De Polderkeuken

 

Ben jij ook benieuwd wie er allemaal in jouw buurt wonen, zou jij wel eens kennis willen maken en houd je van ovengerechten? Dan is de Polderkeuken wat voor jou! Elke 3e woensdag van de maand om 17.30 uur, opent de keuken van de Zuidparker haar deuren. Onze specialiteit; ovengerechten. Ons menu zal daarom elke maand bestaan uit een heerlijke soep en een ovengerecht met rauwkost. Wil je vegetarisch eten dan is dat natuurlijk ook mogelijk.

Snert

ovengerecht

 

Praktische gegevens.

 • Wat eten wij 16 mei:  Vooraf preisoep en als hoofdgerecht ovenschotel met gehakt, prei en aardappelen.
 • Kosten:  4,50 euro
 • Aanmelden: Voor dinsdag 15 mei 13.00 uur bij BUUV. Telefoon 023-5517845 of info@haarlem.buuv.nu
 • Waar: Zuidparker, Bijvoetstraat 5 in Haarlem.

 

Dock

 

Buuv

 

BUUV is bereikbaar per mail:info@haarlem.buuv.nu
of per telefoon: 023 551 7845

Champagne

Tijdens de jaarvergadering van de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder op 1 mei 2018 nam Mida Koelman afscheid van haar werk als wijkraadslid.

Gedurende vele, vele jaren heeft Mida zich ingezet voor het wel-en-wee van onze wijken. Altijd scherp, gedetailleerd, ter zake kundig en hogelijk betrokken heeft ze haar kennis en ervaring ter beschikking gesteld van de omgeving en haar bewoners.

 

Als enthousiast wijkraadslid en een belangrijke periode als vicevoorzitter heeft zij ook vele malen de wijkraadvergaderingen geleid en de neuzen dezelfde kant op gekregen. Mida was voor iedereen in en om de wijk, maar ook op het stadhuis, een vraagbaak en een steun-en-toeverlaat; nooit werd iemand met een kluitje in het riet of van het kastje naar de muur gestuurd. Altijd consciëntieus was Mida in de weer voor anderen, voor stad en land – ja, voor volk en vaderland!

 

Naast het werk als wijkraadslid is Mida ook voorzitter van de Stichting tot Behoud van de Groene Zoom Zuiderpolder en Omstreken en dat blijft ze ook! Zo kan Kennemerland nog veel plezier blijven beleven aan de inzet van deze bijzondere vrouw. Het is dan ook niet voor niets, dat het de Koning behaagd heeft om Mida te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau! Mida bedankt (5)

Mida: van harte proficiat en dank voor de vele jaren van inzet voor een hele grote cirkel rondom jouw geliefde Liewegje!

 

Namens de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder,

Bernard Felix – voorzitter

 

 

 Mida Koelman,haar verhaal.

 

Mijn gedachten gaan terug  in de tijd.

Toen ik nog maar kort in de Zuiderpolder woonde, las ik in het Haarlems Dagblad  dat er een groot stadion zou komen.

En dat  in de oude en archeologische  omgeving  van de Zuiderpolder. Dat stadionplan moest   dichtbij  het Liewegje komen  waar mijn opa en oma vroeger woonden.

De grote Van Schie familie leefde daar en kon door  hard werken in hun levensonderhoud voorzien.

Mijn Opa had 20 koetjes en je was als boerengezin heel afhankelijk van het welzijn van je dieren.

Ging één van je koeien dood dan had je een groot probleem…..je leverde onvoldoende melk bij de melkfabriek af om je grote gezin  van  het  nodige te voorzien.

De oudsten meisjes, waaronder mijn moeder, moesten dan bijspringen om weer een koe op de markt te kunnen kopen.

De spaarcentjes van de meisjes gingen mee naar de markt om daar ‘onder handgeklap’ weer voor een nieuwe koe en brood op de plank te zorgen.

Toch was, met alle beperkingen, het leven op De Lie goed, rustig en zeker de moeite waard.

De 2de wereld oorlog brak uit en de boerderijen aan het Liewegje werden deels onder water gezet.

Het leven was toen niet makkelijk voor  de boerenbevolking in de Zuiderpolder.

Weinigen wisten  toen dat  ons leefgebied  ook een heel rijke geschiedenis heeft.

Ook wij  zullen er niet vaak aan denken dat tijdens het beleg van Haarlem  de Spaanse troepen probeerden om via de Fuikvaart Haarlem binnen te komen.

Kenau Hasselaer heeft met velen moedig verzet geboden maar helaas moesten de Haarlemmers zich op 14 juli 1573 overgeven.

Maar ook ver daarvoor kwamen hier al bewoners uit Dorrestad (het huidige Wijk bij Duurstede) om in het voorjaar en de zomer op de oudste strandwal  hun vee te weiden. 

Hun granen te zaaien en tijdig te oogsten voordat de zee weer bezit nam van dit vruchtbare gebied.

De straatnamen Strandwal,  Flint en Ploegspoor herinneren hier aan.

Het is een voorrecht om  in dit mooie gebied te wonen.

Maar het  betekent dat er ook bedreigingen zijn.

Omstandigheden die het nodig maken om mee te denken over alles wat er rondom ons gebeurt.

Met dit in gedachten  was het stadionplan voor mij onacceptabel.

Ook de wijkraad verzette zich  tegen deze ongewenste plannen.

En ik werkte daar aan mee. Brieven schrijven, actie voeren en de bewoners via beeldmateriaal overtuigen dat dit plan te massaal en ongewenst was.

Er is sinds die jaren  veel veranderd. Maar de bedreigingen blijven  want we leven in een dynamische tijd. 

We moesten, vanwege een tekort aan leerlingen, helaas afscheid nemen van de Parkrijkschool waar de wijkraad altijd welkom was voor de openbare vergaderingen.

Er is in de loop der tijd veel gesloopt en er kwam nieuwbouw.

Denk daarbij aan De Haarlemse School, het Huis van Hendrik en De Nieuwe Linten.

Het wachten is nu op een goede aanpak van het Beatrixplein en de Prins Bernhardlaan.  

De fly-over kwam. Dat was een plan  waarbij onze wijkraad tijdig mee mocht denken.

De realisatie bleef binnen het budget en we kunnen terugkijken op een goede samenwerking met de gemeentelijke projectleider.

De St. Ontmoet elkaar in Parkwijk (en in Haarlem Oost) verzet heel veel sociaal werk. Daar ben ik dankbaar voor en heel trots op! Geweldig wat jullie allemaal doen voor de bewoners!

Maar helaas nu wordt er gesproken over het bouwen in de Groene zoom. Niet doen, niet doen!!!

Burgemeester Wienen zei al bij zijn aantreden dat dit zeer ongewenst is!

Het blijkt dat meedenken, sturen waar mogelijk en een open oog houden voor het welzijn van velen toch kan leiden tot mooie resultaten.

Maar er blijft nog veel te wensen over.

Ik denk daarbij aan Schiphol, een heel belangrijke economische motor.

Maar helaas is de vlieg veiligheid onder de maat en zorgt Schiphol  voor teveel geluid, stankoverlast en gezondheidsproblemen.

Om nog maar te zwijgen over de MER die al jaren op zich laat wachten!

Wel of geen huizen in de Waarderpolder, waar velen hun brood verdienen?

De enorme vraag naar betaalbare woningen en bestemmingsplannen die binnenkort weer vernieuwd moeten worden.

De Oostradiaal met de uitbreiding bij het station Haarlem Spaarnwoude en de Zomerzone Noord.

En natuurlijk ook  de Metropool regio Amsterdam….ach en nog veel meer ….

  Beste  collega s er is nog heel veel te doen. Want zoals  eerder gezegd er gebeurt veel in onze  buurten.

Daar hebben jullie de hulp van jonge mensen voor nodig.

Jonge mensen met een visie en open blik op de toekomst.

Zet daar vandaag  de lobby voor in!

Ik wens alle bewoners, mijn collega’s  en onze bezoekers  een goede toekomst.

Een toekomst  waarvan ik oprecht hoop dat die voor ons allen goed, gezond en bovenal vredig mag zijn.

Het gaat jullie allen goed!

Mida Koelman

 

 

4 MEI COMITÉ HAARLEM-OOST

 SECRETARIAAT: Mevr. M. Dompeling

Springerlaan 1

2033TA Haarlem

 

4 mei

HAARLEM, april 2018.

 

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst op vrijdag

4 mei in het Reinaldahuis.

Wij roepen een ieder op om deel te nemen aan de stille tocht naar het monument in het Reinaldapark.

Hier zullen wij de kranslegging en het defilé bij het monument bijwonen.

Het programma is als volgt:

19.00 uur – Herdenking in het Atrium van het Reinaldahuis

Leonard Springerlaan 1 te Haarlem

19.45 uur – Stille tocht naar het monument

20.00 uur – Plechtigheid bij het monument

Aanwezig namens het Haarlemse college: wethouder Jur Botter.

Bij binnenkomst in het Reinaldahuis ontvangt u een uitgebreid programma.

Na afloop bent u van harte welkom in het Reinaldahuis voor een kopje koffie of thee.

Graag tot ziens op 4 mei aanstaande,

Namens het 4 MEI Comité Haarlem-Oost

 

“Geef vrijheid door”

wijkraadlogo-2016

 

De wijkraad neemt op 1 mei helaas afscheid van een van haar langstzittende leden: Mida Koelman.

Hierdoor ontstaat een vacature in de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder. Mede met het oog op vele interessante onderwerpen die zich aandienen voor ons stadsdeel én onze wijken, zoeken wij kandidaten voor twee plaatsen in de wijkraad.

Indien u zich kunt vinden in het gewenste profiel en u heeft interesse om uw energie in te zetten voor onze wijk en haar wijkbewoners, wordt u verzocht om contact op te nemen met de voorzitter via felix@felixfortuna.nl of via telefoonnummer 06 53 370 664

 

Profiel Kandidaat Wijkraadslid:

 • Interesse in mensen / wijkbewoners
 • Teamplayer – consensus gericht en oplossingen zoeken
 • Bij voorkeur: ervaring in besturen, organiseren, politiek en/of gemeentewerk
 • Breed interessegebied
 • Handen-uit-de-mouwen type
 • Maximaal een uur of acht per week beschikbaar voor vergaderen, lezen, schrijven
 • Bereidheid om een bepaald thema te adopteren
 • Leeftijd: van 25 tot 85
 • Woonachtig in de wijk Parkwijk-Zuiderpolder

Werkwijze:

 • Om de week onderling vergaderen op maandagochtend van 10-12 uur
 • Eerste dinsdagavond in de maand openbare vergadering van 19.30 – 22.30 uur (10 maal p.j)
 • Bezoeken van commissievergaderingen (naar behoefte van de wijkraad)
 • Bijwonen van thematische overleggen
 • Eventueel bezoeken van collega-wijkraadbijeenkomsten
 • Lezen van e-mails, berichten, studies, rapporten
 • Voorbereiden / schrijven van bijdrages op basis van thema
 • Kort en bondig verslag uitbrengen van bezochte vergaderingen / overleggen

Beloning:

 • Vriendschap van collega’s
 • Waardering vanuit de wijk
 • Vergoeding van gemaakte kosten
 • Mogelijkheid om cursussen te volgen

 

Haarlem, maart 2018

GA2

 

 

Energiemarkt met verloting mooie prijzen op 17 februari in Haarlem-Oost

Op zaterdag 17 februari organiseert de Groene Ambassade van 10.00 tot 17.00 uur weer een nieuwe Energiemarkt in het Broederhuis (Nagtzaamplein 67 in Haarlem-Oost). Op deze markt staan bedrijven en wijkinitiatieven met een interessant aanbod op het gebied van duurzaamheid.

 

Iedereen wil graag op zijn energiekosten bezuinigen – of je nu huurder of koper bent-  en tegelijk draag je bij aan een beter milieu. Daarom zijn er bedrijven aanwezig met informatie over  isolerende verf, energiezuinige infrarood panelen, materialen voor vloer-, dak- en gevelisolatie, HR cv ketels, zonnepanelen en nog vele andere energiebesparende zaken. Ook is er ruimte gemaakt voor de kleine maatregelen als radiatorfolie, tochtstrippen e.d.. Bovendien zijn er wijkinitiatieven aanwezig die graag voorlichting geven over duurzaamheid, zoals Energiepioniers en Spaarnezaam. De gemeente Haarlem is ook aanwezig en geeft informatie over bijvoorbeeld de duurzaamheidslening.

 

Programma:

10.00: start markt

12.00 Presentatie wethouder Duurzaamheid Cora-Yfke Sikkema

12.05 Korte presentatie over 5 jaar Groene Ambassade 

12.10 Collectieve voorlichting: interpretatie infraroodfoto’s DBL (aparte zaal)

16.00 Verloting duurzame prijzen *

 

Ook wordt op deze dag na de officiële opening in een aparte zaal een voorlichtingssessie georganiseerd door het Duurzaam Bouwloket over de  interpretatie van infraroodfoto’s (voor bewoners waarbij warmtefoto’s zijn genomen en andere geïnteresseerden).

 

* Er worden deze dag mooie prijzen verloot onder de bezoekers, zoals een infrarood warmtepaneel (twv € 350,-), maatwerkadviezen m.b.t. woningisolatie (twv € 300,-), ledlampen, tochtstrippen en vele andere zaken. Inschrijving voor deelname aan de loterij kan vanaf 10u aan de zaal.

 

Over de Groene Ambassade en Haarlem-Oost

De Groene Ambassade (GA) is een Haarlems wijkinitiatief voor duurzaamheid in Haarlem-Oost. Van oorsprong bestond het initiatief uit een groepje enthousiaste huiseigenaren uit de Slachthuisbuurt en de Amsterdamsebuurt, dat vanaf 2013 bezig is meer duurzaamheid in hun wijk te brengen. Inmiddels is de Groene Ambassade ook actief in Parkwijk/Zuiderpolder en Meerwijk. Hier geeft zij voorlichting en worden activiteiten georganiseerd  voor wijkbewoners over energiebesparing. Daarvoor werkt zij samen met wijkbewoners, gemeente en bedrijven.

Uit onderzoek is gebleken dat 50% van de koopwoningen in de Amsterdamsebuurt en de Slachthuisbuurt slecht geïsoleerd is en daardoor een hoog gasverbruik kent. Bewust met energie omgaan is dan een eerste verdienste. Het treffen van kleine maatregelen kan veel geld opleveren en ook door het organiseren van collectieve inkoopacties kan er voor minder geld veel bereikt worden. De Groene Ambassade streeft ernaar voor iedereen iets te kunnen betekenen ongeacht inkomen.

Voor huurders en woningeigenaren uit de Slachthuisbuurt en de Amsterdamse buurt en sinds eind 2015 ook voor inwoners uit Parkwijk en Zuiderpolder heeft de Groene Ambassade in samenwerking met het buurtbedrijf ‘de tochtstrippenbrigade’ opgezet. Voor een schappelijke prijs kunnen er eenvoudige energiebesparende maatregelen als het plaatsen van tochtstrippen of een waterbesparende douchekop worden geplaatst.

In het afgelopen jaren is in de Amsterdamse buurt en Slachthuisbuurt de wijkaanpak uitgevoerd, in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket en de gemeente Haarlem. Onderdeel daarvan was o.a. het opstellen van een serie maatwerkadviezen voor zes veel voorkomende woningtypes in deze buurten. Deze maatwerkadviezen geven een helder beeld over welke duurzaamheidsmaatregelen de bewoners kunnen treffen in en rondom de type woning.  Kijk voor meer informatie op https://haarlemduurzaam.nl/organisatie/groene-ambassade

 

 

GA1

 

Dit is een restant van de werkzaamheden uit 2016. Op perron 2 zijn er nog enkele kleine herstelwerkzaamheden en op perron 1 moet de laatste 200 m1 perron nog in hoogte aangepast worden.

Sfeerbeelden werkzaamheden van vrijdag 12-01-2018(0.00uur) t/m maandag 15-01-2018(5.00uur).

 

 

 

 

wijkraadlogo-2016

De laatste jaren was het de passerende fietser en wandelaar al opgevallen: de houten fietsbrug over de Binnenliede was nodig aan onderhoud toe. Planken waren verrot, draagbalken verzakten en de oplossing van het recreatieschap (de eigenaar van de brug) was zeker niet afdoende: onbehandelde triplexplaten, eenvoudig vastgeschroefd over door houtrot veroorzaakte gaten, zorgden voor meer schade aan schoeisel en fietsbanden dan de oorspronkelijke toestand.

De wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder voelde zich verantwoordelijk voor een oplossing en schakelde het Haarlemse raadslid Moussa Aynan in. Die maakte foto’s en stelde vragen in de gemeenteraad aan wethouder Cora-Yfke Sikkema. Zij is immers de wethouder die de belangen van Haarlem behartigt in het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude. Dankzij Moussa en Cora-Yfke is het recreatieschap wakkergeschud en is de aannemer begonnen aan een rigoreuze herstel-operatie van deze belangrijke verbinding. De brug is namelijk onderdeel van het Rondje Haarlem en wordt veelvuldig gebruikt door wandelaars en joggers.

De aannemer werkt tot voorbij zonsondergang door om deze bijzondere brug weer in perfecte staat te krijgen, zodat bewoners en bezoekers van Haarlem en Haarlemmerliede in de lente weer kunnen genieten van een goede verbinding en adembenemende vergezichten.

 

Bernard Felix

Voorzitter wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder

 

 

 

 

 

 

 

ProRail logo

De wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder heeft contact met ons opgenomen en wil weten of de bewonersbrief over de perron aanpassing op station Haarlem Spaarnwoude wel klopt.

De bestaande perrons van station Haarlem Spaarnwoude worden qua (hoogte)ligging geschikt  gemaakt om mindervalide reizigers zelfstandig met de trein te kunnen laten reizen. Dit is een restant van de werkzaamheden uit 2016. Op perron 2 zijn er nog enkele kleine herstelwerkzaamheden en op perron 1 moet de laatste 200 m1 perron nog in hoogte aangepast worden.

 

Werkzaamheden van 08-01-2018 t/m 19-01-2018,zie foto’s

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen heeft dan hoor ik dat graag. 

Met vriendelijke groet,  

Petra Hoogendoorn | Medewerker Publiekscontacten | Communicatie

0800 – 776 72 45 (gratis nummer) | www.prorail.nl/contact

Postbus 2038, 3500 GA UTRECHT

 

ProRail1ProRail2

 

Voorkant wijkkrant

 

Wijkkrant jaargang 25 | winter 2017

 wen-d | vormgeving-dtp    

info@wen-d.nl

                      logo-wen-d2

 

Reinaldapark losloopgebied

Uitnodiging informatieavond verplaatsing hondenlosloopplaats Leonard Springerlaan.

 

Geachte meneer,mevrouw,

 

Aan de Leonard Springerlaan ligt een stuk groen dat door bewoners wordt gebruikt om op te spelen en recreëren. Daarnaast is dit ook een hondenlosloopplaats. Dit heeft tot een aantal onwenselijke situaties geleid. De wijkraad heeft onder bewoners en gebruikers gepolst of het wenselijk is de hondenlosloopplaats te verplaatsen. Dit bleek het geval en samen met de gemeente is er gekeken naar een alternatieve plek voor het loslaten van de hond.

 

Het alternatief

Het alternatief is gevonden aan de kop van het Reinaldapark tussen de Prins Bernardlaan, de moskee, het Fuiklaantje en het Reinaldapad. In dit met bordjes gemarkeerde deel van het park mag de hond vanaf 1 januari 2018 loslopen. De rest van het park blijft aanlijngebied.

 

Afbeelding:

Huidig losloopgebied en voorstel nieuw losloopgebied.

 

Uitnodiging informatieavond

Wanneer u behoefte heeft aan aanvullende informatie over deze verplaatsing, nodigen wij u uit voor de daarvoor georganiseerde informatieavond:

 

Datum: dinsdag 12 december 2017

Plaats: Moskee

Tijd: 17:00 uur tot 18.00 uur

 

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen, dan kunt u contact met mij opnemen via mzijlmans@haarlem.nl of telefoonnummer 023-511 37 62.

 

Met vriendelijke groet,

 

Mieneke Zijlmans

 

 

Parkwijk/Zuiderpolder
Parkwijk-Zuiderpolder
juni 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930