Archive for april, 2012

 

Geachte heer, mevrouw,

In het kader van onderhoud aan asfaltwegen wordt binnenkort het asfalt op een deel van de Prins Bernhardlaan vervangen. Het betreft de Prins Bernhardlaan (westelijke rijbaan) gelegen tussen de Dr. Schaepmanstraat en de Jac. van Looystraat.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Versluys&Zoon B.V.

 

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Het verwijderen van de bestaande asfaltverharding door middel van frezen.
  • Het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag. 
  • Het gedeeltelijk herstraten van de klinkerverharding op de kruising Prins Bernhardlaan / Prinses Beatrixplein / Van Zeggelenplein.
  • Het aanbrengen van nieuwe belijning en verkeerslussen op de kruising Prins Bernhardlaan / Prinses Beatrixplein / Van Zeggelenplein.

 

Planning

De werkzaamheden wordt uitgevoerd op werkdagen van maandag 7 mei 2012 09.00 uur tot zondag 20 mei 2012 16.00 uur.

Gevolgen voor bereikbaarheid auto

Een klein stukje asfalt vernieuwing op de kruising Prins Bernhardlaan / Prinses Beatrixplein zal plaatsvinden in het verkeer. Het verkeer wordt wisselend tijdelijk over één rijbaan geleid.

Vervolgens wordt het verkeer vanaf de Dr. Schaepmanstraat over de linker rijbaan van Prins Bernhardlaan geleid tot aan de Jac. van Looystraat waarna het verkeer weer op haar eigen rijbaan wordt geleid.

Het verkeer vanaf de Jac. van Looystraat richting Amsterdamsevaart zal over één rijbaan worden geleid.

De rechter rijstrook van de Prins Berhardlaan tussen Jac. van Looystraat en Dr. Schaepmanstraat wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer.

De kruising Pr Bernhardlaan/ Prinses Beatrixplein/ van Zeggelen plein zal tijdelijk voor kruisend gemotoriseerd verkeer geheel worden afgesloten. Kruisend verkeer wordt omgeleid.    

Gevolgen voor bereikbaarheid openbaar vervoer

Tussen maandag 7 mei 2012 9.00 uur en zondag 20 mei 2012 16.00 uur rijden buslijnen 2 en 73 niet over de Prins Bernhardlaan. Connexxion geeft hierover informatie via de bushaltes, zie ook www.connexxion.nl

Gevolgen voor parkeren

Binnen het gebied waar gewerkt wordt geldt tijdens de werkzaamheden een parkeerverbod. Dit zal door middel van borden worden aangegeven.

Wij verzoeken u om uw auto tijdelijk ergens anders in de wijk te parkeren.

Hinder

Als gevolg van de werkzaamheden kan overlast ontstaan doordat uw woning of perceel tijdelijk lastig bereikbaar is. Dit proberen wij uiteraard zoveel mogelijk te beperken. Om geluid- en stofoverlast te voorkomen, adviseren wij u om ramen en deuren tijdens de asfaltwerkzaamheden gesloten te houden.

 

Meer informatie

Heeft u vragen met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden dan kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 15.00 uur contact opnemen met de gemeentelijke toezichthouder, de heer A. Philippo via 023-511 3854.

Daarnaast vindt u informatie over de werkzaamheden op www.haarlem.nl/mijnwijk.


 

Met vriendelijke groet,

Arjen de Boo (Projectmanager)

 2012/172005

Marcel van der Elst   023-511 3888

melst@haarlem.nl

 

Op 23 Juni organiseert de Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder in samenwerking met

Gemeente Haarlem en Stichting Ontmoet Elkaar in Parkwijk een gezellige

dagtocht voor Senioren ( 65+ ).

 

Kortgeleden heeft u van ons een inschrijfformulier in de brievenbus ontvangen

waarmee u zich kunt inschrijven voor een gezellig busuitje.

Echter hebben wij vergeten een postadres voor de inschrijfformulieren te vermelden.

U kunt indien u dit wenst het ingevulde strookje in de brievenbus gooien van de

Brede School Parkrijk, welke gelegen is aan de Prinses Beatrixdreef 6.

( de School met de blauwe punt daken )

Tevens vernemen wij ook graag van u of u wenst aan te schuiven bij de Chinese

maaltijd in het gebouw van de ZuidParker aan de Bijvoetstraat.

Wij hopen u graag te mogen begroeten op 23 juni.

Seniorenuitje Parkwijk 2012

 [singlepic id=880 w=500 h=420 float=center]

Na ruim anderhalf jaar vol werkzaamheden in het Reinaldapark, was het afgelopen maandag 23 april zo ver. De gemeente en het 4 mei comité vierden samen met ruim 200 bewoners en betrokkenen de resultaten tot nu toe. Wethouder Rob van Doorn opende zichtbaar trots het monumenteneiland, dat van tevoren prachtig versierd was door de kinderen van de Brede School Parkrijk en bewoners uit het Reinaldahuis.

 

De wethouder nodigde de aanwezige buurtbewoners en kinderen ook uit wat verder het park in te kijken. Want naast de prachtig versierde brug en monumenteneiland zijn ook de jonge bomen op de bosheuvel en de fuikvaartplas met haar nieuw fruiteiland en vissteigers al te zien. ‘Stap voor stap komen we steeds dichterbij de eindstreep. In 2014 kunnen we allemaal weer volop wandelen, spelen, sporten in het nieuwe park’.

Het Reinaldapark is één van de grotere stadsparken in Haarlem. Omdat het park is aangelegd op een voormalige vuilstortplaats is de gemeente vorig jaar gestart met een grootschalige sanering en herinrichting. Honderden nieuwe bomen zijn inmiddels in het park geplant. Zo vlak voor de herdenking van 4 mei zijn met de opening van het monumenteneiland de eerste werkzaamheden afgerond.

Inmiddels is het voorbereidend werk voor het laatste deel van het park opgestart. Als alles volgens planning verloopt beginnen deze werkzaamheden in augustus 2012,  na het broedseizoen van de vogels.

[singlepic id=881 w=400 h=320 float=right]

Middelen en servicesLenny Berkenbosch

lberkenbosch@haarlem.nl

 

Laat de gemeente alsjeblieft meer toezicht houden op het Reinaldapark-in-aanleg. Anders is het park al gesloopt voordat het gereed is. Die oproep doen de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder en omwonenden deze week aan de gemeente.

 

Tekst: Richard Stekelenburg, HD

meer toezicht Reinaldapark

 


 

Op dinsdag 15 mei krijgt Parkwijk een extra schoonmaakbeurt. Het  Vadercentrum Haarlem Oost van DOCK Haarlem organiseert op die dag in samenwerking met verschillende partners een veegactie. Hierbij gaan de reeds  100 aangemelde personen aan de slag met bezem, prikker en stoffer en blik. Opvallend is dat ook 50 medewerkers van de Marechaussee meehelpen.

De schoonmaakactie start op dinsdagochtend om 9.00u bij wijkgebouw De Sprong aan de Prinses Beatrixdreef 2. Alle bewoners zijn uitgenodigd om mee te helpen. Hier worden 4 groepen gemaakt, die op 4 locaties in Parkwijk gaan vegen. Tot het middaguur gaan zeker 100 bewoners en medewerkers van organisaties zoveel mogelijk vuil uit de openbare ruimte opruimen. De actie wordt uiteindelijk om 12.30u afgesloten met een lunch voor de vrijwilligers in het Reinaldahuis.

Schoonmaakactie Picobello is een initiatief van Vadercentrum Haarlem Oost, Moedercentrum Doenja  (beiden DOCK), Ontmoet Elkaar in Parkwijk, Present, BUUV, Reinaldahuis, Bredeschool Parkrijk, Pre Wonen, Ymere, Vrijwilligerscentrale , Paswerk en de Praktijkschool Oostenhout.

 

Het heeft precies een jaar geduurd, maar inmiddels is duidelijk dat de verkeerssituatie rondom het Reinaldahuis voorlopig blijft zoals die is: druk en rommelig, maar in ieder geval zonder betaald parkeren!

In maart 2011 organiseerde de gemeente – in opdracht van de raad – een bijeenkomst om de mogelijkheden te bespreken ter verlichting van de parkeerdruk rondom het Reinaldahuis. Alle belanghebbenden waren present en konden hun mening geven over 13 alternatieven. Ter vergadering kwamen daar nog 5 opties bij, zodat de ambtenaren aan de slag konden met 18 mogelijkheden. In meer of mindere mate werden die opties gedragen door de betrokkenen.

Alhoewel een terugkoppeling beloofd was, werd de wijkraad – na uitdrukkelijke pressie vanuit de wijkraad – geconfronteerd met een drietal beslissingen: – praten over vervoersmanagement met de medewerkers in het Reinaldahuis, – parkeren bij de moskee en – het invoeren van betaald parkeren.  De wijkraad heeft zich vanaf het begin fel verzet tegen betaald parkeren, met als redenen dat het de parkeerdruk niet oplost en dat het een precedentwerking zou kunnen hebben op andere gedeelten van onze woonwijk.

Tijdens de eerste behandeling in de raadscommissie beheer heeft de wijkraad (mede namens de collega-wijkraden Oost) in haar inspraakreactie gewag gemaakt van de genoemde feiten. Vele politieke partijen waren het eens dat de voorbereiding van de voorgenomen maatregelen niet goed was verlopen. De wethouder werd opgeroepen met een beter uitgewerkt voorstel te komen.

De commissie beheer heeft in de tweede bijeenkomst, begin april, de brief van de wethouder besproken en ook daar is ingesproken door de wijkraad en door de bewonerscommissie van de flats aan de Leonard Springerlaan. Na een korte besprekingsronde van de verschillende partijen stelde de wethouder voor dat er slechts een mogelijkheid overbleef: alles laten zoals het is en – indien de raad in de toekomst een bedrag van circa € 400.000 over zou hebben – op termijn aanpassingen doen aan de Leonard Springerlaan. De wijkraad én de politiek konden zich uitermate goed vinden in deze ‘oplossing’. Geen betaald parkeren en als de nood hoog wordt, dient de raad de portefeuille te trekken…

Wel verbaasde vriend en vijand zich over de radiostilte van het Reinaldahuis zelf: als veroorzaker van het verkeersprobleem mag je toch minstens verwachten dat men deelneemt aan de discussie en met een begin van een oplossing komt. Wellicht gaat er bij de bestuurders van het Reinaldahuis een lichtje op en beginnen ze een fonds om samen met de gemeente te werken aan een oplossing op termijn. Daar zou iedereen – en zeker de wijkbewoner – bij gebaat zijn.

Bernard Felix

 

Sinds het kunstwerk de fly-over in gebruik genomen is verbetert de omgeving aldaar zienderogen. Langs de Robertus Nurksweg – de parallelweg langs de A 200 – is inmiddels een mooie zoom ontstaan met nieuwe bomen. En in het naastliggende driehoekje weiland ziet de oplettende voorbijganger ook al bomenaanplant staan. Compensatie voor de destijds gerooide bomen langs de oude route.

Wat echter een groot probleem blijft, is het voortrazende vrachtverkeer over de Robertus Nurksweg. Een verkeersdrempel wordt gezien als een schans en de snelheden lopen regelmatig op tot boven de 70 km per uur – terwijl 50 km is toegestaan. En dan hebben we het over vrachtauto’s…

Correspondentie en een persoonlijk gesprek van de wijkraad met Sortiva en Eco Support op het PolanenPark heeft wel enige verbetering gebracht, maar de realiteit is dat sommige chauffeurs erg hardleers zijn en regels en overlast aan hun laars lappen. Een chauffeur maakte het zo erg dat een bewoner, die regelmatig te maken heeft met geluidsoverlast, bij een zoveelste kabaalklap achter de vrachtwagen aanging en de bestuurder ter verantwoording riep. Zijn antwoord geeft weinig hoop voor de toekomst: “De bewoners hebben het over zichzelf afgeroepen (!?) door om een drempel te vragen, dus is het jullie probleem, niet het mijne; mijn baas stuurt me op weg met een aanhanger met slechte achtervering en op de zaak zeiken ze alleen maar over overlast…”

De toekomst is dat Sortiva vanaf 2014 verdwijnt en dat er dan verschillende andere – milieuvervuilende – bedrijven voor in de plaats komen. Met een aantal van 2.000 (nu 200) vervoersbewegingen per dag – 75 % af te wikkelen via Haarlem…. Het vervelende is dat de wethouder van Haarlemmerliede laat weten dat naar zijn mening de Robertus Nurksweg geschikt is voor dat vrachtvervoer, terwijl een kind kan zien dat bijvoorbeeld de bocht bij het station Haarlem-Spaarnwoude volstrekt ontoereikend is voor vrachtvervoer: de bussen kunnen nu de draai al niet op de eigen weghelft nemen…

En onze eigen wethouder? Die laat niets van zich horen en ziet het wel op zich afkomen – of op zijn ambtsopvolger natuurlijk… Vreemd toch dat Haarlem regelmatig wordt geconfronteerd met dergelijke tekortkomingen uit het verleden: ten koste van extra geld en heel veel ergernis moeten er dan weer allerlei noodmaatregelen genomen worden. Voorbeelden? De Oudeweg, Reinaldahuis, Waarderbrug, Kruisweg, Voetbalvereniging Haarlem en vele andere.

 Er zijn kennelijk meer mensen hardleers in onze omgeving!

Benny van Buyten 

Parkwijk/Zuiderpolder
Parkwijk-Zuiderpolder
april 2012
M T W T F S S
« Mar   May »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30