Archive for april, 2023

logo WR PWZPP

 

Geachte medewijkbewoner en wijkgeïnteresseerde,

Aanstaande dinsdag, 2 mei 2023, houdt de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer haar volgende openbare wijkraadsvergadering, tevens jaarvergadering, in het restaurant van het Reinaldahuis.
U bent van harte uitgenodigd om samen met ons de belangrijke wijkzaken te bespreken. De bijeenkomst vangt aan om 20:15 uur, de zaal is open vanaf 20:00 uur.

Met vriendelijke groet,

namens de gehele wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

 

                      Agenda

1. Opening voorzitter

2. Agenda “

3. Mededelingen secretaris

4. Verslag openbare wijkraad d.d. 4 april 2023 “

5. Jaarverslag ` voorzitter

6. Financieel jaarverslag penningmeester

7. Decharge wijkraad voorzitter

8. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

9. Sluiting, hapje en drankje

Ad 5. Jaarverslag 1. Samenstelling bestuur

2. Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer, gebiedsbeschrijving

3. Ontwikkelingen en activiteiten wijkraad

a. Participatie, Wijkplatforms

b. Wijkkrant + enquête

c. Domus+

d. Oostpoort

e. BEA Park,

f. Prins Bernhardlaan

g. Maatschappelijke Adviesraad Schiphol (MRS)

h. 4 Mei viering

 

Agenda 02-05-2023

VERSLAG 04-04-2023

 

logo WR PWZPP

 

logo WR PWZPP

In het coalitieakkoord 2022-2026 van PvdA, GroenLinks, D66 en Actiepartij stelt de gemeente Haarlem te gaan voor een sociale, groene en leefbare stad: Actie!
We hebben daar enige relevante stellingen uitgelicht, waarover we graag in het kader van “brede participatie”, zoals de gemeente die beoogt middels wijkplatforms, de meningen willen peilen.

In de notitie “Zo versterken we de lokale democratie” geeft de gemeente een “mooi weer beeld” van de gemeente weer en zaken waar vooral de wijkraden tekort schieten.

In een artikel in het HD stelde de Rijks Ombudsman het vertrouwen in de landelijke overheid aan de orde, minder dan 50%! Als wijkraden hebben we de indruk dat dit lokaal ook zo is. In de gedachtengeest van de brede platforms lijkt het ons goed via een enquête dit te meten.

Hieronder staan 10 stellingen uit het collegeprogramma en nota over de transformatie naar platforms.

We vragen uw mening over de intentie van deze stellingen.

Het gaat er niet om wat U zelf wilt, maar of U vindt, dat de gemeente de stelling meent, of dat zij alleen maar “mooi weer spelen” en het tegendeel doen.

Bijvoorbeeld: Gesteld wordt dat zij nog betere participatie voorstellen, terwijl wij van mening zijn dat zij eigenlijk geen of onvoldoende participatie willen of doen. Of wel, maar dan met de uitkomsten niets doen. Als U de gemeente gelooft of vertrouwd, vult u het vakje “helemaal eens” in en als U de gemeente niet vertrouwt of  vindt dat ze niet de waarheid spreken, vult U het rechtse vakje “helemaal oneens” in.

 

Ga naar de Enquête 

 

 

Vul s.v.p. niet in of U het eens of oneens bent met de stelling van de gemeente!

Geef aan of U denkt dat de gemeente oprechte bedoelingen heeft en werkelijk open staat voor participatie door haar inwoners.

Zie onze kanttekeningen onder elke stelling.

Deze enquête graag invullen en versturen uiterlijk 15 mei 2023.

 

logo WR PWZPP

 

 

 

Haarlem doet duurzaam

Haarlem gaat op groen!

Tegelwipactiedag op zaterdag 15 april 2023

Haarlem, 2 maart 2023 – Voor het derde opeenvolgende jaar vindt in Haarlem een Tegelwipactiedag plaats. Op zaterdag 15 april 2023 kunnen inwoners van Haarlem op diverse plaatsen in de stad tegels en zand omruilen voor planten. Alle tegels die op deze dag worden ingeleverd tellen mee voor gemeente Haarlem in het NK Tegelwippen. 

Haarlem doet namelijk weer mee met deze landelijke wedstrijd tussen gemeenten met als doel om meer ruimte te maken voor groen. Bij de vorige editie van de Tegelwipactiedagen werden er zo’n 9552 stoeptegels ingeleverd. Inwoners stuurden op andere momenten eigen acties in en de gemeente verving tegels voor groen in de openbare ruimte. Met een eindstand van 24600 tegels, ruim 2200 m2, kwam Haarlem op plek 16 in het klassement van grote gemeenten. De ambitie van Stadmakers Haarlem is om dit jaar in de Top10 te komen!

 

Versteende stad

Haarlem heeft extra reden om de mouwen op te stropen want het heeft een aantal van de meest versteende buurten van Nederland. Verschillende wijken hebben te maken met hittestress in zomers en wateroverlast bij heftige buien. Haarlem wil in 2050 klimaatbestendig zijn. Door slimme maatregelen te nemen kunnen we er samen voor zorgen dat de gevolgen voor bewoners beperkt blijven.

Minder tegels en meer groen in de stad helpt om wateroverlast door heftige buien tegen te gaan. Bomen zorgen voor verkoeling tegen hitte en een betere luchtkwaliteit. Planten en bloemen vergroten de biodiversiteit. De Tegelwipactiedag is er dan ook op gericht om inwoners te helpen hun eigen tuinen te vergroenen. Dat is ontzettend leuk om samen te doen en vergroot de leefbaarheid in de stad.

 

Spelregels

Iedereen kan tegels wippen in eigen voor- of achtertuin of langs de gevel. De regels voor de aanleg van geveltuinen staan op haarlem.nl/groen.

Inwoners brengen tegels en zand naar één van de ruilpunten in de stad. Zij krijgen daarvoor 3 planten per huishouden cadeau.

Mensen die grote hoeveelheden tegels afvoeren met een aanhanger mogen direct doorrijden naar het Milieuplein. Op Tegelwipactiedag kunnen ze daar ook plantjes krijgen in ruil voor tegels.

Grote hoeveelheden zand kunnen worden opgehaald door een particulier vuilverwerkingsbedrijf.

 

Activiteiten rond de Tegelwipactiedag

Voorafgaand aan en tijdens de Tegelwipactiedag op 15 april zijn er activiteiten in de stad rond het thema vergroening.

 

Dinsdag 21 maart

Op 21 maart 2023 is de landelijke start van het NK Tegelwippen. In Haarlem zal om 9:00  het startschot worden gegeven op de Grote markt. Zanger en tekstschrijver PM Delèfre van De Filistijnen brengt het Tegelwiplied ten gehore. Hij schreef dit in 2022 op verzoek van Wijkraad Europawijk om de tegelwippers daar aan te moedigen en werkt momenteel aan een versie voor heel de stad.

 

Zaterdag 1 april                                                                                         

Tijdens de jaarlijkse Lentemarkt, met kramen voor planten, bollen en groeninspiratie, in de Haarlemmer Kweektuin, geeft Iris Veltman een lezing over het vergroenen van je tuin. De lezing start om 15:00, vindt plaats bij het centrum voor Natuur & Milieu Educatie in de Haarlemmer Kweektuin en de toegang is gratis.

 

Zaterdag 15 april

Zanger PM Delèfre tourt op zaterdag 15 april met de band De Filistijnen door de hele stad langs de ruilpunten om er een feestje van te maken. Voor elk stadsdeel schrijft hij een couplet van het Tegelwiplied.

 

In de Indische Buurttuin, bij ruilpunt Nieuw Guineaplein, wordt een plantjesmarkt gehouden.

 

Bij ruilpunt Buurtboerderij Nieuweweg kun je terecht voor tuinadvies en het meten van de PH-waarde van je grond.

 

 

 

Voor meer informatie over de deelname van de gemeente Haarlem aan het NK Tegelwippen neemt u contact op met  Dennis Wind (06 28 23 58 30).

 

logo WR PWZPP

 

Geachte medewijkbewoner en wijkgeïnteresseerde,

 

Aanstaande dinsdag, 4 april 2023, houd de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer haar volgende openbare wijkraadvergadering  in het restaurant van het Reinaldahuis.

U bent van harte uitgenodigd om samen met ons de belangrijke wijkzaken te bespreken. De bijeenkomst vangt aan om 20.15 uur – de zaal is open vanaf 20.00 uur.

 

            Agenda        

 1. Opening
 2. Agenda
 3. Mededelingen
 4. Verslag openbare wijkraadvergadering, d.d. 7 maart 2023
 5. Lokale democratie > wijkplatforms
 6. Participatie
  1. Wijkkrant + enquête
 7. Invoeren betaald parkeren
 8. Projecten
  1. Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte in Zuiderpolder
  2. Oostpoort
  3. Domus+
  4. BEA Park
  5. Prins Bernhardlaan
 9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
 10. Sluiting

Drankje + hapje

Agenda 04-04-2023

Verslag 07-03-2023

Met vriendelijke groet,

namens de gehele wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

Parkwijk/Zuiderpolder
Parkwijk-Zuiderpolder
april 2023
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930