Haarlemmers opgelet


VOOR DE DUIDELIJKHEID!

Onlangs heeft de gemeente op haar facebookpagina een melding gemaakt over het aanvragen van subsidies m.b.t. het referendum over parkeren in Haarlem.

Volledige informatie
Het referendum gaat over
BETAALD (gereguleerd) parkeren in 11 wijken + de expliciete mogelijkheid voor uitbreiding naar de buitengrenzen van Haarlem.

Wat betekent dit
Voor alle autobezitters in de 11 wijken + in de (nabije?) toekomst in héél Haarlem (dus óók Schalkwijk, Planetenwijk, Parkwijk, Zuiderpolder, Penningsveer enz.), betekent dit dat er betaald (d.m.v. een vergunning) moet gaan worden om te parkeren in je eigen wijk.

Hoe duidelijk kan het zijn dat de plannen voor héél Haarlem zijn en niet alleen voor deze 11 wijken! Tekst uit de nota:

Haarlem laat de huidige eindgrenzen voor parkeerregulering in de stad los en maakt het mogelijk om, als er sprake is van een hoge parkeerdruk of in en rond gebieden waar veel woningen worden gebouwd parkeerregulering in de hele stad in te voeren.”

Laat je mening horen en ga stemmen op 6 maart!

 

Canadees Parkeren

Al sinds de jaren ’70 is Canadees Parkeren (met 2 wielen op de stoep) heel normaal in Haarlem. Hier bestaat al jaren een gedoogbeleid voor en in meerdere Haarlemse straten is het (tijdelijk) gelegaliseerd. Het was nooit een probleem totdat de gemeente (coalitie) besloot deze manier van parkeren te gaan verbieden. Althans….dat zijn hun plannen! Sterker nog….de parkeerdrukmetingen zijn op basis van legaal parkeren (niet Canadees) gedaan en het aantal te vergeven vergunningen wordt hierop vastgesteld. (!)

Zie hieronder de tekst uit de Nota Gereguleerd (betaald) Parkeren:

Uitgangspunt voor het instellen van het vergunningenplafond is, dat de hoogte van het plafond wordt bepaald op basis van het aantal legale parkeerplaatsen in het betreffende vergunninggebied inclusief (tijdelijk) gelegaliseerd Canadees parkeren. Tijdelijk gelegaliseerd Canadees parkeren wordt op termijn teruggebracht door een afname van de parkeerdruk en een toename van de parkeercapaciteit beschikbaar voor de bewoners”

Wat dit betekent?

Dat de kans zeer groot is dat jij jouw auto in de nabije toekomst NIET MEER in jouw straat of in de buurt kan parkeren omdat simpelweg de Canadees Parkeerplekken zijn verdwenen, waardoor het aantal parkeerplekken geminimaliseerd is!

De Indische wijk is hier een goed voorbeeld van. Ruim 1.100 auto’s waar straks GEEN PARKEERPLEK MEER VOOR IS. Alleen al in deze wijk! Dit blijkt uit een rekensom van de gemeente zelf!

Laat je mening horen en ga stemmen op 6 maart!

 

Afschaffen Draagvlakonderzoeken!

Het beleid dat tot nu toe gold was om alleen tot gereguleerd (betaald) parkeren over te gaan in wijken waar dit nog niet was, als de uitslag van draagvlakmetingen onder de bewoners van die wijken uitwees dat het grootste percentage van de bewoners dit wilde. Nu keer op keer bleek dat de uitslagen precies het tegenovergestelde waren (merendeel wilde geen gereguleerd (betaald) parkeren), zijn de uitslagen van tafel geveegd en de draagvlakmetingen als democratisch middel niet meer gebruikt. Het zonder meer van de tafel vegen van deze belangrijke meting met bijbehorende uitslagen geeft duidelijk aan dat dit college de wens van de Haarlemse inwoners onbelangrijk vindt, met als gevolg dat dit de kloof tussen bewoners en bestuur alleen maar groter maakt.

Laat je mening horen en ga stemmen op 6 maart!

 

DE PARKEERVERGUNNING

Hoe zit het nu werkelijk.
Er is veel onduidelijkheid over het wel of niet krijgen van een parkeervergunning (mochten de plannen van de gemeente doorgaan). Om die reden hieronder even een korte opsomming van een paar feiten die terug te vinden zijn in de Nota Uitwerking Parkeerregulering

Vergunningenplafond
De hoogte van het plafond (aantal te verstrekken vergunningen) wordt bepaald aan de hand van het aantal legale parkeerplaatsen +15%. Het aantal legale plaatsen wordt bepaald door het tellen van de officiële parkeerplaatsen dus EXCLUSIEF Canadees (met twee wielen op de stoep) parkeren.

Bij de invoering van de gereguleerd parkeren gelden onderstaande regels:

Vergunning voor de 1e auto op één adres
Die wordt alleen verstrekt als je niet over een parkeermogelijkheid op eigen terrein beschikt. Ook kan deze verstrekt worden voor een parkeergarage in jouw wijk of een aangrenzende wijk. De laatste optie is een logisch gevolg van het verminderen van het aantal parkeerplaatsen door het afschaffen van Canadees parkeren.

Vergunning voor de 2e auto op één adres
Deze vergunning valt onder een overgangsregeling voor huidige bewoners(!). Let op…. want elke overgangsregeling is eindig! Deze vergunning wordt alleen verstrekt bij de invoer van de gemeentelijke plannen. Later aanvragen kan, maar dan val je niet onder de overgangsregeling en kom je op de wachtlijst.

Vergunning voor de 3e auto op één adres
Deze wordt NIET verstrekt.

Geldigheid vergunning
Als je de vergunning krijgt is deze UITSLUITEND geldig in jouw wijk. Ga je dus met de auto naar een andere wijk, ongeacht hoe dicht die wijk bij jouw wijk in de buurt ligt, dan moet je daar om te parkeren wederom betalen! Dus ook als je op visite gaat, boodschappen gaat doen, gaat sporten enz. Er moet altijd betaald worden!

Verhuizen naar een andere stad
Mocht je gaan verhuizen naar een andere stad dan is het geenszins zeker dat de nieuwe bewoners een vergunning krijgen. Sterker nog…. de kans is zéér groot dat ze géén parkeervergunning krijgen en op een wachtlijst komen te staan. En niemand kan vertellen hoelang ze dan moeten wachten!

Verhuizen naar een andere wijk
Ook als je binnen de gemeente van de ene wijk naar een andere wijk gaat verhuizen vervalt jouw vergunning. Deze is namelijk op adres vergeven en niet op auto. Dat betekent dat je op jouw nieuwe adres opnieuw een vergunning aan moet vragen en…. ook dan is de kans dus weer enorm groot dat de wachtlijst voor jou de enige optie is.

Samenvattend is het wat ons betreft van groot belang dat iedereen weet dat het krijgen van een vergunning je GEEN ZEKERHEID geeft dat jouw auto in jouw straat of zelfs jouw wijk geparkeerd kan worden! Ook is het vergunningenplafond een AANPASBAAR plafond waarmee ze (coalitie) in de toekomst alle kanten mee op kunnen. Laat je dus niets wijsmaken.

Laat je mening horen en ga stemmen op 6 maart!

 

Het Referendum op 6 maart 2024 is dé uitgelezen kans om jouw stem te laten horen. Dus ben jij 16 jaar of ouder en Haarlemmer…..ga dan stemmen en laat op die manier weten dat het jouw stad is en niet van hen!

 

Dit artikel is niet namens de wijkraad, maar samengesteld door een groep bezorgde Haarlemse burgers, waaronder ook individuele wijkraadsleden.

 

def A4 flyer Parkeren 2024

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Comments are closed.

Parkwijk/Zuiderpolder
Parkwijk-Zuiderpolder
juni 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930