschoenen.

Hopelijk zien we elkaar zaterdag de 18de.

Mocht je nog andere mensen weten in de buurt, die mee willen doen, nodig hen dan natuurlijk ook uit.

 

Met vriendelijke groet,

mede namens Liesbeth van Steijn

Daphne Huysse

 

logo WR PWZPP

Haarlem

Gemeente Haarlem

Meedenkers gezocht! De komende maanden gaan wij graag in gesprek met Haarlemmers over participatie en de samenwerking tussen de gemeente en inwoners. We merken namelijk dat de verwachtingen van participatie vaak voor de verschillende partijen anders zijn. Wie mag wanneer en waarover iets zeggen? Ook zien we vaak dezelfde betrokken Haarlemmers. Hun kennis is waardevol, maar we willen ook Haarlemmers betrekken die zich minder laten horen. Om de uitvoering van participatie te verbeteren, hebben we een aantal uitgangspunten opgesteld. We leggen ze graag aan je voor tijdens een expertmeeting. Ben jij actief bezig met dit onderwerp? Denk dan met ons mee!

 

Op zaterdag 11 maart (13.00 tot 15.00 uur), woensdag 22 maart (19.00 tot 21.00 uur) en dinsdag 28 maart (digitaal van 19.00 tot 21.00) gaan we met elkaar in gesprek en horen we graag jouw suggesties en ideeën. Geef je op voor één van de expertmeetings via democratiewerkplaats@haarlem.nl. Wil je nu alvast meer lezen over ons participatiebeleid? 

 

Aanpassing participatiebeleid | Gemeente Haarlem

 

HaarlemPas

We gaan weer starten met onze netwerkbijeenkomsten. Door corona is er een gat gevallen in onze informatievoorziening naar de partners. Dat gat willen we weer dichten. Ook zijn er veranderingen in de toegang tot regelingen. Daar willen we jullie graag weer over vertellen.

Wat kan je verwachten?

 • Opening wethouder Diana van Loenen
 • Inkomensgrens HaarlemPas nu 130% van het minimum inkomen
 • Eigen vermogen AOW-ers is opgehoogd met €5.000
 • Hulp bij geldzorgen
 • Aanpak energiearmoede
 • Afronding en napraten

 

Meer informatie: Netwerkbijeenkomsten

logo WR PWZPP

Geachte medewijkbewoner en wijkgeïnteresseerde,

 

Aanstaande dinsdag, 7 maart 2023, houd de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer haar volgende openbare wijkraadvergadering  in het restaurant van het Reinaldahuis.

U bent van harte uitgenodigd om samen met ons de belangrijke wijkzaken te bespreken. De bijeenkomst vangt aan om 20.15 uur – de zaal is open vanaf 20.00 uur.

Pauze   21.00 – 21 15 uur

                     Agenda        

 1. Opening                    
 2. Agenda              
 3. Mededelingen                    
 4. Verslag openbare wijkraadvergadering, d.d. 7 februari 2023
 5. Lokale democratie > wijkplatforms
 6. Participatie
  1. Wijkkrant + enquête
 7. Invoeren betaald parkeren
 8. Projecten
  1. Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte in Zuiderpolder
  2. Oostpoort
  3. Domus+
  4. BEA Park
  5. Prins Bernhardlaan
 9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
 10. Sluiting
 11. drankje

 

Met vriendelijke groet,

namens de gehele wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

Agenda 07-03-2023

Verslag 07-02-2023

 

De oppositie partijen:

SPOPHaarlemHart voor Haarlem

Nodigen jullie uit voor een bijeenkomst op: Dinsdag 7 maart van 19.30 tot 21 uur in de Papagaai, Jac. van Looystraat 29,

of  Woensdag 8 maart van 20.45 uur tot 22.15 uur in de St. Bavoschool, Reviusstraat-hoek Geuzevesperstraat,

Betaald parkeren

Alle plannen van de coalitie over betaald parkeren, die voorbij gaan aan de talloze geuite bezwaren, staan op:

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2023/21-februari/10: 00/Vaststellen-Nota-uitwerking-parkeerregulering

 

 

Ruud Kuin (SP)                                                     https://haarlem.sp.nl/

Frans Smit (OPHaarlem)                                  https://ophaarlem.nl/

Louise van Zetten (Hart voor Haarlem)      https://www.hartvoorhaarlem.nu/         

 

 

 

 

logo WR PWZPP

 

Geachte medewijkbewoner en wijkgeïnteresseerde,

 

Aanstaande dinsdag, 7 februari 2023, houd de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer haar volgende openbare wijkraadvergadering  in het restaurant van het Reinaldahuis.

U bent van harte uitgenodigd om samen met ons de belangrijke wijkzaken te bespreken. De bijeenkomst vangt aan om 20.15 uur – de zaal is open vanaf 20.00 uur.

 

                 Agenda        

 1. Opening                             voorzitter
 2. Agenda                    
 3. Mededelingen                    secretaris
 4. Verslag openbare wijkraadvergadering, d.d. 3 januari 2023
 5. Introductie VanHierHaarlem, Daphne Smit
 6. Lokale democratie > wijkplatforms, Participatie
 7. Projecten
  1. Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte in Zuiderpolder
  2. Oostpoort
  3. Domus+
  4. BEA Park
  5. Prins Bernhardlaan
 8. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
 9. Sluiting

 

Agenda 07-02-2023

Verslag 03-01-2023

 

Met vriendelijke groet,

namens de gehele wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

Informatiebijeenkomst 1

Overleg met de buurt

Zaterdag 11 februari Informatiebijeenkomst en thematafels.

De bijeenkomst is bij de Internationale Taalklas (ITK), Prinses Beatrixdreef 6 en start om 14.00 uur met de presentatie. U krijgt dan de eerste ontwerp-ideeën van het Stedenbouwkundig Plan van Beatrixplein en omgeving te zien. U kunt op bepaalde punten meedenken. Hoe zou u bijvoorbeeld de openbare ruimte graag ingericht zien. U krijgt ook een eerste idee van het toekomstig winkelcentrum te zien. Verder is er informatie over de mobiliteitshub, een plek met meerdere functies, onder andere om te parkeren. 

Na de presentatie kunt u meepraten aan de thematafels. Meedoen? Meld u aan voor de thematafels. Voor de informatiebijeenkomst zelf hoeft u zich niet op te geven.

Aanmelden

 

Informatiebijeenkomst 2

Inloopspreekuur

Kom langs bij het inloopspreekuur. Daar kunt u terecht met vragen over de vernieuwing van het Beatrixplein.

Waar: buurtrestaurant Turquoise, Prinses Beatrixplein 51-53
Wanneer: Iedere eerste woensdag van de maand van 15:00 tot 18:00 uur

 

Inloopbijeenkomst

Inloopbijeenkomst maandag 29 november bij Tenminste Houtbaar

 

 

Maandag 29 november 2022 organiseerde de gemeente een drukbezochte inloopbijeenkomst over ontwikkelzone Oostpoort. Hoewel verschillende issues voorbijkwamen, waren de aanwezigen vooral blij dat er wat gaat gebeuren rondom het station. Er klonken positieve geluiden, maar er waren ook zorgen en kritische vragen, vooral van omwonenden Zuiderpolder en wijkraad Parkwijk/Zuiderpolder/Penningsveer.

Wonen en parkeren kavel 1F
Bezoekers snappen de noodzaak om woningen te bouwen in Oostpoort. Extra woningen zijn hard nodig, vooral woningen die betaalbaar zijn. Ook de groene en waterrijke inrichting viel in de smaak. Een veelgehoorde opmerking was dat de parkeernorm bij kavel 1F te laag is. Bewoners van Zuiderpolder verwachten dat mensen straks in hun wijk gaan parkeren. Andere vragen gingen over de toekomstige ontsluiting van Hart voor Oostpoort en de woningen van kavel 1F.

Start inspraak
De bijeenkomst is onderdeel van de formele inspraak voor het bestemmingsplan voor kavel 1F. Belanghebbenden konden ook reageren op het stedenbouwkundig programma van eisen (SpvE) voor de eerste woningbouw. Beide stukken liggen tot en met 28 december 2022 ter inzage.

 

Tijdlijn 1

Tijdlijn 2

Kavel 1F

 

Zienswijze indienen bestemmingsplan en woningbouw kavel 1F

Reageren op het Stedenbouwkundig Programma van Eisen
Het SPvE is vanaf 16 november online in te zien. Stuur uw reactie op het stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) tot en met 28 december 2022 naar rsmidt@haarlem.nl.

Zienswijze bestemmingsplan indienen
Een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen kan uiterlijk tot en met 28 december via bestemmingsplannen@haarlem.nl. Schriftelijk indienen kan ook. Stuur de brief naar Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, t.a.v. dhr. N.C. Brink. Een zienswijze moet voorzien zijn van uw naam, adres, datum en de naam van het ontwerpbestemmingsplan of het ontwerpbesluit hogere geluidswaarde.

 

Viaduct slim aansluiten op Amsterdamsevaart

Hoe zorg je voor een goed bereikbaar knooppunt Oostpoort waar het ook prettig wonen is? De gemeente Haarlem onderzoekt wat de beste oplossing is om het verkeer vanaf het Kegge Stastokviaduct de stad in en uit te leiden. Dit gebeurt op basis van variant c uit het onderzoek van adviesbureau Goudappel Coffeng.

Variant c past het best
Bewoners hadden tijdens de informatiebijeenkomst Oostpoort op 29 november vragen over welke oplossing de voorkeur heeft. Variant c wordt verder onderzocht. Variant a en b vallen af.

Drie varianten zijn onderzocht:
a: lus vanaf viaduct langs zuidkant
b: lus met rotonde langs oostkant
c: directe afrit van viaduct naar Amsterdamsevaart

Viaduct

 

Bron: Gemeente Haarlem.

Opmerking wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer: vanuit de Zuiderpolder kan men straks niet meer rechtstreeks naar de Waarderpolder!!!

 

logo WR PWZPP

Geachte medewijkbewoner en wijkgeïnteresseerde,

 

Aanstaande dinsdag, 3 januari 2023, houd de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer haar volgende openbare vergadering / nieuwjaarsreceptie in het restaurant van het Reinaldahuis. U bent van harte uitgenodigd om samen met ons de belangrijke wijkzaken te bespreken. De bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur – de zaal is open vanaf 19.45 uur.

Met vriendelijke groet,

namens de gehele wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

 

 

 

Agenda        

 1. Opening                            
 2. Agenda                    
 3. Mededelingen                    
 4. Verslag openbare wijkraadvergadering, d.d. 6 december 2022
 5. Nieuwjaarsspeech voorzitter, bespiegelingen 2022 en 2023
  1. Lokale democratie > wijkplatforms
  2. Participatie, mandaat wijkraad
  3. activiteiten wijkraad
  4. Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte in Zuiderpolder
  5. Oostpoort
  6. Domus+
  7. BEA Park
  8. Prins Bernhardlaan
 6. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
 7. Sluiting,

Nieuwjaarsreceptie

Met hapje  en drankje.

 

Agenda 03-01-2023

Verslag 06-12-2022

 

Parkwijk/Zuiderpolder
Parkwijk-Zuiderpolder
april 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930