Situatie:

Laadpaal1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte mevrouw, geachte heer,
Vanuit uw omgeving is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een openbare laadpaal voor
elektrische voertuigen. De aanvraag voldoet aan het vastgestelde beleid. Er is daarom een
verkeersbesluit genomen om twee parkeerplaatsen te reserveren ten behoeve van het laden van
elektrische voertuigen aan de Diakenhuisweg ter hoogte van huisnummer 53 t/m 99 (zie bijlage). De
exacte locatie wordt aan het eind van het verkeersbesluit met een tekening en/of foto aangegeven.
Bezwaar
Op dit verkeersbesluit is bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie
van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Haarlem,
Postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van
degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het
bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom
het bezwaar wordt gemaakt.
Overigens wijs ik u erop dat het college het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het laden van
elektrische voertuigen niet ziet als verhogend voor de parkeerdruk. Men mag ervan uitgaan dat de
elektrische of hybride auto sowieso binnen een straal van 300 m van de laadplaats geparkeerd
wordt.

Gevolgen voor de realisatie
Het college heeft besloten bij bezwaren het plaatsen van de laadpalen de bezwarentermijn niet af te wachten. Het is daarom goed mogelijk dat de laadplekken eerder zijn gerealiseerd dan dat uw bezwaar is behandeld. Dit heeft geen gevolgen voor de besluitvorming op uw eventuele bezwaar. Wanneer het college van B&W besluit dat een ingediend bezwaar gegrond is, zullen wij de laadpalen weer verwijderen.
Met vriendelijke groet,
W. Vroom,
Procesmanager

Situatieschets:

 Laadpaal2

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in de Staatscourant op 21 november 2019. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Haarlem, Postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

 

De gemeente Haarlem zet zich in om het rijden op schone brandstoffen te bevorderen. Elektrisch rijden vermindert de CO2 uitstoot en de uitstoot van fijnstof, wat de luchtkwaliteit ten goede komt. Meer informatie over oplaadpalen ten behoeve van elektrisch rijden in Haarlem vindt u op https://www.haarlem.nl/oplaadpaal-elektrische-auto/

 

Diakenhuisweg thv 53-99 bewonersbrief

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Parkwijk/Zuiderpolder
Parkwijk-Zuiderpolder
augustus 2020
M T W T F S S
« Jul    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31