Gemeente en Dura

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw,

Gemeente Haarlem heeft Dura Vermeer de opdracht gegeven om het asfalt van het

fietspad op het Liewegje te herstellen. In deze brief geven we u meer informatie over de
werkzaamheden en de planning.
Werkzaamheden

Het asfalt van het fietspad op het Liewegje, tussen de Nieuweweg en het Liebrugje
heeft onderhoud nodig. Het Liebrugje is de brug bij de eerste woonboot vanaf de
Nieuweweg. Op onderstaande figuur is aangegeven op welk deel van het Liewegje de
werkzaamheden plaats vinden. Bij het gemaal vervangen we het asfalt over ca. 40 m
helemaal en op de andere delen komt er een nieuwe laag bovenop het oude asfalt.

Omdat het zware werkverkeer niet over de Eilandsbrug bij de Fuikvaart kan, werken we tegelijkertijd aan beide zijden van de brug.

 

Gemeente en Dura1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?

Om het asfalt te herstellen sluiten we dit deel van het Liewegje gedurende 5 werkdagen
af voor alle fietsers èn voetgangers. Fietsers leiden we vanaf het Liebrugje om via het
veld, de Mohammed Hattastraat, Vrijheidsweg, Fuikvaartweg en Nieuweweg. Deze
omleidingsroute geldt ook, in tegengestelde richting, vanaf de Nieuweweg.
Dit betekent dat fietsers gedurende 5 werkdagen ca. 800 m extra moeten fietsen. Dit
komt overeen met ongeveer 3 minuten extra reistijd.
Alle woningen en bedrijven aan het Liewegje en de Lieoever, tussen de Robertus
Nurksweg en het Liebrugje, blijven bereikbaar. Dit geldt ook voor alle woningen en
bedrijven aan de Nieuweweg. Wel zal er tijdens de werkzaamheden sprake zijn van
werkverkeer over beide wegen. Wij vragen de chauffeurs langzaam en voorzichtig over
deze smalle wegen te rijden.
                         

Planning
De werkzaamheden starten op maandag 25 november en zijn op vrijdag 29 november
2019 klaar. We werken tussen ’s morgens 07:00 uur en ’s middags 16:00 uur.
                        

Meer informatie
Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, dan kunt u mij bereiken via
telefoonnummer is 06-53 59 97 12 of via e-mailadres rogo@duravermeer.nl.
Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Dura Vermeer Infra Regio Noord West

Logo Sociaal Wijkteam                                  

 

 

                                     Informatiemarkt Langer zelfstandig wonen in Haarlem

 

U woont zelfstandig en naar tevredenheid. U kunt zich nog prima redden en u voelt zich veilig in uw woning en de buurt. Maar er komt een moment dat dit verandert. Uw gezondheid wordt iets minder, misschien gaat u moeilijker lopen of u bent meer afhankelijk van hulp van anderen.

Welke mogelijkheden heeft u dan om langer zelfstandig te blijven wonen? Misschien denkt u wel aan verhuizen? Langer zelfstandig wonen is een belangrijk onderwerp waar we u graag meer over willen vertellen.

                                               Parkwijk en Zuiderpolder

Daarom is er in uw wijk binnenkort een informatiemarkt met als thema ‘Langer Zelfstandig Wonen’.

De informatiemarkt, gericht op de bewoners in Parkwijk en Zuiderpolder, is op dinsdag 26 november 2019 in wijkcentrum  Alleman, Jan Sluyterslaan 11 van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Verschillende mogelijkheden Op de markt zijn diverse specialisten aanwezig. U kunt hen vragen stellen over wonen, zorg en welzijn. Denk aan de Blijverslening voor huiseigenaren. Ook is er informatie over de verhuisregeling ‘Ouder worden & Prettig wonen’. Deze regeling is ontwikkeld door de Haarlemse woningcorporaties.

Maar er  is ook informatie over de mogelijkheden voor zorg aan huis via de Wmo of de Wijkgerichte Zorg, en over mantelzorgondersteuning. Informatie over voorzieningen in huis zoals trapliften en douchestoelen, hulp in de huishouding of vervoersondersteuning kunt u ook vinden. Het Rode Kruis kan u van alles vertellen over hoe u veilig kunt wonen met adviezen over valpreventie en maar ook over online veiligheid. Ook is er een demonstratie van handmassages die een prachtig middel zijn om contact te maken met een dementerende oudere.

Wat te doen in uw buurt

Natuurlijk vertellen we u ook graag over activiteiten in uw buurt zodat u mee kunt doen en andere mensen kunt ontmoeten. Zo is er BUUV en kan Kennemerhart u alles vertellen over verschillende activiteiten. Ook kunt u informatie krijgen over de Roze Salon en is er informatie over Jong voor Oud, hoe jongeren ouderen kunnen helpen met allerlei klussen of eenzaamheidsbestrijding. En als u vreest voor de hoge kosten van de energietransitie; er staan energiecoaches voor u klaar met tips en adviezen. Verder kunnen we u wijzen op verschillende financiële regelingen als u een laag inkomen heeft, maar bijvoorbeeld wel veel zorgkosten.

Wij heten u van harte welkom op 26 november 2019 in gebouw Alleman aan de Jan Sluyterslaan 11. De toegang is gratis en een kopje koffie of thee staan voor u klaar. Ook kunt u een gratis  broodje of een kopje soep krijgen.

 

Informatiemarkt Langer zelfstandig wonen

Station Haarlem-Spaarnwoude liften.

ProRail bouwt vanaf augustus 2019 3 liften en hellingbanen bij station Haarlem-Spaarnwoude. De liften en hellingbanen maken het station toegankelijker voor mindervaliden.

Op 19 augustus is de aannemer K_Dekker bouw & infra(voert het werk namens ProRail uit) gestart met de voorbereidingen op de bouw van de liften bij station Haarlem-Spaarnwoude.

Door op pontons vanaf het water te werken probeert de aannemer de hinder voor reizigers te beperken. Desondanks zijn er in september twee weekenden, waarin de stationsomgeving tijdelijk minder goed bereikbaar is.

Naar verwachting zijn de liften en hellingbanen in het voorjaar van 2020 klaar.

Door werkzaamheden is de rijksweg A200 in het weekend van 6-9 september ter hoogte van het station gedeeltelijk afgesloten. Dit gebeurt in de avonden en nachten en zondag overdag.

 

Afsluitingen 6 september 2019

Op de avond van 6 september wordt de Robertus Nurksweg ter hoogte van de traverse en het busstation afgesloten voor al het verkeer behalve voor bussen en hulpdiensten. De A200 richting Amsterdam wordt gedeeltelijk gesloten. De bushalte wordt tijdelijk 50 meter opgeschoven (blauwe arcering) en één rijbaan wordt buiten dienst genomen. De huidige invoegstreek blijft wel open. Fietsers vanaf Haarlem kunnen hun route over de Robertus Nurksweg zonder hinder vervolgen via het fietspad die achter het busstation loopt.

Rood: afgesloten rijbanen voor al het verkeer (behalve bussen en hulpdiensten)
Groen: rijbaan open voor al het verkeer
Blauw: opgeschoven bushalte aan de N200, bushalte R. Nurksweg bereikbaar
Geel: Fietspad voor fietsverkeer Haarlem-Amsterdam

Afsluitingen 7 september 2019 van 1.00 tot 7.00 uur

 

Op 7 september wordt rond 1.00 uur ’s nachts de Robertus Nurksweg opengesteld voor al het verkeer. De gehele A200 richting Amsterdam wordt afgesloten tot 7.00 uur voor al het verkeer behalve voor bussen en hulpdiensten. Vanaf 7.00 uur is de rijbaan weer op voor al het verkeer.

Rood: afgesloten rijbanen voor al het verkeer (behalve bussen en hulpdiensten)
Groen: rijbaan open voor al het verkeer

Afsluitingen 7 september 2019 van 20.00 uur tot 9 september 5.00 uur

Zaterdagavond/nacht 7 september wordt de gehele A200 richting Haarlem afgesloten voor al het verkeer behalve bussen en hulpdiensten. Het busstation dat grenst aan de A200 en verbonden is met het treinstation Haarlem Spaarnwoude blijft bereikbaar. Aan het begin van de avond is de invoegstrook van de weghelft van Haarlem naar Amsterdam ook nog afgesloten. Deze wordt in de loop van de avond weer opengesteld.

Rood: afgesloten rijbanen voor al het verkeer (behalve hulpdiensten)
Paars: afgesloten rijbanen voor al het verkeer (behalve bussen en hulpdiensten)
Blauw: afgesloten rijbanen voor al het verkeer, wordt gedurende de avond/nacht weer opengesteld

14 en 15 september: traverse buiten gebruik en geen treinen Amsterdam, Haarlem, Leiden

In het weekend van 14 en 15 september wordt er dag en nacht doorgewerkt. In dit weekend worden onder andere de liftputten aangebracht. En er komen tijdelijke loopbruggen om de perrons ook tijdens de bouw goed bereikbaar te houden. De traverse is het hele weekend buiten gebruik en er rijden geen treinen op het traject Amsterdam, Haarlem, Leiden. NS zet vervangend busverkeer in. Reizigers wordt geadviseerd de reisplanner van NS te raadplegen.

Meer informatie:https://www.haarlem.nl/station-spaarnwoude-liften/

Tekst: https://www.haarlem.nl/

Foto’s bij de tekst: Gemeente Haarlem

Fotogalerij:Edwin Hein

 

 

 

 

Max-van-Aerschot  

Max van Aerschot – stadsbouwmeester van 2008-2018

 

Na een turbulente periode zijn de stadsbouwmeester en de gemeente Haarlem in goede harmonie uiteen gegaan. Over het tijdperk van Max van Aerschot van 2008-2018 is onlangs een boek verschenen. In dat boek staat veel over Haarlem-Oost daar Max Haarlem-Oost een warm hart toedroeg – en toedraagt. Hij heeft veel ontwikkelingen in gang gezet en daarbij dit grote stadsdeel onder de aandacht van beleidsbepalers en bestuurders van Haarlem gebracht. Zijn stempel wordt nu en ongetwijfeld ook in de toekomst gevoeld en vaak als positief ervaren. Max zag de grote potentie op velerlei gebied van het “eiland in Oost” dat 17,8 km2 van het totale Haarlemse grondgebied (32,2 km2) beslaat en 55.000 inwoners (van in totaal 161.000) telt. Tot aan de periode van Max van Aerschot voelden vele bewoners van stadsdeel Oost zich achtergesteld ten opzichte van alle andere stadsdelen.

Het boek is te bestellen via: www.stadsbouwmeesterhaarlem.nl 

Zie ook onderstaande link:

https://www.perssupport.nl/persbericht/6fd115f8-5fa6-443f-9f32-a6ca34b8525f/boek-over-haarlemse-stadsbouwmeester-2008-2018-max-van-aerschot

 

De wijkraad herinnert zich met veel plezier de open en gedreven wijze waarop Max tijdens een van onze openbare wijkraadvergaderingen Haarlem-Oost – en natuurlijk Parkwijk-Zuiderpolder – positief wist te belichten en daar voordeel uithaalde bij het bepalen van een belangrijke toekomstvisie voor ons stadsdeel.

 

 

 

Screenshot_20180530-142405

Bernard Felix

Voorzitter

Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder

Liewegje 12

2033AB Haarlem

06 53 370 664

felix@felixfortuna.nl

Op zaterdag 29 juni wordt de ontwikkelvisie toegelicht in brasserie Oostpoort aan de Diakenhuisweg 1 in Haarlem tussen 11.00 uur en 13.00 uur.

Oostpoort: Naar een nieuwe volwaardige stadsentree.

Haarlem Oostpoort het nieuwe visitekaartje van de stad maken, dát is de ambitie van de Gemeente Haarlem, de Provincie Noord-Holland en een aantal partners die een rol vervullen in de ontwikkeling van de zone Oostpoort. Zij hebben zich verenigd in de Alliantie. Het college van Haarlem heeft besloten het concept van de visie voor Oostpoort ter inzage te leggen nadat de commissie Ontwikkeling erover gesproken heeft.  De stad kan vervolgens zienswijzen indienen die worden betrokken bij het definitieve voorstel aan de raad.
Op 6 juni behandelt de commissie Ontwikkeling de ontwikkelvisie Oostpoort. Dit visiedocument zet een stip aan de horizon. Het vertelt in grove lijnen wat de Alliantie wil met Oostpoort. De uitwerking volgt wanneer de gemeente, provincie en u zich hebben uitgesproken over de visie en deze is vastgesteld.
Na 6 juni wordt het document zes weken ter inzage gelegd. U kunt dan uw zienswijze op het stuk geven. Op zaterdag 29 juni wordt de ontwikkelvisie toegelicht in brasserie Oostpoort aan de Diakenhuisweg 1 in Haarlem tussen 11.00 uur en 13.00 uur.
Na afloop van de inspraaktermijn worden de inbreng van de commissie Ontwikkeling en de overige inspraakreacties verwerkt in de definitieve ontwikkelvisie Oostpoort ten behoeve van vaststelling door de gemeenteraad in het najaar. Vervolgens wordt een ontwikkelstrategie opgesteld waarin beschreven wordt op welke wijze de visie concreet gerealiseerd gaat worden.
De concept ontwikkelvisie Oostpoort is vanaf 22 mei in te zien op: www.haarlem.nl/oostpoort
Foto’s: zaterdag 2 maart 2019(vorige bijeenkomst).

Toekomst Schiphol in relatie tot Haarlem.

Presentatie- en discussiebijeenkomst visie Omgevingsraad Schiphol.

Vlucht naar voren

Op maandagmiddag 27 mei vindt in het ABC Architectuurcentrum Haarlem van 16.00 tot 18.30 uur een bijeenkomst plaats onder de titel ‘Een Vlucht naar voren’. Op deze bijeenkomst wordt met de presentatie ‘Een vlucht naar voren’ ingegaan op welke mogelijkheden voor de toekomst van Schiphol worden gezien en welke kansen dat biedt voor Haarlem. Wethouder Robbert Berkhout zal hier vervolgens als een van de eersten op reageren.

locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47 Haarlem                                                                                                                                                           tijd: 16.00 – 18.30 uur                                                                                                                                                                                                                                                             toegang: gratis

De visie van de Omgevingsraad en omwonenden is dat de grenzen van groei van Schiphol zijn bereikt en de banen verplaatst moeten worden naar een aan te leggen schiereiland voor de kust van IJmuiden. Hierdoor zal de overlast voor de inwoners van onder meer Haarlem drastisch gereduceerd worden en ontstaan er ook voor deze stad nieuwe economische mogelijkheden en kansen voor het oplossen van ruimtelijke vraagstukken (woningbouwopgave, infrastructuur etc.).

Programma maandagmiddag 27 mei 2019 16.00 uur – inloop met koffie en thee

16.30 uur – presentatie ‘Een vlucht naar voren’ door Ronald Fukken (lid Kerngroep Luchtvaart Lange Termijn).

16.50 uur – eerste reacties van: Robbert Berkhout (Wethouder gem. Haarlem met portefeuilles duurzaamheid, economie en mobiliteit); Wim Kleist (o.m. Kiesman omgevingsraad Schiphol (ORS) en Lid Adviesgroep Gezondheidsmonitor Schiphol).

17.05 uur – discussie met zaal o.l.v. Gabriël Verheggen (directeur ABC Architectuurcentrum Haarlem).

17.45 uur – afsluiting en borrel 18.30 uur – einde bijeenkomst

de Groene Ambassade

 

Uitnodiging cursus Lees je energierekening en DRZM

Beste bewoners,

De Groene Ambassade is, zoals bekend,  een wijkinitiatief van een aantal actieve bewoners uit Haarlem Oost. Opgericht in 2013 houdt de Groene Ambassade zich bezig met het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, Energiebeurzen, cursussen, infraroodsafari’s en vele andere activiteiten. Alle gericht op het informeren, mobiliseren en activeren van inwoners uit de Amsterdamse buurt, Slachthuisbuurt,  Parkwijk/Zuiderpolder en Schalkwijk. Wij gaan voor een verlaging van de energierekening tezamen met een verhoging van het wooncomfort. Zo leveren ook wij tevens een bijdrage aan de gemeentelijke doelstelling Haarlem gasvrij(er).

In maart hebben we weer een succesvolle Energiebeurs georganiseerd in het Broederhuis en  gaven we samen met de gemeente in april bij de wijkraad Amsterdamse buurt een presentatie.

Op dinsdagavond 14 mei a.s. (19.30 – 21.00 uur) organiseren we opnieuw de cursus Léés je energierekening. In de cursus vertelt expert Jan Tjemme van de Energiepioniers uitgebreid over de effecten van kleine energiebesparingsmaatregelen (tochtstrips/radiatorfolie/ deurborstels, e.d.) op je energierekening en wooncomfort en wat voor financieel voordeel het oplevert periodiek van energieleverancier te wisselen. Ook wordt ingegaan op de effecten van gedragsverandering en grotere maatregelen op het energieverbruik. 

Op donderdagavond 13 juni (19.00 – 21.00 uur) wordt door de GA bij DRZM in de Waarderpolder een voorlichtingsavond georganiseerd over de toepassing en effecten van grotere energiebesparende maatregelen. Hier is een complete showroom ingericht waar alles te zien is op het gebied van installatie –en isolatietechniek: van dak-, gevel en vloerisolatie tot warmtepompen, zonnepanelen en kozijnen met tripleglas, e.v.a..

Je kunt je opgeven voor één of beide activiteiten via ingegroeneambassade@gmail.com.

De locatie voor de cursus Léés je energierekening wordt later bekend gemaakt en is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Aanmelden kan tot uiterlijk één week van te voren in verband met het tijdig kunnen regelen van voldoende cursusruimte.

4 MEI COMITÉ HAARLEM-OOST

 

4 mei

 

 

 

Op 26 maart jl. was het 30 jaar geleden dat het monument in het Reinaldapark werd onthuld.

Wij nodigen u dan ook van harte uit voor de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst op zaterdag

4 mei in het Reinaldahuis.

 

Wij roepen een ieder op om deel te nemen aan de stille tocht naar het monument in het Reinaldapark.

Hier zullen wij de kranslegging en het defilé bij het monument bijwonen.

 

 

 

Het programma is als volgt:

18.50 uur- Ontvangst in het Atrium van het Reinaldahuis

Leonard Springerlaan 1 te Haarlem

 

19.00 uur – Aanvang herdenking

 

19.45 uur – Stille tocht naar het monument

 

20.00 uur – Plechtigheid bij het monument

 

Aanwezig namens het college: wethouder F. (Floor) Roduner.

 

Bij binnenkomst in het Reinaldahuis ontvangt u een uitgebreid programma.

 

Na afloop bent u van harte welkom in het Reinaldahuis voor een kopje koffie of thee.

 

Graag tot ziens op 4 mei aanstaande,

 

Namens het Haarlems Comité Nationale Herdenking Sectie Oost

 

 

“Geef vrijheid door”

 

 

SECRETARIAAT: Mevr. M. Dompeling   
L.Springerlaan 1
2033TA Haarlem
HAARLEM, 23 april 2019.

Logo energiecoach

 

Vraag een gratis bezoek aan van een energiecoach! Het kan u een paar tientjes tot honderden euro’s per jaar schelen. De coach kijkt met u naar het energieverbruik in uw woning. U krijgt advies, een bespaarrapport en kunt kiezen uit handige bespaarproducten zoals radiatorfolie, tochtband, een waterbesparende douchekop of ledlampen. Deze ontvangt u gratis van de gemeente.

Dit aanbod geldt voor elke Amsterdammer en voor inwoners van Haarlem en binnenkort ook voor andere gemeenten in de regio. Het maakt niet uit of u huurt of eigenaar bent. Energie besparen kan in bijna elke woning, oud of nieuw. Energiecoaches zijn vrijwilligers, getraind en begeleid door !WOON.

 

Energiecoach

 

 

Een bezoek van de energiecoach is gratis!

Ga naar:

www.wooninfo.nl/energiecoach

of bel 020 – 523 0190

 

 

Buurtmoestuin Groene Oase

 

Opendag zaterdag 6 april van 13.00 tot 16.00 uur Kom je ook langs?

Moestuin

 

Wil je meer weten over moestuineren?

Een workshop volgen? Vraag naar Liesbeth of Rita.

Tuinieren in een bak? Wat kun je doen op 1 m2?

Zaaien en wanneer? Kom gerust langs.

 

Buurtmoestuin Groene Oase Beatrixdreef 4 Haarlem Parkwijk, naast wijkcentrum de Sprong

Parkwijk/Zuiderpolder
Parkwijk-Zuiderpolder
januari 2020
M T W T F S S
« Dec    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031